Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

22 maart 2009

Een pleidooi voor dienend leiderschap

The Knucklehearted (tm) Leader is een kort verhaal in de vorm van een slide show over de gevolgen van egocentrisch, zelfverhogend leiderschap. Het is tevens een pleidooi voor dienend leiderschap. En uiteraard kun je ook weer zo overtuigd zijn dat je helemaal into servant leadership bent, dat het verhaal je oproept dat vooral aan je volgelingen te vragen.
The Knucklehearted™ Leader Wil je meer weten over dienend leiderschap, of servant leadership zoals dat in het Engels wordt genoemd, kijk dan op Wikipedia, verzameling boeken over dit onderwerp. Een mindmap over de leiderschapstraining die ik een aantal jaren heb verzorgd kan helpen, evenals een keur aan Nederlandse en Engelse zelfgelezen boeken en artikelen.

Labels:

21 oktober 2008

Compassievol leiderschap

Vanuit de gedachte dat duurzaamheid en leiderschap uitstekend samengaan en op de lange termijn positievere effecten hebben op onze planeet, de mensen om ons heen en het rendement op investeringen die we doen, is een compassievolle en menselijke aanpak op z'n plaats.

Het is de sleutel die aansluit bij leiderschap vanuit passie, een innerlijke bewogenheid, motivatie, krachtbron, anders uitgedrukt compassievol leiderschap. Zin, het klooster voor zingeving en werk, organiseert 3 december 2008 de conferentie Compassionate Leadership - No Guts No Glory. Drie thema's staan centraal: vertrouwen, verbondenheid en moed. De leider heeft hier een duidelijke voorbeeldfunctie. Mahatma Gandhi verwoordde dit als: "You must be the change you want to see in the world."

Kortom: geen woorden, maar daden. Geen beschouwingen, mission statement zonder follow-up of gebeden zonder werken.

Inspiratie - en ja, het gevaar van consumeren, zonder produceren is er weer - kun je tijdens de conferentie opdoen van een divers gezelschap, van Carel Kraayenhof en Ali B tot Jacobine Geel, Ruud Lubbers en Steven Rockefeller. Naast rabbijn Awraham Soetendorp is Tex Gunning, maar ook frater Niek Hanckmann en medegrondlegger van het Earth Charter Maurice Strong aanwezig.

Het genoemde Earth Charter vormt voor veel sprekers een handvest waarbij is uitgegaan van een gezamenlijke visie, waarden en etische principes om een duurzame toekomst te creëren. In Nederland is de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) de promotor van het Handvest van de aarde.

Het handvest werd in juni 2000 in het Haagse Vredespaleis gelanceerd en sindsdien vertaald in meer dan 30 talen, bekrachtigd door veel mensen en meer dan 2400 organisaties.

Labels: ,

29 juli 2008

Levende ondernemingen

In juni 2008 schreef ik over het boek The S-Factor - A personal guide to sustainable leadership van Anastasia Kellermann, waarin de balans People Planet Profit (beter Prosperity) wordt gezocht in persoonlijk leiderschap. Duurzaamheid op het niveau van een onderneming bepaalt het verschil tussen een kortstondig leven en de krachtige, levensvatbare organisatie die met gemak 100+ jaar kan worden.

Daarover schreef Arie de Geus jaren geleden al in De levende onderneming.
Hoewel winst op de korte termijn het meest interessant lijkt om na te streven, blijkt dit op de lange termijn schadelijk te zijn. Ondernemingen die bestaan om te overleven boeken op de lange termijn de beste resultaten, zo laat De Geus zien. Vervolgens geeft hij aanwijzingen wat een onderneming kan doen om een levende onderneming te worden. Gareth Morgan introdeerde de metafoor van de organisatie als levend mechanisme in zijn boek Images of Organisation.

De Geus noemt een viertal factoren die doorslaggevend zijn voor een levende onderneming, eentje die best 100+ jaar kan worden:
1. Gevoeligheid voor de omgeving geeft de capaciteit van een bedrijf weer om te leren en zich aan te passen;
2. Samenhang en identiteit zijn aspecten van het aangeboren vermogen van een bedrijf om een gemeenschap en een persona voor zichzelf op te bouwen;
3. Tolerantie en het logische gevolg ervan, decentralisatie, zijn beide symptomen van het ecologisch bewustzijn van een bedrijf; het vermogen om constructieve relaties op te bouwen met andere eenheden binnen zichzelf en erbuiten;
4. Een behoudend financieel beleid kan worden gezien als een onderdeel van een essentiële eigenschap van het bedrijf, te weten het vermogen om de eigen groei en ontwikkeling op doelmatige wijze te beheersen.

Labels: ,

18 juni 2008

Leider - geboren gemaakt of geworden

Leiderschap blijft een spannend en inspirerend onderwerp. De vraag in hoeverre je leider van geboorte bent, gemaakt wordt of leiderschap je overkomt, wordt in onderstaande presentatie vertaald naar mogelijke antwoorden die auteurs gevonden hebben.

Met de eenvoudige waarneming dat iedereen een gelijke start heeft, kan ik wel meekomen. Wie zou je vanuit de wieg of box willen of kunnen leiden? Heb je al benul van visie, volgelingen en doorzettingsvermogen bij tegenslag?

Hoe naar leiderschap wordt gekeken, is cultureel bepaald en evolueert met de tijd. Dat duidt op een behoorlijke dosis vorming en interactie met de omgeving. En als dat zo is, hoeveel vrije keus heb je dan als aspirant leider, of als iemand die een dergelijke rol helemaal niet ambieert?

Volgens Wierzgac zijn er drie mogelijkheden:
1. een crisis dwingt mensen om een rol als leider op te pakken.
2. de eigen persoonlijkheid leidt tot leiderschap, een natuurlijke fit tussen persoon en rolinvulling.
3. je kiest ervoor leider te zijn, en zoekt daarbij een mate van training.

Degenen die pleitten voor 'leiderschap door geboorte' zou je moeten checken op de mate van hoogmoed / nederigheid, openheid voor de ander / zichzelf afsluiten voor kritiek of invloeden. Een soort eerstgeboorterecht maakt je onbereikbaar voor een ander en voedt positioneel denken. Onmiskenbaar is er een verdeling van natuurlijke talenten over mensen. En al snel kruip je zelf terug in je schulp: dat kan ik niet, daar heb ik geen aanleg voor, hoeveel ik ook zou oefenen, en dergelijke redeneringen.

Oefening baart kunst. Mijn beroerde handschrift leidde via een cursus kalligrafie tot letterlijk verkoopbare resultaten. Timothy Ferris vertelt in zijn Een werkweek van 4 uur over wereldrecord tangodansen, simpelweg door een intensieve training.

Leiderschapstrainingen beginnen bij de basis, je drijfveren, persoonlijkheid, visie, doelgerichtheid. Ze helpen je aan de broodnodige training om aspirant leiders voor te bereiden, zodat noodgedwongen leiderschap in onverwachte crises zoveel mogelijk vermeden kan worden. Leiderschap mag iets zijn waar je je naar mag uitstrekken, zo leert Paulus aan zijn leerling Timotheüs. Dat duidt op een vrije keuze, binnen bereik zijn van leiderschap. En dat is maar goed ook, want op allerlei vlakken (van kleine groep tot multinational, van kerkenraad tot Koninginnedagcommissie) zijn leiders nodig.

Labels:

03 juni 2008

Duurzaam leiderschap - people planet prosperity

Bij duurzaamheid denk je al snel aan het milieu. Anastasia Kellerman is pleitbezorgster voor duurzaam leiderschap. In 2006 schreef ze een essay over duurzaam leiderschap bij de overheid, dat door premier Balkenende zelf werd gepromoot in de Tweede Kamer. Na haar studie Duurzaam ondernemen startte ze Sustainability Unlimited, van waaruit de S-factor onder de aandacht wordt gebracht.

In haar boek The S-Factor. A Personal Guide to Sustainable Leadership daagt ze de lezer uit buiten de bekende kaders te denken als het gaat om het effect van je beslissingen op de 3 P's People, Planet en Profit (beter: Prosperity), idealiter onderling in balans. Mens en milieu zijn essentieel voor het maken van winst, ofwel een duurzame, verantwoordelijk met de externe omgeving omgaande organisatie.
"Sustainability is about connecting different worlds; it's about connecting your inside world, as a person and an organisation, with the outside world."
Vanuit de door Kellerman met Robert van den Bergh (Blanchard International) opgerichte 2Lead4Us worden leiders getraind vanuit een 4e P, Person, ofwel de duurzame leider, het effect op de andere 3 P's te bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van het bekende model van Head, Heart & Hands. Kenneth Blanchard's model van dienend leiderschap, beschreven in Lead Like Jesus vormt een welkome basis.

Je ziet aspecten als authenticiteit, integriteit, verantwoordelijkheid willen dragen en afleggen, persoonlijk leiderschap als basis voor het leiden van anderen terugkomen. Waardevolle principes en deugden die elke leidinggevende, ongeacht positie, inzet, branche of organisatie zich eigen zou moeten maken.

Labels: , ,

27 mei 2008

Duurzaam leiderschap - hoofd, hart en handen

Reformatie ontstaat uit onvrede met de realiteit. Formatie doelt op vorm en doel. Als dat mist en dus sprake is van doelloosheid, zonde (je doel missen) en vormeloosheid. Reformatoren zijn leiders die vorm terugbrengen in delen van het leven. Voordat de beoogde verandering zichtbaar wordt, is interne overtuiging en verandering nodig. Denk aan de Stephen Covey principes als 'begin met het eind voor ogen' en Robert E. Quinn's boek Deep Change: discover the leader within.

Kerken zijn nodig om gezamenlijk de schouders te zetten onder maatschappelijke hervorming vanuit christelijke optiek. De vaak verkeerd uitgelegde scheiding tussen kerk en staat is destijds door Thomas Jefferson bedoeld als het stoppen van politieke inmenging in kerkelijke aangelegenheden (denk aan de vele eeuwen, waarin een koning bepaalde wie de kerk bestuurde, of deze rol zelf maar op zich nam), niet andersom. De kerkgeschiedenis leert, dat de kerk als licht en zout in de wereld een wezenlijke rol heeft vervuld en deze taak nog niet voltooid heeft.

Vanuit de beweging Reformation Now! wordt aangehaakt bij Pastor Sunday Adelaja's bewging Church Shift. Het gelijknamige boek (Church Shift: Revolutionizing Your Faith, Church, and Life for the 21st Century) van de in Oekraïene werkzaam zijnde Afrikaanse prediker staat op #1 in de christelijke boeken sectie van Amazon en op #6 in de algemene bestsellers.

Kerken moeten niet alleen gericht zijn op het mensen naar binnen te 'hengelen', maar nadrukkelijk ook om mensen uit te zenden, in hun roeping, om de wereld te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk. Ieder lid van de gemeente heeft een unieke roeping en set aan gaven/talenten. De kerk of gemeente is een plaats waar dit uitgewerkt en ontwikkeld wordt, een werkplaats zo je wilt. De wereld, je eigen leefomgeving, cultuurs, samenwerkingsverbanden de plaats waar het zichtbaar mag worden. Hoofd (keuzes, wil), hart (passie voor het verlorene, wil om te veranderen en veranderd te worden) en handen (geloven is een werkwoord) werken dan samen om leiding te geven, invloed uit te oefenen in deze wereld.

Labels: ,

28 maart 2008

Innovatiekracht ICT afdeling hikt op samenwerking

Capgemini Consulting Services deed onlangs onderzoek naar de innovatiekracht van ICT afdelingen. Slechts een kwart van de CIO's (chief information officers) vond dat zijn/haar afdeling bijdraagt aan innovatie binnen het bedrijf. De ICT-directeuren beperken zich nu nog voornamelijk tot het aansturen van activiteiten (managen, de dingen juist - proberen te - doen) die de kern van ICT-afdelingen vormen.

Uit het onderzoek kwamen ook 18 topinnovators naar voren. In 77% van deze organisaties was ICT opgenomen in het bedrijfsmanagement. Over de hele onderzochte groep bedrijven was dat gemiddeld 39%. Mijn vraag: waarom zit de CIO van die andere bedrijven niet in het management? Met andere woorden, wat is dan de waarde van C in CIO?
Bij 94% van de topinnovators is er een effectieve relatie tussen ICT en bedrijf, tegenover een gemiddelde van 67%. CIO's die werkzaam zijn in de topinnovators zien zich vooral als zakelijke partner in plaats van leverancier. Het geheim (echt, moet het nog ontdekt worden?) zit dus in partnership, verbindingen aangaan, niet een ivoren toren bewonen.

Op 20 maart in Computable opnieuw een onderzoek onder CIO's. Ditmaal de bereidheid om web 2.0 applicaties te omarmen. Als je bedenkt, dat '2.0' vooral om de interactie, inbreng van gebruikers, etc. draait, is het resultaat grote angst, 58% wil er niets mee te maken hebben, een open deur. Angst als drijfveer is in deze niet effectief. In hetzelfde artikel wordt het onderzoeksbureau ROA aangehaald. Het aantal managementbanen is de afgelopen jaren met bijna een kwart afgenomen. Dat zou vooral komen door de komst van nieuwe ict-toepassingen, waardoor personeelsleden minder van hun manager afhankelijk zijn. Managers die wel voordelen zien in Web 2.0, willen vooral de kosten drukken en samenwerking verbeteren.

Labels: ,

27 maart 2008

Christelijke reflectie op de uitdaging die leiderschap heet

Gisteren heb ik al kort stilgestaan bij Christian reflections on the leadership challenge.


Jim Kouzes en Barry Posner schreven in 2002 de bestseller The Leadership Challenge, waarin ze 5 practices beschreven voor voorbeeldig leiderschap:
1. model the way
2. inspire a shared vision
3. challenge the process
4. enable others to act
5. encourage the heart
In Christian Reflections on The Leadership Challenge graaft het duo, maar ook een aantal andere bekende christelijke schrijvers over leiderschap een spade dieper en reflecteren hun eigen geloof en observaties aan de practices. Het initiatief hiervoor kwam van John C. Maxwell (INJOY), gevolgd door Ken Blanchard (o.m. The One Minute Manager), Bill Bright, Kevin Myers, Nancy Ortberg en Andy Stanley. Na een introductie van de vijf practices door Kouzes en Posner pakken de anderen een practice bij de kop, diepen die uit met bijbelteksten, voorbeelden uit de christelijke praxis van kerk, gemeente, liefdadigheidsinstelling en bedrijfsleven. Vele mensen werden geïnterviewd, zodat een field guide for leaders ontstond. Christian Reflections ontnuchtert menig ingesleten paradigma van seculiere leiderschap-auteurs en brengt leiderschap terug naar haar joods/christelijke wortels.

Labels: ,

26 maart 2008

Nieuwe leiderschapsboeken

Regelmatig verschijnen nieuwe boeken over leiderschap, alsof nog niet alles gezegd en geschreven is.

Remarkable Leadership
Kevin Eikenberry doorbreekt een vastgeroeste gedachten als het gaat om leiderschap in zijn heldere boek Remarkable Leadership.
- leiderschap is geen functienaam, we leiden allemaal;
- we hebben allemaal de potentie om een opmerkelijk leider te worden, als we deze potentie maar onderkennen;
- we moeten leren, ondanks onze natuurlijke gaven en talenten;
- leiderschap is een soort geboorterecht. We hebben allemaal de mogelijkheid het verschil te maken in de wereld als een leider.
Prikkelende gedachten die uitnodigen verder te lezen. Op zijn website biedt Eikenberry meer achtergrondinfo, gelegenheid het boek te kopen en aanvullende goodies.


The Quest for a General theory of leadership
In The Quest for a General theory of leadership zoekt een keur aan schrijvers en denkers hun weg naar een algemene, uitputtende theorie, over leiderschap. In de eerste hoofdstukken staan de randvoorwaarden voor leiderschap centraal. Daarna worden de dynamiek van leiderschap en de relatie leider-volger besproken, evenals ethiek, sociale veranderingen en de invloeden die uitgaan van cultuur en geschiedenis op leiderschap.


Christian Reflections on The Leadership Challenge

Een groep christelijke leiders, zoals Ken Blanchard, John Maxwell, James Kouzes en Barry Posner heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar leiderschap in de praktijk en daaruit 5 practices van Exemplary Leadership gedestilleerd:
1. Model the way
2. Inspire a shared vision
3. Challenge the process
4. Enable others to act
5. Encourage the heart
Dit quintet vormt in het boek de opmaat om verder te denken, uit te diepen, de praktijk verder te toetsen aan Gods woord en het door velen beleden, maar door minder mensen nagevolgde voorbeeldige leiderschap van Jezus Christus. Morgen ga ik uitgebreid in op Christian reflections on the leadership challenge.

Labels:

24 januari 2008

Geloof in leiderschap 3

Voor de 3e keer (zie eerdere postings 7 januari en 14 januari) geloof in leiderschap voor het voetlicht, ditmaal aan de hand van drie bekende schrijvers van boeken over management en leiderschap.

Kenneth Blanchard schreef best sellers als Wie heeft mijn kaas gepikt?, de One-minute manager en de Orka-award. Maar ook de koppeling tussen geloof en leiderschap is duidelijk aanwezig, denk aan boeken als Leadership by the Book, One Solitary Life, The Servant Leader en Lead Like Jesus. In Less Than One Minute te Suit Up for the Lord beschrijft hij met dezelfde passie zijn nog niet voltooide geestelijke reis.


Zijn bekendheid heeft schaduwzijden, zeker als het om geloofszaken gaat, zo is het oordeel van kritische medechristenen in Amerika die hem tot New Age aanhanger bombardeerden (een stigma, dat menig spreker, auteur, zakenman, prediker en leider van een grote kerk sinds de 'uitvinding' van New Age eind jaren '60 van bezorgde, behoudende, vaak onwetende of slechts andere leiders napratende christenen heeft gekregen) en bezorgdheid in openbare brieven deelden. Blanchard beloofde in 2005 beter op te letten en niet zomaar voorwoorden of aanbevelingen voor management schrijvers uit te delen.

In het voorwoord van Spiritual Leadership: Moving People on to God's Agenda stelt auteur Henry T. Blackaby (zo'n 82 boeken op zijn naam):
"Our world craves good leaders. It would seem that effective leadership has become the panacea for every challenge society faces. Whether it's in politics, religion, business, education, or law, the universally expressed need is for leaders who will rise to meet the challenges that seem to overwhelm many of today's organizations. The problem is not a shortage of willing leaders. The problem is an increasingly skeptical view among followers as to whether these people can truly lead. Warren Bennis warned, "At the heart of America is a vacuum into which self-anointed saviors have rushed." People know intuitively that claiming to be a leader or holding a leadership position does not make someone a leader. People are warily looking for leaders they can trust."
En daar zijn we terug bij de christelijke ethiek, de principes uit Jezus Christus' Bergrede (Mattheüs 5-8) die doorwerken in de handel en wandel van een christen en - belangrijker nog dan doel, passie, roeping, etc. - de grondslagen vormen voor leiderschap op christelijke leest geschoeid. Het is het geluid, dat klonk in de klassieker Spiritual Leadership van J. Oswald Sanders en de door Robert E. Quinn beschreven Diepgaande Verandering om te komen tot Verander de wereld. Dat is dienstbaarheid aan de samenleving, je omgeving, gezin, kerk of organisatie, geen self anointing of najagen van eigen belangen.

Labels: , ,

17 januari 2008

Geloof in leiderschap 2

Evenals vorige week wil ik een aantal aspecten, boeken en gedachten rondom geloof en/in leiderschap belichten.

Robert Banks en Kimberly Powell schreven in 2000 het in 2004 opnieuw gedrukte boek Faith in Leadership: How Leaders Live Out Their Faith in Their Work-And Why It Matters.

Het boek handelt over de integriteitsvraag: wat merkt men op het werk, in de organisatie waarin ik leiding geef van mijn geloof? Is geloof een strikt persoonlijke zaak zonder uitwerking naar anderen, of biedt het juist principes voor een andere manier van zakendoen, leidinggeven, omgaan met mensen, geld en macht?

Verwante boeken, die ook Faith in leadership citeren, zijn:
- Religion and the Workplace: Pluralism, Spirituality, Leadership (Douglas A. Hicks)
- The Marketplace Annotated Bibliography: A Christian Guide to Books on Work, Business and Vocation (Pete Hammond)
- Executive Values: A Christian Approach to Organizational Leadership (Kurt Senske)
- Life@Work on Leadership: Enduring Insights for Men and Women of Faith (Stephen R. Graves)
- Devotions for Leaders: Living Your Faith in a 9-to-5 World (Harriet Crosby)
- Going Public with Your Faith: Becoming a Spiritual Influence at Work (William Carr Peel)

John C. Maxwell, ook een bekend schrijver van boeken over leiderschap en zijn dienstverlening vanuit Injoy, bracht het combineren van geloof en leiderschap in een artikel voor het Charlotte Business Journal in 2003 als kenmerk van zogenaamde level 5 leiders: leiders op hun best, dankzij toewijding aan een visie, integer, nederig, professioneel en doelgericht. De niveaus 1-5 zijn overigens een concept van Jim Collins, beschreven in zijn bekende boek Good to Great. Maxwell beschouwt het hand-in-hand gaan van feiten en geloof in leiderschap als de overgang van goed leiderschap naar groots leiderschap. Napoleon wordt geciteerd: leiders zijn handelaren in hoop.

Rabbi Shlomo Riskin haalt in een Thorastudie naar aanleiding van de weeklezing uit Exodus 1-6 Mozes naar voren als leider die uit geloof moest handelen. Hoe leid je een volk onwillige, ongelovige, voorheen onderdukte, maar relatief verwende medemensen naar een 'beloofd land' juist niet langs de kortste weg, die met de minste weerstand?

Dan godsdienst of levensovertuiging op de werkvloer. Het kan mensen en dus ook werknemers ernstig verdelen. Hoe je daar als leider mee kunt omgaan vanuit een houding van respect, heeft Douglas Hicks beschreven in het boek Religion and the Workplace: Pluralism, Spirituality, Leadership.

Immers jouw geloof, principes en uitingen daarvan op het werk vinden plaats in een omgeving waarin ook mensen die een ander geloof aanhangen, naar een andere kerk of gemeente gaan of juist helemaal niets van 'het' geloof moeten hebben. Alles goedvinden of -keuren is niet de aangewezen weg, immers overtuigingen worden geraakt en die laten zich niet wegpraten met "ach, alles komt op hetzelfde neer, we dienen allemaal dezelfde god, als je maar ergens in gelooft..."
Op Google Books kun je gratis nader kennismaken met Religion and the workplace.

Labels: ,

10 januari 2008

Geloof in leiderschap 1

Sla een doorsnee boek over leiderschap of management op, en een beperkt aantal namen van inspirerende leiders blijft tot de verbeelding van de auteurs spreken: Jezus Christus, Jack Welch (General Electric), Nelson Mandela, ds. Martin Luther King en Mahatma Gandhi. Leiderschap is een modern, westers begrip. Natuurlijk pleegt menigeen wijsheid uit het oosten te halen en toe te passen in westerse omgevingen. Genoemde personen zijn erkend als leiders (autoriteit), maar pakten niet zelf de pen om leiderschap uit de doeken te doen. Een visie, geloof (zekerheid van hoop, bewijs van nog onzichtbare dingen) is belangrijk element in het leven van leiders.

Geloof inspireert niet alleen, maar noopt tot leiderschap in de organisatie van gelovigen, omvat principes voor dagelijks leven en het samenwerken in organisaties. Zo vat het boekje The Leadership Genius of Jesus: ancient wisdom for modern business, hoewel niet door Jezus Christus zelf geschreven, of door een evangelist opgepend, de belangrijkste door Jezus uitgesproken principes rondom leidinggeven: dienstbaarheid, accountability, SWOTs, voorbereiding, besluitvorming en dergelijke samen.

Het boekje wordt verrassend met slechts 16 medegebruikers van Librarything gedeeld.

De Mormoon Stephen Covey is bekend van de bestsellers The 7 Habits of Highly Effective People (1990), Principle Centered Leadership (1992), The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2005) en te beluisteren op de recent uitgebrachte luisterboek Great Leaders, Great Team, Great Results. Hij beweert zelf de schrijverij en andere professionele dienstverlening voor het algemene publiek en zijn inzet, waaronder schrijverij, hoogleraarschappen en dergelijke voor de Mormoonse Kerk te scheiden, maar ik geloof er niet zoveel van. De doelgroep en de verpakking is anders, maar de principes zijn gelijk, als ik uitga van de integriteit van Covey.

Sjoerd Talsma, auteur van Leiderschap: de extra dimensie voegde aan het eind van zijn boek op verzoek van de uitgever zelfs een hoofdstuk in over zijn theologische inzichten rondom leiderschap.

De band tussen leiderschap en geloof is zo hecht, dat niet alleen in de VS een magazine Leadership bestaat,

maar ook in Nederland Leadership Magazine het vakblad voor christelijke leiders is.

Voor de doelgroep kerk / gemeente beveel ik tenslotte Actief en afhankelijk - een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten van Albert J. Remmelzwaal aan. In Librarything ben ik uniek met dat boek, hoewel wetenschappers, studenten praktische theologie, predikanten en kerkelijk opbouwwerkers er een schat aan materiaal, van theoretische concepten tot praktische aandachtspunten vinden.


Over een week meer over de boeiende combinatie geloof en leiderschap.

Labels: ,

01 januari 2008

Is leiderschap een lijdensweg?

Wat is er aan de hand, als je - eenmaal gevraagd de leiding te nemen - leiderschap ervaart als lijdensweg? Wellicht dacht je vooraf anders dan de vorige bazen wel valkuilen te kunnen vermijden, de visie over te dragen en de missie te volbrengen. Wie is de oorzaak van conflicten? Zij of ik? Leiders ontberen nogal eens inzicht in zichzelf. Welk effect heeft je gedrag op anderen? Hoe kan ik effectief invloed uitoefenen? Directeur IMK Opleidingen Sander van Eijnsbergen schreef er het boekje De lijdensweg van leiderschap over.

In de 94 bladzijden is een verdeling aangebracht. Eerst wordt de zelf gecreëerde lijdensweg uitgelegd en zelfanalyse aangeboden aan de hand van stellingen rondom managementovertuigingen (sommigen zijn belemmerend, anderen bevorderend). In het tweede deel wordt Robert E. Quinn's concurrerende waardemodel toegepast om meer inzicht te verschaffen. In het derde deel worden de denkmodellen gekoppeld aan managementrollen, worden en passant nog een aantal andere modellen geïntroduceerd zonder al te veel diepgang. Ziedaar het dilemma van een boekje van nog geen 100 pagina's. Ruimte om echt iets uit te werken, ontbreekt. Ook blijft management en leiderschap door elkaar gebruikt worden, want leiderschap en een persoonlijk management DNA profiel verhouden zich slecht tot elkaar.

Als alternatief kun je natuurlijk ook Robert Quinn's boeken lezen, de goed onderscheid makende Leiderschap de extra dimensie van Sjoerd Talsma raadplegen of Hans Stevels' Persoonlijke effectiviteit bestuderen en toepassen.

Labels: ,

06 november 2007

10 kenmerken van effectieve managers

Hubert Rampersad, auteur van onder meer Total Performance Scorecard en Personal Balanced Scorecard inventariseerde 10 kenmerken van effectieve managers. Ik heb er wat aanvullingen en boekentips bij vermeld om er meer mee te kunnen doen.

1. Gaat op zoek naar mogelijkheden om te leren

Heeft in de loop der tijd een leerpatroon vertoond. Gaat op zoek naar ervaringen die het perspectief kunnen veranderen of de mogelijkheid bieden om nieuwe dingen te leren. Gebruikt iedere kans die zich voordoet om nieuwe dingen te doen. Heeft nieuwe vaardigheden ontwikkeld en is in de loop der tijd veranderd.

Aanknopingspunten: leren, leercurve, leerstijlen, innoveren, persoonlijke verandering. Handboek groepsdynamica en Verander de wereld.

2. Handelt integer
Vertelt de waarheid en wordt door andere mensen eerlijk gevonden. Is niet bezig zichzelf te promoten en neemt altijd de verantwoordelijkheid voor zijn/haar daden.

Aanknopingspunten: integriteit, deugden, verantwoordelijkheid nemen. Verander de wereld.

3. Kan met cultuurverschillen omgaan
Geniet van de uitdagingen van werk in een andere cultuur en de ervaringen die daarbij horen. Heeft gevoel voor cultuurverschillen, doet zijn/haar best om ze te begrijpen en past zijn/haar gedrag aan.

Aanknopingspunten: eerst de ander begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden, cultuur snuiven. The Seven habits of highly effective people.

4. Neemt zich voor om positieve invloed te hebben
Toont grote betrokkenheid bij het succes van de organisatie en is bereid om er persoonlijke offers voor te brengen. Probeert een positieve invloed te hebben op het bedrijf. Laat zijn/haar passie zien door een enorme prestatiedrang.

Aanknopingspunten: Ontwikkeling van passie in organisaties, Verander de wereld.

5. Probeert brede managementkennis te verwerven
Zijn/haar kennis van de onderneming blijft niet beperkt tot het eigen terrein. Probeert zowel de producten en de diensten als de financiële aspecten van de onderneming te begrijpen. Probeert het verband tussen de verschillende onderdelen van de onderneming te doorgronden.

Aanknopingspunten: Balanced scorecard, ketenmanagement, organisatiekunde, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, management.

6. Brengt het beste in mensen naar boven
Heeft een bijzonder talent voor het omgaan met mensen. Dat blijkt uit zijn vermogen mensen samen te brengen in buitengewoon effectieve teams. Kan met een heleboel verschillende soorten mensen samenwerken, brengt daarbij het beste in hen naar boven en weet bij meningsverschillen tot consensus te komen.

Aanknopingspunten: effectieve teams, teambuilding, samenwerken, motiveren, conflicthantering, Managementvaardigheden.

7. Heeft inzicht: ziet de dingen vanuit nieuwe standpunten
Aandere mensen hebben bewondering voor de intelligentie van deze persoon, vooral voor zijn/haar vermogen om relevante vragen te stellen, het belangrijkste aspect van een probleem of kwestie te bepalen en de dingen vanuit een ander standpunt te bezien.

Aanknopingspunten: creativiteit, actief luuisteren, analytisch vermogen. Projectmatig creëren en Beweging in je brein.

8. Heeft de moed om risico's te nemen
Zal een duidelijk standpunt innemen wanneer anderen van mening verschillen, zal tegen de bestaande toestand ingaan, zal volhouden ondanks tegenstand. Heeft de moed het initiatief te nemen wanneer anderen aarzelen en durft persoonlijke en zakelijke risico's aan.

Aanknopingspunten: ondernemerschap, initiatief, Managementvaardigheden.

9. Zoekt feedback en maakt er gebruik van
Is op zoek naar, reageert op en gebruikt feedback. Is actief op zoek naar informatie over zijn/haar invloed en verandert ten gevolge van dergelijke feedback.

Aanknopingspunten: leren, feedback, Managementvaardigheden en Connecting.

10. Leert van fouten
Is in staat om van fouten te leren. Verandert van richting als hij/zij op het verkeerde spoor zit, reageert op gegevens zonder zich in het nauw gedreven te voelen, en begint na tegenslagen opnieuw.

Aanknopingspunten: veerkracht, leren, feedback, persoonlijke effectiviteit, Managementvaardigheden en Connecting.

Heb je andere leestips of treffende artikelen gevonden, laat me dan weten.

Labels: ,

31 oktober 2007

Essentie van leiderschap

Twee opmerkelijke boeken verschenen onlangs, waarin enerzijds gezocht wordt naar de essentie, de wezenskenmerken, van leiderschap en anderzijds wordt de verwarring tussen leiderschap en management duidelijk.

Essentie van leiderschap
Willem Mastenbroek en Loek Wijchers redigeerden 20 korte praktijkgevallen over verschillende onderwerpen: Leiden van vergaderingen, resultaten verbeteren, onderhandelen, motiveren, beoordelen, organisatie-cultuur beinvloeden, team-ontwikkeling, selecteren, opleiden, marketing, werken met indicatoren, jezelf blijven ontwikkelen, veranderingen in gang zetten, planmatig werken, klantgericht sturen, cijfermatig inzicht, beleid en visie, innoveren en presenteren.
In maximaal 2 A4tjes hebben de auteurs de essentie er voor u uitgelicht onder het motto "Doe wat werkt!" Ervaren managers geven hun visie in een bondig interview. Elk onderwerp wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste tips en aanbevelingen.

In mijn optiek staat hierin voornamelijk management (de dingen juist doen) centraal, uitgezonderd motiveren, jezelf blijven ontwikkelen, veranderingen in gang zetten, beleid en visie. Maar dan samengevat in 2 A4tjes te mager.

Die ene essentie van leiderschap
Marcus Buckingham pretendeert 1 essentie te hebben, maar beschrijft 3 essentiële aspecten van leiderschap: sterk managen, sterk leiden en permanent individueel succes. Andermaal een mengeling dus van management, leiderschap en persoonlijke effectiviteit. In een managementrol een onontbeerlijk trio, maar niet die ene essentie van leiderschap. Immers, zo zou elke leider manager zijn, en dat is gewoon niet zo.

De toelichting van de uitgever verwoordt de mix bij herhaling: "Wat doen managers eigenlijk en wat zouden ze moeten doen? Hoe kunt u effectief leiding geven? Wat verwachten werknemers van een leider? Hoe kunt u uw talenten verder ontwikkelen om permanent succes te bereiken? Buckingham bespreekt deze en andere vragen op een nieuwe en originele wijze. Zo komt hij tot verrassende inzichten, die de kern van leiding geven weergeven."

Labels: ,

27 oktober 2007

Zin!Posium op 1 november 2007

Een jaar na het verschijnen van Zin! Leidinggeven aan jezelf en andere (zie weblog uit januari 2007 over dit beeldende boek vol levenswijsheden) is er de 2e druk en een nieuw boek bijna klaar. Ter gelegenheid daarvan organiseert auteur André Meiresonne 1 november a.s. een Zin!Posium in Seats2Meet in het (Moreelse Park, Hoog Catherijne Utrecht) met een bijzonder concept. Tegen EUR 30 krijg je van 14-20u een middag en avond proeven en proberen rond het thema Zin! in Vrijheid? De vrijheid om te improviseren en experimenteren. Presentaties, Workshops, Coaching Carrousel, Tapasbuffet.

Hoe vrij is jouw leven?
Welke vrijheid neem je?
Welke vrijheid laat je?
Is vrijheid ook blijheid?
Is vrijheid vrijblijvendheid?
En: wat is de prijs van vrijheid?

Op het programma staan onder meer De vrijheid van Web 2.0: verbinden met gelijkgestemden, het verband tussen corporate en personal branding Door Ronald van den Hoff, ondernemer, non-politicus, bloggger, trendslator. Verder: Tussen droom en daad staan wetten in de weg ... Maar praktische bezwaren zijn er om weg te nemen! Door Francine ten Hoedt, conflictmanager, coach en creator van... ff googlen. Maar ook: De Magische Verbinding tussen jou en je PIT Door Suzanne Unck, coach/counsellor, auteur van Vrouw met PIT - Passie, Intuïtie, Talent en een Spoedcursus Passie Door Nelleke Griffioen, passiecoach en -catalysator.

En dan te bedenken, dat ik 1 november een andere "katalyst" bijeenkomst heb :-( Heb je zin & gelegenheid, aarzel niet!

Labels:

24 oktober 2007

Advanced Engagement Management 2 - woensdag

Onderhandelingen
Na uitval van de eerste plenaire sessie wegens slechte voorbereiding van de trainers rondden we vandaag de onderhandelingen af met een rollenspel, waarin de tegenstellingen in doelstellingen zo duidelijk werden, dat we een gang naar de rechtzaal moesten maken.

Enkele geleerde lessen van vandaag:
1. Je kunt een onderhandelingstactiek gebruiken, maar doe het niet opzichtig. Als de ander doorheeft, dat je een bepaalde tactiek toepast, ben je het haasje.
2. Formuleer vooraf je onderhandelingstrategie (wat wil je bereiken) en de tactiek (hoe kom je daar).
3. Zorg voor een secundaire doelstelling of alternatieven om uit een impasse te komen. Benut de break, beter: denk er van tevoren over na.
4. Assertiviteit moet gepaard gaan met oplossingsgerichtheid om tot successen te komen.
5. Het is goed om vast te stellen of er gemeenschappelijke doelstellingen zijn.
6. Sta achter je onderhandelingsteam als voorzitter. Laat niemand 'bungelen'.

De Nederlandse opleidingstak (Capgemini Academy) toont in onderstaande video, dat het cursusaanbod wat losmaakt bij mensen. En maar denken, dat opleidingen saai en slaapverwekkend zijn...


Leiderschap
Hans Aasmundsen is per vanmiddag de facilitator met leiderschap in projecten als specialisatie. Hans was een van de ontwerpers van de trainingsweek en weet uit de praktijk waarover hij praat. Ook hier uit de enkele uren begeleiding al lessen:
1. Sta achter je eigen normen en waarden. Je wordt als projectmanager betaald om het op 'jouw' manier te doen.
2. De engagement manager uitgetekend: een hoofd met motivatie, handen om mensen te leiden en te besturen, een warm hart een klomp ijs in de maag (stay cool) en met beide benen in zowel de business als de techniek.
3. Het blijft teamwerk: probeer het niet alleen.
4. Cultuurverschillen zijn er. Heb niet de pretentie om de cultuur 'even' te veranderen.

Ach, en dan bindt Vader Jacob als vehikel om tussen 17.40 en 18.05u de samenvatting van de afgelopen 3 cursusdagen te verwerken in een liedje. Kunnen we morgenvroeg in canon met 5 collega's onze facilitators toezingen.

Labels: , ,

05 oktober 2007

Werkelijk beter dan Dilbert

"De werkelijkheid is zelfs beter dan Dilbert!" riep een projectmedewerker gisteren. Met de Dilbert fan zagen we andermaal typische stripscenes voor onze ogen passeren, maar dan in de echte omgeving. Toen Scott Adams jaren geleden met de strips begon, en ze in Nederland in de Intermediair werden afgedrukt, was de eerste indruk "Da's typisch voor de Amerikaanse kantoorcultuur, ik snap de humor nog niet.". Maar de ingrediëenten van minder effectief management, besluiteloosheid, gebrek aan communicatie, langs elkaar heen werken, bureaucratie, het zwartepieten, kortom de bijzondere omgangsvormen in de werkomgeving zijn in de afgelopen jaren onze paradigma's, gedragingen en observaties binnengekomen. En dat maakt de strips zo populair.

Maarten van den Bosch, namens ING spreker gisteravond op het Capgemini Remcop congres over de ondernemende engagement manager merkte fijntjes de beweging van een stuurgroep als adviesorgaan voor de opdrachtgever naar consensusorgaan op.

De branche managementliteratuur verdient er een aardige boterham aan om uitwassen aan de kaak te stellen, lessen te geven in effectief management en leiderschap, communicatie en omgangsvormen te verbeteren. Onverkort geldt: leg het initiatief niet bij een ander, handel zelf naar je waarden en normen. Dat verandert de omgeving, laat staan de wereld, niet direct, maar positioneert je eigen persoon wel helder.
----------------
In de mediaspeler: Joy Williams - Beautiful Somehow
via FoxyTunes

Labels: , ,

12 september 2007

Spiritualiteit als basis voor vitaal leiderschap

Op 12 en 21 november organiseert Vitz in respectievelijk het Gelredome in Arnhem en het Rotterdamse Erasmus Expo & Congrescentrum inspirerende middagen onder het kopje Spiritualiteit als basis voor vitaal leiderschap. Vitaal klinkt al weer wat grijpbaarder dan 'optimaal', 'maximaal effectief' en andere uit de management literatuur bekende hoog liggende latten. Trendwatcher Adjiedj Bakas (over wie marketingadviseur en programmamanager Ewout Wolff bij beluisteren laatst twitterde leuk, maar heard better) ziet een duidelije trend dat we het sprituele meer en meer gebruiken om ons handelen zin te geven. Over de volgorde der dingen kun je wat mij betreft interactief in discussie met Andries Knevel. Want als de mens een spiritueel wezen is, geeft de geestelijke dimensie zin aan het leven, en dus aan het handelen. Van gebruik of naar eigen hand zetten is in de zuivere vorm geen sprake. Volgens Govert Buijs, hoogleraar sociale en politieke wijsbegeert, de middagen ook van de partij, kun je zonder meer meegaan of je terugtrekken in je zuil.

Het tijdperk van de individualiserende maatschappij heeft ons materieel 'rijk' gemaakt, maar spiritueel arm volgens de uitnodiging. Ik heb zelf veel behoefte dergelijk sprirituele keuze-vermijdende prietpraat om te vormen tot concrete keuzes voor mijn handel & wandel. God geeft zin aan mijn leven, Hij heeft mij immers geschapen en doelen bepaald, randvoorwaarden gesteld. Ik voel me daarbij vrij in verbondenheid met Hem. Een zuil is welbeschouwd een levenswijze met gelijkgestemden, waarbij handel en wandel daarop is afgestemd (het communistisch rode Oost-Groningen staat daarbij op dezelfde voet als het orthodoxe Staphorst om in ongeunanceerde bewoordingen te spreken).

Anyway, heb je zin om je twee uurtjes voor EUR 195 excl. BTW te laten bijpraten over spiritualiteit & zingeving, kun je terecht op vitz.nl. Voor een gratis consult mag je mij ook mailen ;-)

Labels: ,

24 juni 2007

De leiderschapspil

Misschien wel het meest vermakelijke boek over leiderschap. Bij de titel Leiderschapspil associeer je direct met honderden pagina's inzichten, voorbeelden, tabellen, schema's en modellen. Waarom? Omdat leiderschap zo moeilijk te vatten lijkt. Ken Blanchard (The One Minute Manager en Gung HO!) en Marc Muchnick schreven een parabel over het fenomeen. Want, als er echt een pil bestaond die leiderschapskwaliteiten in managers kon opwekken? Eindelijk een oplossing voor een moeilijk probleem.

De Effectieve Leider doet aan contra-expertise. Verrassende resultaten blijken uit de test. Waarom zijn die andere boeken zo dik? En waarom is het 'geheime recept', bestaande uit integriteit, partnerschap, waardering en een finishing touch geen toverformule?

Labels: ,

06 juni 2007

Leiding geven tijdens woon-werkverkeer

Vandaag de audio CD Leiding geven uit de Management Toolbox beluisterd. Machteld Kooij en Klaas Samplonius belichten in 66 minuten een keur aan onderwerpen, zoals
- waarom hebben we leiders nodig?
- leiderschapstheoriee¨ren
- effectief leiderschap
- group think


Een bloemlezing uit de werken en gedachten van Machiavelli, Stephen Covey, Warren Bennis, Manfred Kets de Vries, Hersey, Robert Quinn en bijvoorbeeld Ken Blanchard.

Ja, het door Sjoerd Talsma beschreven euvel van door elkaar gebruiken van management en leiderschap/leidinggeven, kom je in deze bloemlezing vaak tegen. Toch biedt dit uurtje een opfrisser voor degenen die niet zo thuis zijn in de diverse theoriee¨n en nodigt de CD uit tot verder lezen. De tekstversie van het hoorcollege inclusief literatuurlijst in PDF helpen je behoorlijk op weg. Een abonnement op de bibliotheek loont!

Labels: ,

03 juni 2007

Leiderschap de extra dimensie

Op Nederlandstalige en op de Nederlandse situatie betrekking hebbende leiderschapsboeken mag je trots zijn. Getronics concullega Sjoerd Talsma heeft zijn inzichten over leiderschap op papier en een eigen website (www.echtleiderschap.nl ) gezet, en scheidt keurig leiderschap van management, ontrafelt buzz words en uiterlijk vertoon. Talsma put uitgebreid uit het gedachtengoed van Stephen Covey, Warren Bennis en John Kotter. Zijn en doen, loyaliteit, autoriteit, karakter en valkuilen. De eerste 100 pagina's zijn rijk en behulpzaam. De tweede helft is zwakker. Uitgebreid werkt Talsma het vermeende leiderschap van Pim Fortuyn uit. Waar ervoor betoogd is, dat leiderschap erkend, en niet opgeëist moet worden, blijft Fortuyns statement "Let op: ik word premier van Nederland!" onbesproken, maar wel in mijn gedachten hangen. Mensen willen leiders, zoals het volk Israël in het Oude Testament de omliggende volken al naäapte met "Geef ons een koning!". Waaruit Fortuyns dienstbaarheid anders dan de LPF slogan "at your service" blijkt, laat de schrijver in het midden. De vraag op p.144 "Waarom is Fortuyn niet de 'grootste Nederlander'?" lijkt me in 2004 door de tv-kijkers al positief beantwoord (misser bij de eindredactie?). En het verwijt dat Jan Peter Balkenende juist geen leider zou zijn, is wel erg gemakkelijk. Dat Talsma meer opheeft met een Amerikaans tweepartijenstelsel, waardoor (?) radicalere oplossingen voor het land zouden ontstaan, mag, maar wordt niet onderbouwd. Datzelfde geldt voor het rijtje 'grote leiders' van Kennedy, Rabin, Sadat, Mandela en Gandhi. 

De recente onthulling over EPO gebruik tijdens de Tour de France maakt het voorbeeld van Bjarne Riis als authentiek, integer, etc. niet sterker. En als God de eerste toepasser van empowerment (p.179) is, is Hij dan niet eindverantwoordelijk? (iets, wat op p.175 als belachelijk wordt afgedaan). De vreze voor God (p.184) is minder bedenkelijk als de auteur vermoedt. In de Bijbel duidt dit juist op een nauwe omgang met God, juiste interpretatie had in het boek versterkend kunnnen werken. Het voor de auteur aansprekende idee van incarnatie is in tegenspraak met het een God met afstandsbediening. Je karma bepaalt immers op basis van je levensinvulling de wijze waarop je in een volgend leven terugkeert?  

omslag boek

Door juist met eigen theologische inzichten (God, Allah, etc. zijn hetzelfde, religie is vooral mensbeeld, geen godsbeeld) het boek te besluiten, is riskant. Begin en eind van een boek blijven immers vooral hangen. Niet over de leiderschapsprincipes (chapeau daarvoor!), wel over geloofszaken verschillen we daarmee ernstig van mening. Waar Leiderschap de extra dimensie wat mij betreft nog onvoldoende aandacht aan heeft geschonken, is het leiders kweken leiders principe, de noodzaak in een team samen te werken en de wetenschap altijd verantwoording af te willen en leggen (vandaar ook een ander godsbeeld). Er is nog ruimte voor meer dimensies.Op m'n portal vind je overigens Sjoerd Talsma's eigen reactie op deze boekbespreking. Ook je mening geven? Voel je vrij!

Labels: ,

31 januari 2007

Leiderschap ontwikkeling blauwdrukken

Ik mag al enkele jaren leiderschapstraining verzorgen in de Rafael gemeente Sion. Vooraf is natuurlijk nagedacht over de vormgeving, doelgroep, aanpak, etc. Nu, na een viertal ronden, is het verfrissend om het boek Building Leaders van Aubrey Malphurs & Will Mancini te lezen. Zij bieden waardevolle blauwdrukken voor leiderschapsontwikkeling in kerk en gemeente. Balancerend tussen beschrijvend (best practie, tips) en voorschrijvend (tijdloze Bijbelse opdrachten), verfrissend, praktisch en rijk aan referenties.

Zoals vaker bij gelezen boeken heb ik ook van Building Leaders een mindmap gemaakt.

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker