Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

02 december 2009

Trend: scholing voor meisjes in ontwikkelingslanden

Het Verdrag van de Kinderrechten bestond 20 november 20 jaar. Eén van de rechten van elk kind is onderwijs, hoewel de praktijk nog veel braakliggend terrein laat zien. Het doet goed om te zien, dat er verschillende initiatieven zijn om hiermee aan de slag te gaan.

Jeugd met een Opdracht - Girl Alert
De interkerkelijke zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht lanceerde vorige week Girl Alert. Met het nieuwe project wil zij een stem geven aan meisjes in ontwikkelingslanden, immers een aantal gebieden heeft het nog niet zo op met onderwijs aan meisjes. Girl Alert nauw samen met acht basisscholen in Arusha (Tanzania), Chipata (Zambia), Kautiali (Mali), Chennai (India), Kharva (India), de sloppenwijken van Pune (India), Kharadi Pune (India) en Pune (India). Deze scholen worden gefaciliteerd door JmeO.
Volg de updates op @girlalert.

Naandi Foundation
Hoewel de tijd vliegt, ligt de 10 kilometer sponsorloop voor de Naandi Foundation die vanuit Capgemini gesteund wordt, nog maar 6 weken achter me. Doel: geld inzamelen voor onderwijs aan Indiase meisjes.


Asara
Tieners en jeugd uit de Evangelische gemeente Ommen en de Graankorrel in Dedemsvaart sparen op allerlei manieren €30.000 bij elkaar om in de zomer van 2010 zelf 3 weken te gaan bouwen aan een basisschool in het dorp Machanpally, ten oosten van de miljoenenstad Hyderabad, India.
Dit Asara project van Operatie Mobilisatie biedt de jongelui een geweldige kans zowel naar India te gaan, geloof praktisch te maken en een bijdrage te leveren aan onderwijskansen voor Indiase achtergestelde Dalits.

Glory Ministries
Afgelopen vrijdag sprak ik met Pastor Rambabu van Glory Ministries. Hij richt zich al 5 jaar op opvang van weeskinderen en het geven van onderwijs in de zuidelijke deelstaten van India.

Begrijpelijk ook van Rambabu de oproep zijn activiteiten bekend te maken, te bidden en steun te vragen. En, als ik wil, mag ik langskomen in India.
In april 2008 (meer in april 2008 archief) was ik er voor het werk, ik zou best terug willen. Hoe, wanneer en in welke context, nog geen idee.

Labels: ,

11 september 2009

10 kilometer hardlopen voor Naandi Foundation

10 kilometer hardlopen voor een goed doel en ondertussen bouwen aan on- en offline wereldwijde gemeenschap, dat zijn de drijfveren achter het initiatief 10K 4 for Naandi Foundation die zich inzet voor scholing van Indiase meisjes. Capgemini steunt de Naandi Foundation op allerlei manieren.

Initiatiefnemer Arjan Tupan werkt voor de BU Schneider bij Capgemini Frankrijk en heeft inmiddels her en der uit de organisatie enthousiastelingen bij elkaar gekregen onder het motto Work Out, Connect, Help.

Work Out
De basisregels voor de duurloop zijn eenvoudig. Op 11 oktober loop je 10 kilometer, je registreert je loop op de Nike Running website en je zamelt geld in voor de Naandi Foundation door sponsoren te zoeken. Er is geen vastgesteld parcours of plaats van handeling, dat zou ook niet werken bij een wereldwijd initiatief. Nike heeft diverse voorzieningen om zoiets te ondersteunen. Als je Nike+ gear hebt en een iPod, synchroniseert dit koppel je verrichtingen online.

Een alternatief is bijvoorbeeld RunThere, een Google Maps mashup. Ik heb er voor 11 oktober een verlengde variant van m'n reguliere 5,5km loop langs de Zwolseweg op aangemaakt. Weet ik ook weer waar mijn uitdaging ligt!

Connect
Lopers, sponsoren en andere belangstellenden worden via een speciale 10k4n pagina op Posterous op de hoogte gehouden van tips, nieuws en achtergronden. Je kunt op Facebook fan worden en op Twitter kun je via de hashtag #10K4N en @10k4n alles volgen.

Zelf blog ik ook voor deze challenge.

Help
Concreet wordt geld ingezameld voor het Nanhi Kali project. Nanhi Kali werd in 1996 opgericht en ondersteunt momenteel bijna 51.000 achtergestelde Indiase meisjes met onderwijs, onderwijsmaterialen, kleding en schrijfgerei.
Inzamelen van geld gebeurt via Firstgiving.com/10k4n.

Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom. Help je me mee in deze uitdaging?

Labels: , , ,

04 augustus 2009

Cadeautje voor je vrouw

Incredible India heeft ter promotie van India een aantal posters ontwikkeld, waarvan "And to think that these days men get away with giving flowers and chocolates to their wives." met de Taj Mahal bij ons bezoek aan Astrid in Zweden als visuele hint op een deur opviel en tot een glimlach leidde.

Sinds twee jaar is dit unieke bouwwerk opgenomen in de lijst van nieuwe Wereldwonderen.

De Taj Mahal is een mausoleum dat tussen 1631 en 1648 tot stand kwam in opdracht van de Indiase grootmogol Shah Jahan, als grafmonument voor zijn hoofdechtgenote Mumtaz Mahal. Zij overleed in 1631 in het kraambed van haar 15e kind. Op haar sterfbed had Sha Jahan beloofd nooit meer een kind te verwekken en het mooiste gebouw voor haar te laten bouwen. Voor het ontwerp zijn minstens 37 personen betrokken geweest, de belangrijkste architect was de Iraniër Isa Khan. Om zich zo goed mogelijk in te leven in het liefdesverdriet van de grootmogol, liet hij zijn eigen vrouw op een gruwelijke manier vermoorden. In een visioen zag hij vervolgens de contouren van een witte en een zwarte Taj Mahal tegenover elkaar. Die zwarte, bedoeld als mausoleum voor Shah Jahan zelf is er nooit gekomen. De witte imponeert jaarlijks 2 miljoen bezoekers als blijk van liefdebetuiging aan een vrouw.

Je kunt uit dit bijzondere liefdesverhaal natuurlijk verschillende lessen halen:
1. Toon je liefde voor je vrouw zolang ze leeft.
2. Belofte maakt schuld.
3. Als je vrouw ook blij is met chocolade of een bloemetje, sloof je dan niet uit door een heel gebouw neer te zetten.
4. Als je vindt dat je vrouw uniek, speciaal, een godswonder is, wil je geen 376 jaar wachten op erkenning door de UNESCO. En heb je haar als 'hoofdechtgenote' of enige?
5. Van bloemen en chocolade kun je ook prima samen genieten. Daar heb je meer aan dan uiteindelijk een mausoleum te delen met je vrouw, omdat je eigen exemplaar niet gerealiseerd is.
6. Denk in alternatieven. Er zijn indrukwekkender mogelijkheden dan een verplicht blok chocolade of een bloemetje.

Labels: ,

31 mei 2008

Overbruggen van communicatieproblemen

De economie van India groeide het afgelopen boekjaar met 9%. Behoorlijke kans dat je al te maken hebt met de gevolgen van offshoring of beter gezegd rightshoring. In de onderlinge relaties en contacten, of het nu het telefonisch contact met een Indiase call-center medewerker of een projectteam in Mumbai, Hyderabad of Bangalore is, is communicatie van levensbelang.

Aan een half woord genoeg hebben, gaat in deze context zeker niet op. Als je in de gelegenheid bent, is het opzoeken en face-to-face contact erg belangrijk, en anders zijn videoconferences al veel effectiever dan conference calls.

Craig Storti beschrijft in zijn recente boek Speaking of India: Bridging the Communication Gap When Working With Indians een aantal valkuilen, aandachtspunten en verschillen in de wijze waarop we in het westen onze vergaderingen, feedback en besluitvorming insteken en de manier waarop Indiërs dat doen. In mijn boekrecensie ga ik er verder op in.

Craig Storti is consultant rond communicating across cultures. Hij schreef eerder over cultuurverschillen tussen Amerikanen en Europeanen in Old World/New World: Bridging Cultural Differences: Britain, France, Germany and the U.S en de typische werkomgeving van Amerikanen in Americans At Work: A Guide to the Can-Do People.

Marinita Schumacher zette in onderstaande presentaties een aantal kernprincipes op een rijtje. Opvallend is bij zowel Corti als Schumacher, dat het inmiddels decennia oude cultuuronderzoek van Geert Hofstede nog springlevend is in het duiden van cultuurverschillen.

Labels: , ,

24 mei 2008

Kameleon is nodig voor kwaliteit

Nee, het is niet een postume toevoeging aan de Kameleon-reeks, maar opnieuw een blik op het fenomeen rightshoring, kortweg de dingen daar op de niet zo platte aarde doen, waar dat gewoon het beste gaat.

De klantgerichtheid en het aanpassingsvermogen van Indiase bedrijven zijn ongekend in de westerse wereld. Het uitbesteden van business processen vraagt om een groot aanpassingsvermogen van de overnemende partij. Niet alleen in werktijden (ooit nagedacht over het Indiase equivalent van onze kantooruren en beseft dat dit niet de enige uren zijn waarop gewerkt wordt?).

Denk aan de directe klantcontacten per telefoon of e-mail. Denk aan de kwaliteitscirkels die worden onderhouden op het moment dat er bugs worden ontdekt, of de klantorganisatie aangeeft dat er naar diens idee niet conform specificaties of verwachting wordt geleverd.

Denk aan het oppakken van wijzigingen, het inbedden van procesmanagement, zaken die in Nederland alleen via separate projecten worden geïnitieerd, en zelden succesvol geïmplementeerd. Je kent misschien de pogingen om kwaliteitsmethoden, procesherontwerp en dergelijke te introduceren. In professionele (ICT-)organisaties in India zitten dergelijke voor ons dure add-ons ingebakken in het primaire proces, waarmee een CMM level 5 certificering verdiend is.

Aanpassingsvermogen van onze kant is ook nodig, om gezamenlijk tot werkende oplossingen te komen. Onderstaande video is een erg lollige invulling om een probleem met pop-ups op te lossen met India.


Het is geen toeval dat een kameleon voorkomt op de folders en posters rond de nieuwe Business Aware Application Outsourcing service van Capgemini die afgelopen week werd gelanceerd.

Om te oefenen kun je alvast deze kameleon op je usb poort aansluiten ;)

Labels: , ,

18 mei 2008

De aarde is niet zo plat op Planeet India

Wie in de beschouwing over de opkomst van China en India zich alleen baseert op boeken als De aarde is plat van Thomas L. Friedman, bouwt een bijzonder positief beeld van de - voornamelijk technologische - ontwikkelingen in deze landen op.

Mira Kamdar schetst in haar boek Planeet India - hoe de snelst groeiende democratie de wereld verandert, een completer beeld.
"Tot op zekere hoogte is dit nieuwe India, een van een consumerende klasse die dankzij de revolutie in de informatietechnologie eindelijk het wereldtoneel bestijgt, een bedenksel van de media. Dat India nu internationaal een positief beeld weet uit te stralen, op de televisie en in het bewustzijn van de wereldgemeenschap, is in niet geringe maate een doelbewuste fabricatie. En wel door een deel van het verhaal - namelijk, het verhaal van een rijker, slimmer en machtiger India, een India dat meer op het Westen lijkt - tot het hele verhaal te bestempelen. Het resultaat is een afgestoft en opgepoetst beeld van India waarin geen plaats is voor de minder aantrekkelijke realiteit van het land: endemische armoede, een op hol geslagen HIV/AIDS-epidemie, een rampzalige aftakeling van het milieu, en een instortende stedelijke infrastructuur." (p.117)


Kamdar haalt 2 pagina's verder Anand Mahindra, vice voorzitter en managing director van Mahindra & Mahindra, erbij:
"Mensen landen voor het eerst in Mumbai met de hand een exemplaar van De aarde is plat. Dat hebben ze in het vliegtuig gelezen om zich voor te bereiden op hun reis naar India. Maar dan zien ze tijdens de landing al de sloppenwijken liggen en denken: hé, op welke pagina stond dat dan? Daar heb ik niets over gelezen.' Ik vertel zakenmensen die naar India komen dat in India vooral de mentaliteit is veranderd. De rest volgt."
Deze contrasten mocht ik in april zelf zien in Hyderabad, één van de zeven grootste steden in India.

Sloppen en tenten op de stoep van moderne kantoorgebouwen, speciale economische zones of op begraafplaatsen in het zicht van ommuurde, gloednieuwe appartementencomplexen.

Kamdar schrijft in Planeet India niet alleen over de overweldigende positieve ontwikkelingen in de technologie, media, onderwijs, maar ook over de immense uitdagingen rondom voedselvoorziening, waterhuishouding, infrastructuur van wegen en steden, klimaatveranderingen, verstedelijking, en dergelijke.

De pauw op de omslag van Planeet India staat daarom niet alleen symbool voor pracht en praal, maar ook voor de roep van de pauw die de start van het moessonseizoen aankondigt en veranderingen in het landschap en vruchtbaarheid brengt.

Kamdars zorgen over oprukkende Westerse bedrijven als Wall Mart en Carrefour die traditionele Indiase gewoonten op het gebied van voedselbereiding, arbeidsverhoudingen, en dergelijke zullen bedreigen, deel ik wel. Waarom zouden we overal ter wereld hetzelfde moeten eten en drinken? Is de Amerikaanse droom ook verplicht de onze? Ik kan me diverse protectionistische maatregelen van de Indiase overheid daarom goed voorstellen.

Planeet India is een boek van hoop en vrees, en dat is eerlijker dan alleen de bright side of life te belichten.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker