Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

03 januari 2007

Formeren en ethiek bedrijven

Er wordt de komende weken, na de start vandaag op een geheime locatie, gewerkt aan het formeren van het kabinet Balkenende 4. De jaren dat je voor een op ChristenUnie (of de voorgangers GPV en RPF) zo ongeveer moest schamen in een klas of collegezaal vol VVD'ers en CDA'ers is voorbij. Toch knaagt het idee dat André Rouvoet met de ChristenUnie straks meeregeert. Is het de macht die lonkt, 'slechts' (regerings)verantwoordelijkheid willen dragen, de gezamenlijke VU-achtergrond van Balkenende, Bos en Rouvoet (o, wat een voer voor complot-denkers) of de luis in de pels van de gevestigde orde zijn. In elk item keert de vraag terug in hoeverre 'ethische' onderwerpen als euthanasie of abortus provocatus breekpunten zijn of blijven.

Alsof ethiek alleen aan christenen is voorbehouden. Tijdens mijn recente vakantie heb ik Jochem Douma's Grondslagen christelijke ethiek gelezen, waarin nota bene verdedigd wordt waarom een eigen christelijke ethiek noodzakelijk is. Geloofwaardigheid richting kiezers, onderhandelen, compromissen sluiten, rechte rug of een draai, het (politieke) leven is een en al ethiek! De Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007 de graadmeter. Met een van de 12 stemwijzers kun je weer lekker reageren op stellingen en keuzes maken!

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker