Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

21 april 2009

Jip en Janneke taal: verdraaid lastig

In februari 2004 besteedde ik kort aandacht aan het overlijden van Fiep Westendorp, de illustrator van de Jip en Janneke verhalen van Annie M.G. Schmidt. Jip en Janneke taal kreeg onlangs een nieuwe dimensie toen ik Jippus et Jannica kon bemachtigen bij de bibliotheek. Dit bijzondere boekje heeft op de linkerpagina's de Nederlandstalige verhaaltjes en op de rechterpagina de bijbehorende Latijnse vertaling.

Een geweldig boek om je gestreelde ego (ik heb gymnasium alpha gedaan in de jaren '80, dus ik beheers het Latijn nog wel....) te confronteren met de harde werkelijkheid. Met andere woorden: spontaan zou ik het niet zelf meer kunnen vertalen, noch de ene, noch de andere kant op. Desondanks is Jippus et Jannica een geweldig fenomeen, dat direct door m'n oudste dochter werd omarmd. OK, ze is dan wel links georiënteerd in deze.

Terwijl velen honend doen over de terugkeer van de spruitjesgeur van de jaren '50 en de bijbehorende vertrutting, smult men evenzeer van de Jip en Janneke taal en bijbehorende concepten. Versimpel de werkelijkheid, zet vooral plaatjes in je plannen en beleidsstukken, het liefst zwart-wit, tweedimensionaal. Het leven is echter veel genuanceerder. Denk niet Zwart Wit zong Frank Boeijen in 1984 al. De Taalunie concludeerde eind 2008 ook dat Jip en Janneke taal niet helpt.

Effectieve communicatie heeft veel te maken met diverse soorten taal en het overkomen, begrepen worden van de boodschappen en ermee doen wat beoogd werd. Jouw en mijn taal (begrippen, jargon, kader) naast elkaar zetten, helpt kloven overbruggen. Zo ontdek je de kleur van je hart en kun je op basis van passie, innerlijke drijfveren samen optrekken.

Labels: , ,

22 september 2008

Dunglish

Dunglish, on a stable door in Port ZĂ©landeImage via Wikipedia
Met het verder internationaliseren van het bedrijfsleven, de frequente omgang met Engelstaligen wordt de noodzaak om je correct uit te drukken in het - vaak- Engels groter. Het Dunglish, de typische fouten die een Nederlander hierbij maakt, zijn leuk voor grappige boekjes en momenten van ontspanning op het werk. Klassiekers
"I hate you welcome"
"I fuck horses. Pardon? Yes, paarden."
"I always get my sin"
"Dear Undertakers"
en de glimlach die het samenzijn met Wim Kok en Wim Dik oproept, zijn tijdloos.
Recent is ermee gespeeld in de Tempo Team commercial van de rockband die gedwongen aan het opruimen slaat "This time I see it through the fingers."
Meer prachtvoorbeelden staan op Wikipedia, maar ook op Dunglish.nl en Shels.nl,

De Amerikaanse journalist (met Nederlandse voorouders) Ronald van de Krol die na jarenlang wonen en werken in ons land zelf de moeiten kent om onze taal goed te leren beheersen, wil in dit boek Native English for Nederlanders een persoonlijke, culturele en grammaticale leidraad bieden bij het leren van correct 'native English'. De Nederlander maakt nu eenmaal taalfouten die anderen niet maken. Het cultureel eigene (onze directe, recht door zee omgang), taalkundig aparte (andere regels voor zinsbouw, gebruik van tijden, aan elkaar plakken van woorden tot nieuwe woorden) van het Nederlands zijn valkuilen bij het te direct vertalen naar het Engels en het onvoldoende oog hebben voor lastige elementen in die taal.

Van de Krol biedt de gelegenheid gefundeerd af te rekenen met Dunglish, dat van 'I always get my sin', 'The time is ripe', 'Welcome in Amsterdam' en 'I am working for Capgemini'. Hij reikt ook verschillen aan tussen het Brits en Amerikaans Engels, legt het correct gebruik van tijden, enkel- en meervoud uit en staat stil bij diverse homoniemen. Het is een rijk naslagwerk voor Nederlanders die in het buitenland zakendoen en vooral begrepen willen worden en de anderen willen begrijpen.

Evenals Native English for Nederlanders hoort ook I Always Get My Sin van Maarten Rijkens
in je boekenkast.


Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

07 juni 2008

De kracht van beeldtaal

We zeggen tegenwoordig - al dan niet om lezen te vermijden - dat we visueel zijn ingesteld. Dat is natuurlijk maar een deel van de waarheid, en letterlijk stompzinnige opmerking, aangezien we uitgerust zijn met meer zintuigen. Beeldtaal is krachtig, en van een aantal voorbeelden deel ik graag met je.

Ogen en oren gebruiken
Whigfield had in 1994 een smash hit Saturday Night. De van oorsprong Deense covert in onderstaande videoclip Right In The Night, in 1993 door Jam & Spoon tot hit gemaakt. Het origineel oogt anders, maar ik vind de clip met Whigfield's ogen en oren erg knap in elkaar gezet.


Woorden komen tot leven
Op Phrasr kun je zelf experimenteren met het visualiseren van woorden, in dit geval passende Flickr images.

En geef toe, in een slide show ziet de zin the post of today highlights the power of visual language er een stuk aantrekkelijker uit. Het is exact de taal waarin succcesvolle presentaties op bijvoorbeeld slideshare.net gedijen. Veel visuals, ondersteund door krachtige oneliners of bijpassende termen, maar géén bullet points, schermvullende verhalen of andere vermoeiende vormen om Death by PowerPoint te veroorzaken.

Oplossingen biedt Alexei Kapterev op - hoe anders - SlideShare.

Ook erg lezenswaardig met een hoog doe-wat-je-hebt-gelezen gehalte is Beyond Bullet Points van Cliff Atkinson.


Waarom kinderen kerken van binnen willen zien
Kerken en dan met name de Roomskatholieke en oosterse kerken hebben een rijke traditie in het via beeldtaal uitdrukken van verhalen uit de Bijbel, personen en feesten. Onze kinderen vinden ze geweldig, geen Roomskatholieke kerk blijft op vakantie verstoken van een verkenningstocht. Voor niet-ingewijden verwijs ik naar Van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst - Geschiedenis van de iconografie uit 2004.


Beeldtaal: een eye-opener

Nog tot het eind van 2008 kun je in het Haagse Museum voor Communicatie de tentoonstelling Eye-opener bezoeken, dat draait om beeldtaal.

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker