Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

04 november 2007

Ja in het land van Nee

"Luister even wat ik vraag
Luister wat ik vraag vandaag
Zeg maar ja, of zeg maar nee
Doe maar mee.."

Zo begon van 1974-1989 de Film van Ome Willem. Dat Edwin Rutten tegenwoordig menig management treffen van een dagvoorzittersrol of grappig weerzien (de kinderen van toen zitten in de ondernemingsbesturen van nu), is niet toevallig.


Ja, maar = nee. En dat brengt me op een tweeluik van boeken over dit onderwerp.

Ja leeft in het land van nee
We worden omringd door schuddende hoofden, naar beneden wijzende duimen, blinde muren, afwijzingen en gesloten deuren: nee's. Op het werk, in de buurt, onze geloofsgemeenschap, overheid, groep, school, zelfs in het gezin. Of je nu solliciteert, een verzoek indient, een woning of levenspartner zoekt, je product of jezelf probeert te verkopen, je krijgt te maken met tegenslag en verzet.

B.J. Gallagher's Ja leeft in het land van nee helpt je al dat negativisme te overwinnen. In parabelvorm gaat een held door het land van nee op zoek naar ja. Hij leert van zijn ervaringen, successen en falen van anderen en hemzelf. In de 2e helft vind je praktijktips. Samen biedt het een amusante handleiding voor een succesvolle weg door het leven en het werk.

Ja, maar wat als alles lukt
Meer op persoonlijk vlak ligt Berthold Gunsters Ja-maar, wat als alles lukt. Vertrekpunt zijn de vragen Hoe komt het dat we zo vaak niet doen wat we eigenlijk zouden willen doen? en Waar komt toch die innerlijke stem vandaan, die ons ervan weerhoudt ten volle te leven? Ja, maar... dat kan ik niet... daar ben ik te oud voor... zo ben ik nu eenmaal... wat kost dat wel niet... niet nu. Kans is vrij groot, dat we wikken en wegen tot elke kans voorbij is we buitenstaanders van ons eigen leven worden. Geheid heeft altijd de ander het gedaan en voor hindernissen gezorgd.

Er is ook een andere levenshouding: Ja-en. In de wereld zijn er geen grenzen. Het is het paradigma van inspirerende denkers, leiders met een wereldomspannende visie en uitzonderlijke kunstenaars. Doel van Gunsters boek is Ja-maar-gedrag te veranderen in Ja-en-gedrag. Hij presenteert 10 regels als handvat. Als fysieke hulpmiddelen zijn er ook ja-maar dilemmakaarten.

Labels: ,

14 oktober 2007

Je bent wie je bent niet wat je doet

Stel je eens voor. Verleiding is dan groot te vertellen wat je doet, toch?
"Nou, ik ben Henk-Jan van der Klis, 37, getrouwd, 3 kinderen. Ik ben projectmanager. Momenteel heb ik een groot project onderhanden.... Mijn hobbies zijn... Ik ben verantwoordelijk voor....Druk, maar wel met leuke, zinvolle dingen bezig..."

Je bent wie je bent, niet wat je doet. Zolang je jezelf bent en integer handelt, zeggen je daden veel over wie je bent, maar ze zeggen niet alles. Een de zogenaamde levensreis om te worden wie je bent, komt mij leugenachtig over. Je bent wie je bent, in het hier en nu. Natuurlijk kun je werken aan je zelfbeeld, zelfkennis, zelfvertrouwen, uitstraling, en dergelijke. Je kunt je dan direct afvragen in hoeverre dat internaliseren van wat anderen je voorzeggen is. Als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dat je een kanjer bent, ga je erin geloven. En als je er maar in gelooft, dan komt het goed. Weinig authentiek, eerder een poging voor papegaai door te gaan, terwijl je als mens geschapen bent.

Uiteraard erken ik, dat de negatieve beeldvorming over een persoon ook weerslag heeft op het beeld dat hij/zij van zichzelf heeft. En om meer zin in het leven te hebben, is het noodzakelijk te weten wie je bent, waar je voor leeft, wie/wat centraal staat in je leven en wat jouw uitstraling is naar de mensen om je heen. Het besef, dat je door en voor God gemaakt bent, en het sterven van Jezus Christus voor jouw fouten en tekortkomingen nodig was. Je kunt dat (her)ontdekken na het lezen en toepassen van bijvoorbeeld Doelgericht Leven (Purpose Driven Life) of vatten in een Life Purpose Statement. En, anders dan goedkope kritiek op dergelijke boeken verwoordt, is hierbij om vervolgens echt doelgericht te kunnen zijn, van toepassing wat in Hebreeën 12 vers 1 in de Bijbel staat:
"Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt."

Het gedicht van Russell Kelfer Je bent wie je bent om een reden zegt het op een andere manier. Niks lui achterover leunen, of alleen maar beschouwen. Wees jezelf en handel ernaar. Erken, dat fouten maken of succes hebben bij 'handelen' hoort, niet bij 'zijn'. Efeziërs 2 vers 10 zegt het zo:
"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker