Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

01 december 2009

Een tweede kans voor Google Wave - use cases

Google WaveImage via Wikipedia

Op 15 oktober heb ik mijn eerste Google Wave verkenningen beschreven. Nu 6 weken verder is het tijd voor een update. Is Google Wave inderdaad een samenwerkingsplatform gebleken? Hoe levend is het (nog)? Is de software productierijp?

Invitations left
Onderstaande tweet was me 27 november, met zelf ook nog 27 uitnodigingen over, uit het hart gegrepen.


I Will Follow
Met de nieuwe Follow/Unfollow is het mogelijk je inbox wat verder op te schonen.


Het voelt als een 90's chat room
TippingPointLabs.com voelde dat ook, maar ziet ondanks het nog experimentele karakter van Google Wave toch veel potentie, zij het in een meer open omgeving. Het voorbeeld van een Google Wave ingevoegd in een WordPress blog post is een eerste aardige.

Google Wave for Project Management
David schetste op TheShinyWave zijn wensenlijstje als projectmanager, maar moest bekennen, dat afgezien van wat losse gadgets Google Wave niet echt als project management (ondersteunend) platform ingericht is.

Extensies
Uitbreidingsmogelijkheden zat. Van Nimbb om gratis videoboodschappen opnemen in een wave, SMS naar wave en vice versa een lijst met 25 extensions & gadgets tot een ultimate list.

Google Wave naar je desktop
Om een typische browser applicatie naar je desktop over te halen (met Twitter, Facebook, Hyves, RSS readers, etc. is het zelfde geprobeerd), zijn er intussen ook diverse mogelijkheden, in AIR, op de Mac of Windows machine.

Levendigheid ver te zoeken
Na eerste 'hello world' meldingen bloeden veel conversaties in waves dood, is mijn ervaring. Als je geen doel om samen te werken of te communiceren hebt, waarom zou je dan in een gesloten omgeving als Google Wave gaan zitten? Kortom: ik weet niet of dit experiment in deze opzet de status productierijp haalt.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

19 november 2009

IPMA Jaarcongres rond Complexiteit in de greep

Dinsdag werd het jaarlijkse congres van IPMA-NL gehouden in 't Spant! in Bussum. Complexiteit in de greep was het thema, tijdloos en boeiend rondom projecten. Vooraf werd aangegeven, dat er antwoorden, ja zelfs best practices, gegeven zouden worden op vragen als:
- Over welke competentieset moet een projectmanager beschikken om een complex project binnen veilige haven te loodsen?
- Valt complexiteit te meten en te waarderen?
- Is er een relatie tussen de toenemende complexiteit van projecten en het groot aantal IT-projecten dat behoorlijk uit de hand loopt?
- In hoeverre kunnen we spreken over maakbaarheid binnen complexe projecten?
- Welke 'best practice' antwoorden zijn er voor projecten met veel onzekerheden?

Ochtendprogramma
Hans Vermaak (senior partner bij Twynstra Gudde) putte uit zijn recente boek Plezier beleven aan taaie
vraagstukken
en zette zo'n aansprekende keynote neer, dat de andere sprekers er niet meer aan konden tippen. Best practices? Niet dus. Wel graag een onderscheid tussen tamme en taaie vraagstukken. De eerste categorie zou je met bestaand repertoire aan interventies/methoden kunnen aanpakken, de tweede moet met onverwachte, revolutionaire aanpakken. Vanwege het diepgeworteld zijn van taaie vraagstukken in/rond het primaire proces van de organisatie, komt daadkrachtig aanpakken hier snel aan als 'hoort niet, mag niet, kan niet'. Vermaak stelt hier een aanval vanuit de flanken voor met een inktvlekwerking. Vermaaks humor bij het uitwerken van 4 van de 12 in zijn boek beschreven methoden raakten bij het publiek de juiste snaar en bood voer om over na te denken en te lezen.

Rob Buitendijk (ICT manager ProRail) ging in op 'Dubbelspoor: technologie van de 21e eeuw invoeren in een werkend spoor', met een grote nadruk op rimpelloze implementatie, roll-back scenario's en uitgebreide kwaliteitstoetsen voorafgaand aan een roll-out die dan ook nog eens niet in één keer landelijk wordt gedaan. Just Hut (Manager All IP KPN) betoogde aan de hand van 'Hoe de glasvezel elke vezel van de organisatie KPN raakt'. Samenwerking met business partners, contracten en klantcontacten zijn daarbij kernthema's. Waar binnen ProRail juist de behoudende, geduldige en grondige projectmanager mag acteren, selecteert de projectmanagement organisatie bij KPN juist ondernemende projectmanagers. Beide presentaties boden inkijkjes in de projecten van ProRail en KPN, helaas ook beide met een fors deel presentatietijd die besteed werd aan oppervlakkige bedrijfsgegevens.

Middagprogramma
Na de lunch en gesprekken met diverse medebezoekers was het de taak aan Chris Verhoef (hoogleraar Informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) met zijn verhandeling over het falen van ICT-gerelateerde projecten bij de overheid me wakker te houden. Als je complexiteit wilt uitdrukken in kosten, omvang en slaagkans, bieden de beschikbare cijfers voldoende onderbouwing voor verwachte uitkomsten. Overheidsprojecten zijn van een andere ordegrootte dan die in de private sector, zowel in doorlooptijd als kosten. Slaagkans daarmee ook van een heel andere orde, dus veel lager. Brak uitgevoerde aanbestedingstrajecten, onvoldoende sturen op status/voortgang en lang naar de buitenwacht 'mooi weer' spelen, helpt mee in het uiteindelijk stranden van veel van dezze projecten.

Frank Verborg en Sven Withofs (adviseurs en partners bij NPI Instituut voor Organisatieontwikkeling) zetten met 'The Two Mindsets of a Champion' het bekende instrumentele tegenover de post-instrumentele (A Whole New Mind zou Daniel Pink zeggen). Een aantal aspecten van Hans Vermaaks verhaal kwam, in andere bewoordingen, terug. Denk niet alleen in mechanische termen over organisaties, mensen en processen. Wees je goed bewust van cultuurverschillen en benut deze (Normaal is anders! van Jitske Kramer adviseer ik in dit kader opnieuw). Top down uitrollen van een reorganisatie of andere veranderingen doemt de CIO tot Chief of Impossible Operations. Als juist de bewegingsruimte van boven beperkt wordt en aan de onderzijde op operationeel niveau wordt vergroot, ontstaan meer mogelijkheden. Het omgekeerde trechtermodel was een treffende visual. De vertaling naar het hoe, laat staan 'best practices' bleef op z'n best tot 'good (sounding)' practices beperkt.

Ronald Paul (directeur projectorganisatie Tweede Maasvlakte) sprak over de complexiteit van het maatschappelijke krachtenveld. Van NGO's, belangenorganisaties, wet- en regelgeving, havenbedrijf, een launching customer, vele, vele externe belanghebben en beïnvloeders die op hun beurt vanuit de insteek 'samen is beter' bewust geholpen, geadviseerd, beïnvloed en beantwoord zijn.

Tja, en dan was er ook nog een voorraad stenen van dagvoorzitter Marolein Groenendijk (Getronics Consulting), een tekort aan viltstiften om de 'take away' voor de komende tijd op te zetten, en associaties bij stenen die veel (onbedoelde) kanten op kunnen anders dan iets in de grip hebben, of juist de gevoelskant van projecten te belichten. En zo heeft ook zo'n congres complexe kanten, een dynamische omgeving, slaagkansen en leerpunten voor een volgende keer. Net een echt project :-)

Reblog this post [with Zemanta]

Labels:

12 november 2009

Online project management ondersteuning 21

Ask about projects
Askaboutprojects.com is een nieuwe Q&A site over project management. Het maakt gebruik van een nieuw platform (stackoverflow.com, een Q&A site voor ontwikkelaars is er al populair mee geworden), dat een mengeling is van blogs, Wikipedia, Digg en Xbox (badges).

Groupswim
GroupSwim is een online social software omgeving voor samenwerking en communities met klanten. Naast een gelikte user interface, de mogelijkheid om functionaliteiten in andere omgevingen in te voegen, wordt open source technologie gebruikt in combinatie met cloud services, zoals Amazon's S3 voor de infrastructuur, een freemium model en automatische semantic analysis gekoppeld aan signalen van gedrag en sociale kenmerken.

GroupSwim laat je unstructured information structureren. Een gebruiker, groep, commentaar, discussie, wiki pagina, document, aankondiging, etc. is gekoppeld aan social tagging en gegevens van de auteur, editor, etc. Expliciete ratings, aanbevelingen en de interactie historie, alles wordt ingezet.

Effective Project Management Support Using Social Software

De met Rick Mans (Capgemini) gemaakte opvolger van Project management meets web 2.0\ (januari en juni 2009) was eind oktober rijp genoeg voor een eerste live gang bij een Xebia kennissessie.


Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

08 oktober 2009

PRINCE2 2009 tegen het licht - 2

Half juni zag PRINCE2 2009, de opvolger van de '2005' versie het licht. Het handboek, Managing Succesful Projects with PRINCE2, heb ik in de 2009 versie (blauwe omslag) doorgenomen en naast de 2005 versie (rode omslag) om verschillen op te merken. Vorige week stonden de principes, business case, organisatie en kwaliteit centraal.

Plannenmakerij
Was de techniek product based planinng bij de introductie van PRINCE2 nog een novum (we waren als projectmanagers activity based planning gewend), in de 2009 versie van het handboek is de techniek volledig geïntegreerd in het hoofdstuk Plans. PRINCE2 2009 gaat ook verder in op estimation en scheduling, waarmee Plans echt body heeft ten opzichte van de magere 2005 variant.

Management of Risk
Het arbitraire onderscheid tussen de component Management of Risk en de beschrijving van fenomeen risk management (en ja, op examens werd goed gelet op het verschil tussen beide) is vervangen door het invoegen van de Management of Risk (M_o_R best practice). De risk management cycle is vervangen door de risk management procedure (ook wel een cyclus, maar met andere termen. Er worden technieken als review lessons, risk checklists, brainstorming en risk breakdown structure aangedragen om risico's te identificeren. Vastleggen vindt plaats in het Risk Register. Voor het inschatten van de kans van optreden worden technieken als probability trees, expected value, pareto analysis en probability impact grid belicht. Niet alles is negatief, een risico kan immers ook een kans inhouden. En dus kom je in de risk response strategieëen ook exploit en enhance tegen.

Daily Log en Issue Log
Aangezien een Issue van alles en nog wat kon zijn, de afhandeling tijden kon duren, werd het Issue Log nogal eens een 'lief dagboek' van het project. Erg zinvol, omdat geregeld een greep in het verleden (gemaakte afspraken, wie deed wat, etc.) nodig blijkt. PRINCE2 maakt in de 2009-versie onderscheid tussen een Daily Log (informeel dagboek) en een Issue Log (formele afhandeling). Nieuw is het Issue Report, waar eerder wel een Change Request of Exception Report template werd 'misbruikt' bij gebrek aan beter.

Van Controls naar Progress
De component Controls is vervangen door het thema Progress, waarin het volgen van de voortgang, afzetten voortgang tegen oorspronkelijk plan en toekomstige situatie, risico's, correctieve maatregelen en het autoriseren van verder werk zijn ondergebracht. Het nadenken over fasering (aantal, lengte), voortgangsrapportages en het registreren van geleerde lessen in het nieuwe Lessons Log hoort er ook bij.

Leesbare tekst in plaats van codes
Pas bij tweede lezing viel me het op: in het procesmodel zijn de codes als SU4, PL6 en SB4, waarmee (deel)processen in PRINCE2 werden aangeduid, verdwenen. In plaats daarvan is er gewoon leesbare tekst en staan niet langer de stroomschema's en stapsgewijs uit te voeren activiteiten centraal. Voor elke fase zijn hulpschema's beschikbaar wie wat doet.

Maatwerk zonder PRINCE2 te verzwakken
De manual spreekt hier duidelijke taal:
"Some projects may claim that they do not need 'full PRINCE2' and therefore have only implemented portions of the method. This can reveal a flawed understanding of PRINCE2 because the method is designed to be tailored. So tailoring PRINCE2 appoproriately is 'full PRINCE'. Tailoring does not consist of omitting elements of PRINCE2...tailoring is about adapting the method to external factors (such as any corporate standards that need to be applied) and the project factors to be consider (such as the scale of the project)....The danger of not tailoring PRINCE2 is that it can lead to 'robotic' project management if every process activity is followed and every management product is produced without question."
De principes moeten gevolgd worden, aanpassingen in thema's, terminologie, management producten, rollen en processen zijn mogelijk.

PRINCE2 is geen vakbeschrijving of body of knowledge
In de afgelopen jaren ben ik veel (aspirant) projectmanagers tegengekomen die meenden met een cursus PRINCE2 het vak projectmanagement te kunnen leren. Niet dus. Voor alle duidelijkheid stelt PRINCE2 2009 zich ook niet gelijk met een Body of Knowledge, zoals PMI's PMBoK. PRINCE2 is 'slechts' een methode, voorschrijvend van aard met een geïntegreerde set processen en thema's voor alle project management rollen. Om goede redenen (cultuur) worden interpersoonlijke vaardigheden niet geadresseerd en slechts referenties aan technieken gegeven, in tegenstelling tot een Body of Knowledge.

Glossary en Roles & Responsibilities
Twee zaken die misten in de 2005 versie zijn de bijlagen Glossary en Roles & Responsibilities die je bij het uitleggen van begrippen en principes en de inrichting van bijvoorbeeld een RACI-tabel of projectorganisatie enorm helpen.

Conclusie
Over PRINCE2 is goed nagedacht. Het vatbaar zijn voor star een methode hanteren, de nadruk op schema's, afkortingen en codes zijn vervangen door een leesbaar handboek, samenvattingen en geïntegreerde processen, technieken en tips in thema's en fasen. Wil je op basis van de laatste versie aan de slag, raad ik je aan Managing Successful Projects with PRINCE2 te kopen en te gebruiken.

Labels: ,

05 oktober 2009

Online projectmanagement ondersteuning 20

Central Desktop
Central Desktop wordt door Forrester aangeprezen als echt Saas platform om samen te werken. Zo vindt je in de applicatie real-time search in de documenten en conversaties, screen sharing, audio conferencing en Microsoft Outlook calendar integratie. Online documenten aanmaken, zoals je van bijvoorbeeld Google Docs gewend bent, is mogelijk, evenals import en export van documenten. Er is versiebeheer, online Discussions, workspace & Project Event Calendars, een dashboard Overview of Workspaces, Reminders en Overdue Alerts. Maar ook: IM Presence Integration (Skype (inclusief voice support), Yahoo, MSN Messenger, ICQ, AIM en Jabber). RSS/Atom feeds zijn beschikbaar.

Central Desktop is er in diverse versies, van gratis met beperkte bestandsoplagruimte tot enterprise versies voor $99 per maand of een fee per user per maand.

Ubidesk
Ubidesk biedt de mogelijkheid web-enabled projectteams in staat te stellen samen te werken aan documenten en taken. Notificaties en een kalender zijn meegeleverd. Op het vlak van projectmanagement biedt Unidesk geen planning of beheersingsmechanismen anders dan basaal takenbeheer. Ubidesk wordt als SaaS oplossing aangeboden, maar proberen is gratis.

Fuze Meeting: web conferencing met je pc of mobiel
Fuze Meeting biedt de mogelijkheid web conference meetings te houden vanaf je PC, Mac, iPhone of BlackBerry. Tot 3 web genodigden en 7 audio deelnemers gratis en daarvoor krijg je:
- delen van hoog resolutie afbeeldingen, video en documenten
- uploaden van content
- gemakkelijk uitnodigen van mensen bij je conference
- 1GB opslagruimte

Er zijn ook betaalde versies, waarmee je meer mensen tegelijk in je meetings kunt uitnodigen. Fuze Meeting is echter ook een IM client die Yahoo, GoogleTalk, AIM en MSN ondersteunt. Andere IM clients kunnen dus van je BlackBerry om geheugenruimte te sparen. Voor Outlook ins een add-in beschikbaar om meetings mee te plannen. Een kind van 5 kan het je uitleggen.

Fuze meeting werkt intussen aan integratie met sociale netwerken als Facebook en Twitter en betere Skype integratie.

Ronduit negatief was het niet komen opdagen van host Ron Steeves van Fuzemeeting die me in een persoonlijke web meeting donderdagavond j.l. zou komen uitleggen hoe z'n programma werkt. Voor het audiospoor had ik moeten Skypen (dus buiten Fuzemeeting om). OK, op mijn reactie per e-mail en Twitter kwam snel excuus, dat is wel netjes.

Daarmee heb je wel direct een hinderlijke kant van tele-/video/web conferencing te pakken. Het 'alvast beginnen ook al is niet iedereen er' werkt in zo'n setting niet. En als je het wel probeert, garandeer ik je dat de eerste agendapunten bij elke 'now attending' melding overnieuw gedaan kunnen worden, daarmee tijd kostbare tijd vretend van de deelnemers.

Labels: , , ,

01 oktober 2009

PRINCE2 2009 tegen het licht - 1

Half juni zag PRINCE2 2009, de opvolger van de '2005' versie het licht. Het handboek, Managing Successful Projects with PRINCE2, heb ik in de 2009 versie (blauwe omslag) doorgenomen en naast de 2005 versie (rode omslag) om verschillen op te merken. Capgemini collega Lia de Zoete zette eerder in de
Automatisering Gids en op de Capgemini Academy site al wat verschillen op een rij. Deze week de dingen die mij opvielen vanaf de introductie tot en met Quality. Volgende week ga ik verder met Plans.

Indeling handboek
Waar in de 2005 versie processen, componenten en technieken de rode draad vormden, zijn dat principes, thema's, processen en mogelijkheden voor maatwerk-toepassing geworden. Thema's zijn de nieuwe naam voor de componenten, waarbij eenvoudiger naamgeving is gebruikt. Zo is 'Quality in a project environment' nu Quality, 'Change control' nu 'Change' en 'Management of Risk' nu 'Risk'. Dat heeft ook te maken met de samenhang met andere OGC best practice methoden, zoals MSP, M_o_R en ITIL.
Configuration management en Change control zijn samengetrokken tot Change, waarbinnen Issue & change control en configuration management plaatsvindt.

De controls als component (met invullingen als rapportages en fasering) zijn vervangen door variabelen of aspecten die beheerst worden in elk project: kosten, tijd, kwaliteit, scope, risico's en baten.

Onderliggende principes
PRINCE2 implementaties zijn nogal eens uitgedraaid op PINO (Prince in name only) of juist rigide vasthouden aan de letter. PRINCE2 2009 legt sterk de nadruk op de onderliggende principes, het leesbaar uitleggen van het waarom en de ruimte voor maatwerk en gezond verstand. Zo worden de principes in het Engels samengevat als:
- continued business justification
- learn from experience
- defined roles and responsibilities
- manage by stages
- manage by exception
- focus on products
- tailor to suit the project environment

Mocht je maatwerk willen toepassen, dan benadrukt de handleiding dat PRINCE2 informatie (en niet noodzakelijkerwijs documenten) en beslissingen (niet noodzakelijkerwijs vergaderingen of bijeenkomsten) vraagt. Handelen conform de principes in de geest van, dat geeft ruimte aan projecten en verlegt de focus van procedures, rapportages en bijeenkomsten naar de op te leveren producten en toegevoegde waarde voor de business.

Toleranties op alle vlakken

Toleranties, in het eerder afgegeven op tijd en budget, zodat binnen een duivelsdriehoek of -vierkant alleen 'gespeeld' kon worden met respectievelijk kwaliteit en kwaliteit & scope, gaf onnodig spanningen. In de 2009 versie hoort bij delegatie van accountability nadrukkelijk ruimte binnen bandbreedte op zowel tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico als baten. Uiteraard moet je als projectmanager beheersingsmaatregelen inrichten om dreigende onder- of overschrijdingen te detecteren en erop te handelen.

Business case als blijvende rechtvaardiging
De praktijk van alledag stelt de projectmanager voor de uitdaging zijn/haar project zelf te rechtvaardigen, zeker bij de opstart of initiatie. 'Klopt' een business case niet, schrijf je als het ware je eigen ontslagbrief. PRINCE2 2009 is helder: de senior user specificeert de baten en is verantwoordelijk voor de realisatie ervan. De opdrachtgever is verantwoordelijk dat de baten value for money representeren en in lijn liggen met bedrijsdoelstellingen.
"Development of the Business Case may be delegated, for example, to a business analyst or perhaps even to the Project Manager..."
Ook maakt PRINCE2 nu direct duidelijk, dat projecten omwille van andere doelen dan 'een financieel positieve business case' uitgevoerd worden en onderscheidt:
- compulsory project (in mijn werkveld de wettelijke moetjes)
- not-for-profit project
- evolving project
- customer / supplier project
- multi-organization project

De projectorganisatie en plek in de organisatie
De vier hiërarchische lagen zijn er nog steeds, maar 'Managing Product Delivery' is 'Delivering', de verantwoordelijkheid van de Team Manager geworden. Nieuw is de aandacht voor de plaats van een project in de (grotere) organisatie, samenhang met lijn managers / functioneel managers, centers of excellence, stakeholder analyse en engagement, en communicatie management.

Kwaliteit beter belicht

Waar de 2005 versie The path to quality als kapstok gebruikte in het Quality hoofdstuk, is in 2009 duidelijker opgehangen aan de tweedeling tussen Quality Planning (de gang van verwachtingen van de klant, acceptatiecriteria en productbeschrijvingen naar de maatregelen in termen van criteria, toleranties, methoden en verantwoordelijkheden die het project stelt vanuit een kwaliteitssysteem en beschrijft in de productbeschrijvingen) en Quality Control (met het Quality Register als opvolger van de Quality Log, het opgeleverde product en de verslaglegging van kwaliteitsmetingen en goedkeuringen en acceptatie).

Labels: ,

28 september 2009

Het Nieuwe Werken in het Noorden

Op 8 oktober aanstaande vindt in de Groningse Martinikerk de tweede grote event van de Noordelijke IT E-community: Nite event 2009 plaats rondom Het Nieuwe Werken, Onderwijs & Bedrijfsleven en Draadloos Groningen.

Zo gaat Compu'Train in op de praktische mogelijkheden van Unified Communications (Microsoft Outlook, Office Communicator, Live Meeting, de Auto Attendant, spraakgestuurd Microsoft Exchange bedienen voor e-mail en voiceberichten. De IP telefoon van Polycom en de Roundtable staan paraat om uitgeprobeerd te worden.

Group Decision Rooms als hulpmiddel voor Het Nieuwe Werken levert nuttige resultaten op en het kost de deelnemers minder energie dan andere 'praatbijeenkomsten'. Deelnemers discussiëren namelijk rechtstreeks met elkaar via een set laptops en een centraal scherm. De deelnemers reageren op een vraag of stelling, maar kunnen ook reageren op de meningen van de andere deelnemers. Bezoekers kunnen deze tool doorlopend onder begeleiding van Ordina uitproberen op het congres.

Verder staan sociale platformen in het zonnetje. Medewerkers kunnen onafhankelijk van elkaar en asynchroon content delen, maar ook sporen achter laten als activiteiten stromen. Een sociaal platform dat is voorzien van aggregatie en filtermechanismen, zodat kennis eenvoudig te vinden is en de kwaliteit komt bovendrijven. Sogeti deelt inzichten uit real-life projecten.

Draadloos Groningen is een testbed kan dienen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Het bedrijfsleven klaag al jaren over de gebrekkig aansluiting van de huidige IT-opleidingen op de behoefte van het bedrijfsleven. Het noorden lijdt bovendien al jaren onder de braindrain naar het westen. Het is daarom dat het noordelijke bedrijfsleven in samenwerking met de onderwijsinstellingen een IT-Talentenklas opzet. In die IT-Talentenklas doorlopen de toppers uit de diverse opleidingen een internationaal programma, om zo de noordelijke kenniskwaliteit te borgen. Op NITE'09 hoort u hoe dit wordt aangepakt.

Dit is maar een greep uit het programma, dat mij wel aansprak. Vorig jaar kon ik niet, ditmaal ben ik present. Nite event 2009 is van 11-17u in de Martinikerk. Inschrijving is gratis.

Labels: ,

25 september 2009

Fearless tussen Migraine en IceSave

Terugblikkend op de afgelopen week zie ik ik veel inspiratiemomenten. Ik heb er een aantal voor je verzameld en gekoppeld aan leestips voor dit weekend of de komende weken.

Na het weekend in Parijs (foto's, blogs) heb ik maandag in de trein Oliver Sacks' bijgestelde versie van Migraine gelezen. De auteur was niet te beroerd om nieuwe inzichten, excuses voor eerder gevelde oordelen rondom dit spectrum aan ziekteverschijnselen tussen de jaren '70 en '90 te verwerken. De 2003 versie is een pil, eigenlijk meer voor studenten en ingewijden geschreven, maar ik vond Migraine verhelderend.

Woensdag overdag het faciliteren van workshops met Nyenrode studenten en collega's (foto's) rond verzekeren, mobile en internet. Een boek dat je helpt om geschikte werkvormen te vinden, is Beweging in je brein Zestig werkvormen voor inspirerende trainingen, workshops en presentaties

Woensdagavond stond de plaats van handoplegging in de Bijbel centraal tijdens een gezamenlijke groeigroepavond in de gemeente.

Donderdag overdag heb ik de verschillen tussen PRINCE2 2005 en 2009 onderzocht en er twee blog posts mee voorbereid. De aankondiging alleen al leverde reacties via Twitter op, leuk!

Dan donderdagavond. Ik heb veel vaker community avonden van projectmanagers bij Capgemini meegemaakt, maar het verhaal van voormalig IceSave directeur Martijn Hohmann trok ook veel collega's van Financial Services in andere disciplines: de zaal zat vol en aandachtig te luisteren. Om eens de perfect storm van de ontwikkeling, live gang en déconfiture van zo'n project uit eerste hand te horen, was zonder meer inspirerend. Natuurlijk met het 'dubbele', dat met zowel het succes als plotselinge einde mensen, consumenten, burgers en veel geld gemoeid is.

Misschien onverwacht, maar een collega zag The Tipping Point werkelijkheid worden. Hoe een kleine groep mensen creatief de gevestigde orde wist te doorbreken en een niche vond tussen twee ogenschijnlijk onverenigbare uitersten, betrouwbaarheid en een hoge rente garanderen op spaartegoeden.

Als laatste deze week het e-book, waarmee ik zelf de komende dagen aan de slag mag (lezen en recenseren): het nieuwe Fearless van Max Lucado: stel je je leven voor zonder angst. Wat doe je met geweld, overweldigende uitdagingen, ziekte en andere worst-case scenarios? Kortom: die dagelijkse worstelingen. Ik verwacht geen zes stappenplan, zeven eigenschappen ofzo, maar wijsheid en inzicht voor morgen.

Labels: , , , ,

10 september 2009

Enterprise collaboration software updates

In het gebied tussen social media en online project management ondersteuning zitten toepassingen om het samenwerken op web 2.0 principes in zakelijke context te verbeteren. Ik heb er weer een aantal voor je gevonden.

Sncircle
In gratis versie van Sncircle zitten modules als:
* Enterprise Social Networking software: Profiles, Groups, Social Networking en Social Media tools als Wiki, Blogs, Reviews, Social Bookmarking, Social Tagging, Ideas, Answers, Discussions, News, Photos, Video en een Marketplace.

In de betaalde versie beschikt je organisatie ook over:
* Work/ Project Management software
* Issue tracking.
Prijsstelling van de betaalde versie is afhankelijk van het aantal gebruikers. Bij 5 is dat GBP 225, bij 200 gebruikers GBP 9.000. Bekijk een online demo om te zien of het echt past.

SocialText goes mobile
SocialText heeft een mobile web-browser based versie van hun AIR desktop applicatie uitgebracht. Helaas dus geen native iPhone, BlackBerry of Windows Mobile.

Yammer updates
Yammer heeft een aantal nieuwe functies en een opgefrist UI.
- threaded messages als Facebook-achtig alternatief voor de stream (zoals Twitter)
- likes: geef aan of je een bericht leuk vindt of niet. Ook de Liked-berichten zijn in een RSS feed beschikbaar.
- advanced search: nu zoeken bij een specifieke gebruiker, groep of binnen een tijd frame. Ook RSS feeds kunnen betrokken worden in de zoekactie.
- iPhone 2.0 client
- lightboxes for images


IBM Lotus Connections
IBM Lotus Connections is social software voor de zakelijke markt. Software die u in staat stelt innovatiever te zijn en sneller te handelen door gebruik te maken van dynamische netwerken van medewerkers, partners en klanten. Het is gecentreerd rond communiceren, samenwerken en netwerken. Lotus Connections bestaat uit 8 services:
- Profielen - Vind de mensen die u nodig heeft
- Blogs - Deel uw eigen ideeën en leer van anderen
- Bookmarks - Bewaar bladwijzers, wissel ze uit en vind snel informatie
- Communities - Werk met mensen die dezelfde belangen en expertise hebben
- Activiteiten - Orden en plan uw werk en profiteer van uw professionele netwerk
- Bestanden - Slim bestanden delen, haal ze uit de inbox
- Wiki's - Werk samen aan webpagina's, documenten
- Homepage - Manage al je data vanuit een aanpasbare homepage

Op 5 oktober organiseert IBM met Eniac Essentials, e-office, ilionx, Atos Origin, Sogeti en Silverside een dagvullend programma rond Slimmer werken met Lotus Connections 2.5 met zowel technische als niet-technische tracks. De locatie is IBM Forum in Amsterdam. Ik ben erbij. Jij ook?

Labels: , , , ,

07 september 2009

Online project management ondersteuning 19

Wrike
Wrike is gemaakt om efficiënter projecten te beheersen. Zo heeft Wrike bijvoorbeeld een Intelligent Email Engine, waarmee email communicatie echt onderdeel kan worden van je planningsproces. Wrike integreert email en taken met Microsoft Outlook en biedt 2-richting synchronisatie.

Met Flexible Structures kunnen alle details van projecten gemonitord worden. Met at their hands, managers can easily coordinate every tiny detail of their projects. Met de Dynamic Timeline wordt een visueel dashboard van alle lopende projecten gegeven, met onder meer drag-and-drop GANTTs. Er zijn Windows Mobile Sync, iCal en RSS feeds. Prijsstelling is afhankelijk van de rol (viewer, teamlid, manager). Voor tijdregistratie en synchronisatie worden extra kosten in rekening gebracht.

Wrike is 100% web-based. Een tour en gratis 30-dagen trial zijn beschikbaar. En er zijn succesverhalen van bedrijven als Capgemini die Wrike inzetten voor over verschillende locaties verspreid werken project teams. Elke 2 weken wordt een webinar over Wrike verzorgd. Wrike ontwikkelingen kun je volgen op Twitter en de blog.

OpenAtrium
OpenAtrium, met een interface in het Engels en Spaans is een intranet-in-a-box. Functies zijn blog, wiki, agenda, shoutbox, to-do list, ticket tracker en een dashboard.

Introducing Open Atrium from Development Seed on Vimeo.


OpenAtrium is open source, gratis te downloaden en moedigt je aan zelf uitbreidingen of verbeteringen aan te brengen. Ontwikkelingen kun je volgen op Twitter.

IBN
Instant Business Network (IBN) is een web-based voorziening voor samenwerken, project en task management, tijdschrijven en issue tracking. Uitvoering als ASP of in-house server installatie is mogelijk. Prijsstelling is afhankelijk van de gekozen oplossing en vereiste opslagruimte.

Ook IBN is op Twitter te volgen.

Labels: , ,

24 augustus 2009

TaskCity Global Outsourcing Market

Crowdsourcing heeft met TaskCity een concrete invulling gekregen. TaskCity is een online marktplaats waar vragers en aanbieders van projecten, kortstondige opdrachten en specifieke vaardigheden elkaar kunnen vinden.

Voorbeelden zijn het klonen van een website, schrijven van iPhone of Palm applicaties. De projecten zijn betaald werk, de bemiddeling door TaskCity is gratis. TaskCity bestaat niet alleen uit een computer, maar hebben achter de schermen consultants zitten die helpen met het aanbevelen van juiste kandidaten, het opstellen van een geheimhoudingsverklaring en contracten. Deze laatste twee diensten zijn nu nog gratis, maar lenen zich natuurlijk voor een bijpassende prijsstelling.

TaskCity vind je ook op Twitter, SlideShare en LinkedIN.

Labels: ,

11 augustus 2009

Online project management ondersteuning 18

ProjectMgr.net
ProjectMgr.net biedt multi-language project management ondersteuning. Samenwerken, bestanden delen en tijdregistratie is beschikbaar. Ticketing, Gantt charts, rapportages, discussieforum en takenbeheer idem. Naast een gratis 30-dagen versie, is er een betaalde versie vanaf $15-75 per maand afhankelijk van de benodigde hoeveelheid gegevensopslag, aantal gebruikers en projecten.


OpenTeams
De makers van OpenTeams timmeren op Twitter flink aan de weg. En dat lijkt terecht als je de screenshots van veel verder dan een standaard wiki-oplossing gaande teamwerk ondersteunende oplossing bekijkt.

De claim van de makers is dat als een aantrekkelijke elektronische werkomgeving wordt aangeboden, de productiviteit van het team vergroot zal worden, andere communicatiekanalen zoals e-mail minder verstopt raken, kortom winst aan alle kanten.
Met een eenvoudige prijsstelling van $9 per gebruiker per maand, is het prima werken.

Projecturf
Projecturf biedt een eenvoudig, maar gelikt ontwerp de diverse hulpmiddelen als taken- en tijdbeheer, het uitdelen van autorisaties, delen en opslaan van bestanden en elektronische contacten met projectmedewerkers en RSS feeds voor notificaties.

Prijsstelling van de betaalde versie loopt van $30-160 per maand, afhankelijk van het aantal projecten dat je met Projecturf wilt beheren. Aantal gebruikers en opslagruimte voor bestanden zijn in alle drie versies ongelimiteerd. Natuurlijk kun je ook eerst een gratis 30-dagen versie uitproberen.

Labels: ,

20 juli 2009

Online project management ondersteuning 17

CubeTree
CubeTree herbergt alle web 2.0 aspecten voor een project, van wiki en blog, microblogging, foto en file sharing, tagging, netwerken, taken en reminders. CubeTree heeft client applicaties voor Desktop, iPhone, Instant Messaging en Mobile Web. Prijsstelling is van een gratis basisversie voor individuele gebruikers tot betaalde prijzen met veel configuratiemogelijkheden en meer dan de 10MB standaard opslagruimte, van $3-5 per gebruiker per maand.

PBworks

PBWorks, voorheen bekend als wiki-leverancier PBwiki heeft PBworks Project Edition als variant uitgebracht. Eenvoudige project management functies als workflow management, beheer van taken en mijlpalen is ondergebracht. PBworks Project Edition kost $20 per gebruiker per maand, met een gratis gastlicentie om het tool uit te proberen.


SugarTask
SugarTask biedt ondersteuning voor het beheren van actiepunten en bijeenkomsten, of taken en evenementen. Verder kun je taken bij elkaar zetten in een Gantt chart en plannen. Dashboards, statusindicatoren en de mogelijkheid voor interactie tussen deelnemers met bijvoorbeeld commentaren maakt SugarTask nuttig.

In de gratis versie Taak- en projectmanagement, 1 project/vergadering, onbeperkt aantal deelnemers en actiepunten. Met de volledige editie krijgt u de beschikking over een Projectbundel met 20 (deel)projecten en overleggen voor €37,50 per maand (excl. BTW).

Thymer
Thymer heeft een modern single-page design (scheelt veel paginaverversingen), gebruikt natuurlijke taal om je vragen en opdrachten te interpreteren en claimt een krachtige user interface te hebben.

De individuele taken zijn via drag-en-drop aan projecten of tags te koppelen. Thymer werkt met meerdere gebruikers die allemaal in dezelfde interface zien wat er gebeurt rondom hun project. Invoer via Twitter en email is mogelijk. De applicatie is momenteel in private beta. Heb je interesse, meld je dan aan.


Zoho Projects update
Zoho Projects heeft een aantal verbeteringen gekregen:
- overzichtelijker dashboard
- Twitter-like user status update dienst naast de wiki en live chat mogelijkheden voor teamleden.
- centrale gegevensopslag, inclusief mappen, tagging, zoeken en versiebeheer. Zowel Microsoft Office als het eigen Zoho Office documentformaat worden ondersteund.
- timesheet functie, die geïntegreerd kan worden met Zoho Invoice.

Labels: , , ,

07 juli 2009

Agile Haarlemmerolie voor projecten?

Mike Cottmeyer riep onlangs uit Yes, Agile isn't Project Management. Inderdaad, niet als projectmanagement methodiek, wel als ontwikkelaanpak die onmiskenbaar invloed heeft op de manier waarop projecten worden ingericht en bestuurd.

Smaakt naar meer?
En waar je Agile projecten in actie hebt gezien, er zelf één of meer geleid hebt, is de vervolgvraag al snel: waarom doen we dit niet altijd? Is Agile de Haarlemmerolie voor on-time delivery en een scope die wel voldoet aan fitness for purpose / fitness for use?

Uiteraard biedt elk project weer uitdagingen voor inrichten en besturing, bemensing en draagvlak. Zelf zal ik niet meer spontaan voor een klassieke waterval-methode kiezen. Motivatie en betrokkenheid van medewerkers bij een incrementeel groeiend, gaandeweg bijgestuurd resultaat is nu eenmaal in een Agile veel groter. Cultuurelementen als verantwoordelijkheid nemen als team, de business letterlijk aan het stuur zetten van ICT-ontwikkelingen spreken me enorm aan.

Dan maar overal en altijd?
Trek je het beeld van haarlemmerolie door, dan kom je bij Dustin Wax die onlangs Scrum for One bepleitte. In mijn ogen draaf je dan door, want wat hebben je eigen effectiviteit en efficiency, getting things done maniertjes direct met een team effort als Agile Scrum te maken? Noem het in de persoonlijke sfeer vooral doelgericht werken/leven, een persoonlijk ontwikkelplan, getting things done, of iets anders, maar niet Agile en/of Scrum. En pas op met het propageren van je eigen recept, zoals Koen van der Borght: naast erkenning als goeroe kan ook maar zo het label methode freak, evangelist, of tunnelvisie geplakt worden.

Labels: ,

06 juli 2009

Ruimte gezocht voor organiseren

René Tissen (Nyenrode), Frank Lekanne Deprez (Nyenrode, Hogeschool Zuyd), Rosalie Burgers (Nyenrode) en Frank Halmans (CBS) hebben onderzoek gedaan naar aanleiding van de ervaren organisatierot en reorganisatiemoeheid. Managers ervaren hun organisatie als een blok aan het been, zo concluderen ze. De auteurs betogen in Geef ze de ruimte! dat moderne organisaties meer gebaat zouden zijn bij een goede schikking / inrichting van drie ruimtes
- fysieke ruimte van plaats en tijd
- virtuele ruimte van digitale technologie
- mentale ruimte van de belevingswereld van mensen
zodat medewerkers datgene waar hun organisatie voor staat - lees de mission statements en cultuurwaarden maar na - beter en anders kunnen uitvoeren en trots op de organisatie gepaard gaat met een persoonlijk welbevinden in deze zakelijke habitat.

Mensen willen nu eenmaal (h)erkend, gemotiveerd worden en verbonden zijn. Hoewel veel hulpmiddelen voor online samenwerken beschikbaar zijn, kan ik me het gemis van echt samenwerken, team spirit, wel voorstellen. Er zit dus in de virtuele en mentale ruimte nog wel wat investeringsmogelijkheden. Want dat red je niet alleen met punten toekennen per upload van een 'asset' in een kennisbank, of opname van je bijdrage in een database query op wiki pagina's, zoals op PMWiki.nl of Wikipedia.

Wil je zelf je mensen de ruimte geven, is het zaak de emotionele bankrekening in de gaten te houden, en persoonlijk, kleinschalig te beginnen. Feedback mag zo direct, kort op de aanleiding en face-to-face zijn als maar mogelijk is. Complimenten die je krijgt en de teaminspanningen betreffen, mag je dus direct doorgeven. En hoewel ik via veel online netwerken verbonden ben met allerlei mensen, zijn dat vooral signalen die in de wandelgang, een loopje tussen de gebouwen en bij het bekende koffie-apparaat opgepikt kunnen worden.

Pratend over het koele water: fysieke ruimte, klimaatbeheersing, logische indeling van werkplekken, afstand tussen teams en het (on)gemak waarmee herschikking van werkplekken kan plaatsvinden, allemaal belangrijk.

Dat maakt organiseren ook tot een boeiend, dagvullende bezigheid met een continue interactie met mensen en middelen!

Labels: ,

17 juni 2009

Agile project management: dagelijks inzicht

Hoeveel projectmanagers zitten niet in een spagaat tussen enerzijds de lijnmanagers die het liefst wekelijks duimdikke rapportages willen ontvangen en anderzijds de beperkingen van een urenverantwoording en -aggregatieproces dat over vele schakels loopt? Om dan nog zinvol te kunnen sturen op tijd en geld, wordt een uitdaging op zich. Tel daarbij de structureel niet door individuele projectmedewerkers ingevulde estimates to complete (ETC's) en wijzigingen in uurtarieven gaandeweg het project.

Zodoende is maandelijkse rapportage al een verplichte dag in afzondering met project management software, rekenmachine en je issue log om de beweging ten opzichte van je planning te onderbouwen.

Zo kan het ook!
Hoe anders is de transparantie van Jira's Greenhopper extensie, waarmee op dagbasis de voortgang in je project inzichtelijk is, niet alleen voor jou, maar voor iedereen die toegang heeft tot Atlassian's vlaggenschip voor ondersteuning van systeemontwikkeling en test.


Dat maakt op dagbasis mogelijk om maatregelen te nemen als:
- de groep herinneren aan de toezegging als team in deze sprint het beloofde te gaan opleveren.
- soepel om te gaan met een aanvraag voor een vrije dag volgende week, of juist een toegekende verlofdag in te trekken.
- hulp in te roepen om bijvoorbeeld op testable gezette software items te testen en zodoende de status 'done' te bereiken en het verloop van de grafiek positief te beïnvloeden.

Labels: ,

16 juni 2009

PRINCE2 2009 ziet het licht

Vandaag is PRINCE2-2009, de geactualiseerde opvolger van PRINCE2-2005, in Londen gepresenteerd. PRINCE2 is een veel gebruikte marktstandaard voor projectmanagement met de claim Managing succesful projects. De methode wordt door het Britse Office of Government Commerce beheerd. Van tijd tot tijd wordt de methode geactualiseerd met (best) practices van project managers.

Wat al een tijd onderhanden is, is de onderlinge afstemming van methodieken voor portfolio-, programma- en projectmanagement en voor risico- en servicemanagement. Zo zag P3O (Portfolio, Programme and Project Office) eind 2008 het licht.

Niet alleen het logo wordt in lijn gebracht met de andere OGC methoden. De verschillen tussen de 2009 en 2005 versie betreffen voornamelijk indeling van het boek en een deel van de terminologie. De uitgangspunten van PRINCE2 blijven dezelfde. Extra aandacht is er voor maatwerktoepassingen van PRINCE2 in de eigen organisatie. De rollen van opdrachtgever en stuurgroep worden verder uitgewerkt in het nieuwe handboek Directing a Successful Projects with PRINCE2 (concept versie in Word formaat).

Zodra de officiële uitgave van PRINCE-2009 in Nederland beschikbaar is, biedt bijvoorbeeld Capgemini Academy aangepaste Foundation- en Practitionertrainingen aan. De introductie van PRINCE2-2009 heeft geen invloed op de geldigheidsduur van eerder behaalde Foundation- en Practitioner certificaten.

Op de weblog van lead author Andy Murray kun je de vorderingen in het PRINCE2 2009 volgen. Andy komt tekst en uitleg geven bij onder meer het Prince User Group 2009 seminar op 18 juni in het Utrechtse Galgenwaard stadion. Inschrijven kan online. Ook kun je je abonneren op de Project Elert service en op prince-officialsite.com het methoden portal best-management-practice.com informatie vinden.

Capgemini Academy organiseert op 30 juni een informatiebijeenkomst (inclusief dinerbuffet) over de overgang van PRINCE2-2005 naar PRINCE2-2009. Dan krijgt u een toelichting op de voornaamste wijzigingen en inzicht in de praktische aspecten van implementatie van PRINCE2-2009. Een e-mail aan direct-marketing.academy.nl@capgemini.com is hier het recept.

Labels:

09 juni 2009

Online projectmanagement ondersteuning 16

Online sociale netwerken voor projectmanagers
Er zijn inmiddels diverse online netwerken waar je terecht kunt om collega's te leren kennen, kennis & kunde te delen en aan nieuwe opdrachten te komen.

Projectmanagement Groep Nederland
Op LinkedIn heeft de Projectmanagement Groep Nederland inmiddels zo'n 2.000 leden. Dave Habets heeft 9 oktober 2007 de groep opgericht. Dave ken ik uit eerdere projecten voor de ANWB en samen met een groep andere projectmanagers beheer ik deze groep. Het profiel: groep waarbinnen Project Managers kunnen netwerken, contacten kunnen onderhouden en kennisdeling kunnen borgen met andere professionals met dezelfde bloedgroep.
In een gemiddelde week komen er 17 leden bij, worden 11 nieuwe discussies gestart en worden 2 nieuwe berichten geplaatst. De LinkedIn groep is niet gelieerd aan een IPMA-NL of andere vakvereniging. Met andere woorden: van en voor projectmanagers.

IPMA-NL heeft zelf een eigen groep op LinkedIn met bijna 1.000 leden. Het biedt een platform voor projectmanagement. Toegankelijk voor leden. Lid worden? Commerciële uitingen zijn niet toegestaan op straffe van verwijdering.

Ruim tienmaal groter is het internationale sociale netwerk voor projectmanagers PPMNG. Met 99 groepen, 42 openstaande discussies en nog veel meer biedt het een compleet networking platform. Van video's, verjaardagen van leden, project management tweets tot nieuwsberichten.

Terug op eigen bodem is de op het Ning platform ondergebrachte community Ikdoeprojecten.nl. Een Nederlandstalige community voor project- en programmamanagers. Met informatie over nieuwe ontwikkelingen en communicatie tussen vakgenoten. Ook hier profielen van leden, nieuwsberichten, Twitter profiel, video's, informatie over methoden, software, cursussen en evenementen. Het netwerk is half mei 2009 opgericht door Remco Reitsma.

Visit ikdoeprojecten.nl

Labels: , , ,

05 juni 2009

Google Wave op komst

Een nieuwe tak aan de alsmaar groeiende Google boom is Google Wave. Hoewel de service pas later dit jaar beschikbaar komt voor het publiek, is de belofte een geheel nieuwe invulling van online samenwerken, e-mail en instant messaging, ook wel een cloud communicatiedienst genoemd.

Een wave is een document of een conversatie, en wel in real-time. Je ziet je medegebruikers dus letterlijk hun tekst intikken. Bijlagen van je bureaublad kun je zo in Google Wave slepen. Google Wave conversaties kun je weer invoegen op elke weblog.


Het resultaat ziet er vooralsnog zo uit

Google heeft het Google Wave Federation Protocol uitgegeven, waarop ontwikkelaars hun eigen wave (toepassing) kunnen schrijven.

Twave
Geen geintje, maar nu al een serieuze toepassing op het Wave platform, de mengvorm met Twitter: Twave. Bots zijn al gemaakt voor:
- Debuggy: debugging informatie over elk event op een wave.
- Stocky: real-time koersinformatie
- Bloggy: push van wave content richting een blog
- Maps: samenwerking op een Google map om events te organiseren.
- Bidder: een wave wordt je eigen eBay
- Ratings: wave gebruikers kunnen items waarderen en recenseren. Deze bot toont vervolgens de resultaten.

Labels: , , , ,

27 mei 2009

Agile project management inspiratie uit netwerken

De komende periode kun je inspiratie opdoen om je Agile projecten nog beter te kunnen leiden.

Integrating Agile Conference
Op donderdag 18 juni organiseert Agile Consortium Benelux in samenwerking met Agile Holland de conferentie Integrating Agile met ondertitel It's time to permanently incorporate Agile in your organization. Plaats van handeling: Claus Hotel & Event Center, Hoofddorp

Leden van ACB of Agile Holland betalen €400 exclusief BTW; niet-leden € 450, exclusief BTW. CIOs, COOs, CTOs, program managers, project managers, IT managers, business analysts en product managers/owners zijn het beoogde publiek. De introductie van Agile practices en principes in je organisatie staat centraal.
Lees alles na in de conferentie flyer.

NL Scrum meetup met Sutherland

De NL Scrum user group organiseert 24 juni een Open Space met Jeff Sutherland. Jeff Sutherland is de uitvinder van Scrum en heeft bij meerdere bedrijven met Scrum gepraktizeerd en geeft Scrum trainingen over de hele wereld. In een Open Space bijeenkomst krijg je de gelegenheid om jouw vragen en uitdagingen te bespreken met Jeff Sutherland en andere ervaren Scrummers.

Deze bijzondere meetup heeft al meer dan 65 belangstellenden getrokken, en vol=vol. Zorg ervoor dat je vrienden hebt die wel kunnen gaan en je op de hoogte willen houden. Word zo snel mogelijk lid van NL Scrum en houdt toekomstige meetups in de gaten.

DSDM Consortium
Het DSDM Consortium waarvan ik jaren geleden lid werd, toen DSDM bij ABN AMRO de verplichte methode voor systeemontwikkeling was, heeft zich inmiddels verbreed. De club denkt en rapporteert inmiddels over het gehele spectrum aan Agile methoden. Op hun website staan diverse rapporten en artikelen.

Labels: ,

19 mei 2009

Projectmanagement Parade 2009

Vandaag stond de jaarlijks door IPMA-NL georganiseerde Projectmanagement Parade in het teken van 'met soft skills naar harde resultaten'. Binnen het thema werd een drietal tracks met eigen focus onderkend:
1. jezelf, met een accent op je eigen soft skills, het herkennen waar je staat, nadenken hoe je dat verder kunt ontwikkelen. Maar ook je stijl voor wat betreft het realiseren van resultaten.
2. project team, met aandacht voor aansturing, leiderschap, situationeel management en work package management. Het samenspel tussen projectteam en projectmanager stond centraal.
3. projectomgeving, waarin communicatie, stakeholder management, het sturen op een business case, omgang met stuurgroepen, wijzigende bedrijfsomstandigheden, het betrekken van beheerorganisaties en het implementeren van projectresultaten aan de orde kwamen.

Uit het dagvullende programma had ik vooraf m'n eigen 'track list' samengesteld en die vormt dus ook de kern van mijn terugblik. Na het ongewoon vroege ontvangst vanaf 8u in het Nieuwegein Business Center (NBC), de opening en het paneldebat met de sprekers van de 4 master classes, Richard Voorendonk (Pentacompany), Henk Bellinga (Advitec Consulting Group), oud-Capgemini collega Frits van der Valk (Lagant Management Consultants) en Hennie Wesseling (TNT Post).

Zelf koos ik voor Henk Bellinga's master class Onzichtbaar team, met zicht op resultaat over distributed delivery, ofwel het management van geografisch gespreide (project)teams. Hij belichtte vooral de verschillen in tijd en cultuur met isolatie, fragmentatie en desoriëntatie als hoofdproblemen. 90% van samenwerken en communiceren draait om mensen, 10% om techniek, hoewel de techniek vaak wel een (onnodige) hobbel is. Aan de hand van de concurrerende waardenmodellen van Robert E. Quinn werd groepsgewijs geoefend met voorkeurstijlen. Een belangrijk inzicht is de verschillende waardering van leiderschapstijlen tussen de leiders zelf en degenen die leiding ontvangen. Een verschuiving van facilitator naar mentor, en producer naar director zou al een veel betere match met je medewerkers opleveren.

De keynote werd gegeven door Rob Adolfsen (Agis Zorgverzekeringen) die met zijn tour langs fast-food ketens als McDonald's, KFC en AC Restaurants ook vooral vertelde wat hij niet ging vertellen en hoe weinig ervan zou blijven hangen. Een wat mager voorbereide en inconsequent vormgegeven boodschap.

Van projectmanagement naar Project-Based Leadership (omgeving track)
Adri Platje (Applicon Project-Based Management) nam zijn publiek mee in zijn eigen ontdekkingsreis. Een 'waaruit' en 'waartoe' blijkt te ontbreken bij het 'vakgebied' projectmanagement, en ook bij de algemene bedrijfskunde. Dus om boven de pragmatiek, best practices en persoonlijke goede bedoelingen uit te stijgen, ging Adri te rade bij de wijsbegeerte. Bij de ontwikkeling van multi-projectorganisaties en in de besturing en beheersing daarvan moet recht gedaan worden aan alle vijftien aspecten van de werkelijkheid en met de eigen aard en normativiteit daarvan. Projectleiding krijgt dan een context in duurzaam ondernemen, respect, normen en waarden. Genoeg voer voor verder herkauwen en uitwerken.

Critical Chain in Nederland (team track)
Stef Blom (Ondersteuning in Management) en Marcel Seijner, schrijver van De competente projectleider en verbonden aan de Hogeschool Rotterdam namen zeer interactief met de zaal, waar al wat ervaren mensen zaten, de toepassing van Critical Chain, de 'leer' van Eliyahu Goldratt en zijn invloedrijke boek Critical Chain: a business novel mee. Tot voor kort was er weinig aandacht voor deze methode, maar dat is met de oprichting van de programma-groep Critical Chain steeds meer verleden tijd. In alle nuchterheid werd verkend welke onderdelen wel en welke niet bruikbaar zijn in Nederlandse projecten. Valkuilen, do's en dont's bij de invoering.

Babylonische spraakverwarring - misverstanden in projecten minimaliseren (jezelf track)
Jitske Kramer (Human Dimensions) spiegelde het werken in internationale teams vooral met onszelf als projectleider. Anders dan de op praktische invulling, tools & techniek gerichte masterclass van Bellinga, benadrukte Kramer dat cultuur een voortdurend proces van betekenisgeving is. Iedereen is multicultureel, en dus past integratie of een soort gemeenschappelijke cultuur niet in ons streven. Beter is te werken aan participatie, het reguleren van uitsluitingsmechanismen rond aanpassing en besluitvorming, en het voorkomen en oplossen van culturele misverstanden.

En daarmee was het alweer kwart over vier. Het cabaret dat een kwartier later zou beginnen, heb ik laten zitten. In Balkbrug riep de plicht van een jeugdvoetbalteamleider ook weer. De Projectmanagement Parade blijft een zeer nuttige dag om kennis op te doen, oude bekenden weer te spreken en nieuwe mensen te ontmoeten. Ach, en tussendoor is er ook nog even tijd om wat indrukken te twitteren, maar vooral tussen de presentaties door. Focus is immers belangrijk.

De ProjectManagementParade heeft Twitter ook ontdekt. Doelgroep waren de Young Professionals die tijdens de lunch in de lounge onder meer op een scherm een TwitterFountain tweets met #pmp2009 konden volgen.
Binnenkort staan de presentaties op de site. Zelf heb ik genoeg inspiratie opgedaan om in vervolg posts onderwerpen wat verder uit te diepen.

Labels: ,

13 mei 2009

Agile project management - schatten en meten

Voor de eerste sprint hebben de ontwikkelaars en software architect in het project een inschatting van de zwaarte van User Stories gemaakt met behulp van Planning Poker kaarten, daarbij gefaciliteerd door de Scrum master.

Bij het meten van de uitvoering, in het onderhanden project met de GreenHopper plugin op Atlassian's JIRA, speelt onder meer de burndown chart een belangrijke rol.

Maar wat als de zwaarte van een te realiseren stuk software niet overeenkomt met de (gepercipieerde) zwaarte vanuit optiek van een tester, of - zij het eerder aangegeven - ontwerper? Kun je wel veilig Story Points per dag als maatstaf voor de productiviteit van een team spreken, als rollen van ontwerper, ontwikkelaar en tester niet uitwisselbaar zijn?

De bedachte work-around is een schatting te vragen van de afzonderlijke rolhouders, dus een schatting van de ontwikkelaars, ontwerpers en testers. Waar de zwaarte sterk uiteenloopt (makkelijk om te ontwerpen, redelijk bouwbaar, maar verrekte lastig om te testen) moet ouderwets gepland, gepuzzeld en geschoven worden met
- de beschikbare capaciteit in de verschillende rollen
- de volgorde van oplevering van User Stories

Was deze uitdaging ook opgetreden bij hanteren van een andere eenheid van werk, zoals het bij het Capgemini Accelerated Delivery Platform gebruikte Smart Use Case? Ik vermoed van wel, gegeven de leegte bij de disciplines Development (wat is het verschil met Code and deliverable generation?), Testing en Acceptation.

Apart vooraf schatten OK, maar commitment van het team voor de inhoud van de sprint, en dus ook het meten van de productiviteit van het team tijdens de looptijd van de sprint, blijft onverkort staan. Als projectleider heb ik immers niets aan achteraf wijzen naar elkaar (ja, maar zij zorgden voor vertraging!).

Heb je ervaring met deze planningperikelen? Deel dan je ervaring met een commentaar.

Labels: ,

25 april 2009

Online project management ondersteuning 15

Deskaway
Deskaway besprak ik in november 2007. Contact met @deskaway op Twitter bracht het Indiase SaaS Project Collaboration hulpmiddel voor MKB en projectteams opnieuw onder mijn aandacht. De makers hebben niet stilgezeten, gelukkig maar.
In 2008 zijn issue tracking toegevoegd of verbeteringen doorgevoerd in taaklijsten, kalender, rapportage en berichten. Projecten kunnen nu gearchiveerd worden. Teamleden kunnen via Companies gegroepeerd worden, contactpersonen geïmporteerd en takenlijsten opnieuw geordend. Met templates kunnen projecten gekloond worden. In de tweede helft van 2008 kwamen daar export/backup van de gegevens bij, iCal ondersteund en betere, contextgevoelige helpinformatie. Naast RSS, SSL en diverse social features is het nu mogelijk Basecamp gegevens te importeren in Deskaway via BaseEscape.

In 2009 hoopt men 3rd party apps aan te sluiten en een mobile plus iPhone client te lanceren.

Manymoon
Het gratis product Manymoon, dat zichzelf aanprijst als the internet's first social productivity tool, biedt een aantal interessante functies:
- het beheren van taken, zowel die van jezelf, als gedeelde;
- monitoren waar andere mensen aan werken via een soort Twitter timeline;
- delen van koppelingen;
- omzetten van e-mails in taken;
- bijvoegen van bestanden en Google Docs aan taken en projecten.
Voor de kleinschalige projecten in een web omgeving, of waarbij toch gebruik gemaakt wordt van (gratis) beschikbare web diensten, kan Manymoon integreren. Google Calendar wordt ondersteund. Aan een betaalde versie heb je wat als je meer dan 5MB opslagruimte nodig hebt. Er zijn versies met 3GB per gebruiker of 25GB gedeeld door team, voor $25, respectievelijk $100 per 6 maanden.
Colaab updates
De bespreking van Colaab een maand geleden prikkelde de makers om me te informeren over hun updates sindsdien. Bij deze geef ik ze aan je door.
1. Integratie van Microsoft Silverlight DeepZoom. Op grote afbeeldingen is het nu mogelijk samen te werken, zonder ze in z'n geheel te moeten downloaden.
2. Actions tab, waar je nu van commentaar naar commentaar kunt springen.
De verbeteringen worden verder toegelicht op de blog van StormIdeas. De makers kun je volgen op Twitter.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker