Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

28 januari 2008

Ontwikkelingen van het web

Onlangs bracht Project10x het onderzoeksrapport Semantic Wave 2008 - Industry Roadmap to Web 3.0 & Multibillion Dollar Marketpportunities uit. Het beschrijft de ontwikkelingen van webtoepassingen, van de traditionele 1.0 (The web), 2.0 (Social web), 3.0 (Semantic web) tot 4.0 (The Ubiquitous Web).

Waar web 2.0 inmiddels gemeengoed is, poppen de eerste web 3.0 toepassingen, waarin semantiek, het verzamelen of juist selecteren van qua betekenis verwante begrippen, bronnen en dergelijke centraal staat. In het Ubiquitous web (alomvertegenwoordigde web, web 4.0, een synthese van het Web en ubiquitous computing die het web verweeft met de fysieke wereld. Het benadrukt aspecten als bewustzijn van de omgeving, aansturing van apparaten, vertrouwen, identiteit en beveiliging) staat kennis als verrijking van gegevens, informatie, betekenis centraal. Zo zijn de multi agent systems terug van weggeweest.

Project10x onderkent 5 technologie trends (de links hieronder bevatten presentaties met achtergrondinformatie):
1. Semantic User Experience: intelligente user interface verbetert de productiviteit en tevredenheid van de gebruiker.
2. Semantic Social Computing: collectieve kennissystemen worden de volgende killer app.
3. Semantic Applications met nieuwe kenmerken, werking en verbeterde zakelijke spin-off.
4. Semantic Infrastructure: problemen met schaalbaarheid, complexiteit en beveiliging van kennissystemen moeten opgelost worden.
5. Semantic Development: semantische ontwikkelmodellen besparen op tijd, geld en risico's.

Genoeg interessante trends en ontwikkelingen die vragen om actief handelen, toepassen en technologisch en zakelijk uitnutten: bijbenen dus!

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker