Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

14 oktober 2007

Je bent wie je bent niet wat je doet

Stel je eens voor. Verleiding is dan groot te vertellen wat je doet, toch?
"Nou, ik ben Henk-Jan van der Klis, 37, getrouwd, 3 kinderen. Ik ben projectmanager. Momenteel heb ik een groot project onderhanden.... Mijn hobbies zijn... Ik ben verantwoordelijk voor....Druk, maar wel met leuke, zinvolle dingen bezig..."

Je bent wie je bent, niet wat je doet. Zolang je jezelf bent en integer handelt, zeggen je daden veel over wie je bent, maar ze zeggen niet alles. Een de zogenaamde levensreis om te worden wie je bent, komt mij leugenachtig over. Je bent wie je bent, in het hier en nu. Natuurlijk kun je werken aan je zelfbeeld, zelfkennis, zelfvertrouwen, uitstraling, en dergelijke. Je kunt je dan direct afvragen in hoeverre dat internaliseren van wat anderen je voorzeggen is. Als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dat je een kanjer bent, ga je erin geloven. En als je er maar in gelooft, dan komt het goed. Weinig authentiek, eerder een poging voor papegaai door te gaan, terwijl je als mens geschapen bent.

Uiteraard erken ik, dat de negatieve beeldvorming over een persoon ook weerslag heeft op het beeld dat hij/zij van zichzelf heeft. En om meer zin in het leven te hebben, is het noodzakelijk te weten wie je bent, waar je voor leeft, wie/wat centraal staat in je leven en wat jouw uitstraling is naar de mensen om je heen. Het besef, dat je door en voor God gemaakt bent, en het sterven van Jezus Christus voor jouw fouten en tekortkomingen nodig was. Je kunt dat (her)ontdekken na het lezen en toepassen van bijvoorbeeld Doelgericht Leven (Purpose Driven Life) of vatten in een Life Purpose Statement. En, anders dan goedkope kritiek op dergelijke boeken verwoordt, is hierbij om vervolgens echt doelgericht te kunnen zijn, van toepassing wat in Hebreeën 12 vers 1 in de Bijbel staat:
"Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt."

Het gedicht van Russell Kelfer Je bent wie je bent om een reden zegt het op een andere manier. Niks lui achterover leunen, of alleen maar beschouwen. Wees jezelf en handel ernaar. Erken, dat fouten maken of succes hebben bij 'handelen' hoort, niet bij 'zijn'. Efeziërs 2 vers 10 zegt het zo:
"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

Labels: , , ,

13 januari 2007

Grootse plannen voor 2007?

De eerste, misschien wel letterlijke, rook is opgetrokken rondom de goede voornemens waarmee we elkaar rond de jaarwisseling bestoken. Toch zijn vakantieperioden en rustmomenten, zoals de afgelopen tijd, goed voor bezinning en plannenmakerij. Om hulp te krijgen bij het realiseren van je dromen biedt Vliegwiel Producties met de site Altijd al iets van plan? een helpende hand. Je vindt er verhalen over meesterwerken, andere baan, promoveren of afstuderen, gezin, levenshobby en bijvoorbeeld kunst.

Je bent namelijk niet de enige die worstelt met dromen, beschikbare tijd, angst om die grote stap te zetten, maar toch iets wil doen. In mijn eigen vat zitten zo ook nog wat plannen. Niet om overhaast op te pakken, hoewel het borrelt en van tijd tot tijd bruist. Focus, tijd, balans en beweging, 'meerdere ballen in de lucht', doodsteek of vliegwiel.

Wat zijn jouw dromen? Houd er eens een spreekbeurt over ;-) In Robert Coppenhagens aanmoediging zit ook wel wat. Altijd al iets van plan? Doe het dan!

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker