Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

14 december 2009

Trend: duurzame oplossingen

Met de Klimaatconferentie in Kopenhagen nog halverwege zie je de laatste tijd in de krant veel berichten over duurzame oplossingen voor energieopwekking, wassen, vervoer, voedsel en brandstofverbruik. OK, een deel is inhaker, een ander deel toont aan, dat ontwikkelingen niet meer in een Willie Wortel achterafkamertje plaatsvinden, maar wereldwijd steeds meer draagvlak krijgen.

Voorbij de groene Sint met zijn strijd tegen foute chocoladeletters zijn er allerhande communities rondom duurzaamheid en duurzame oplossingen, waar je inspiratie kunt halen en brengen. Een voorbeeld is www.toekomstinvestering.nl, dat ook op MyBlogLog, Twitter en Hyves te vinden is. Een ander voorbeeld is het SenterNovem initiatief Leren voor duurzame ontwikkeling, dat meer op de moraal / filosofie / levenshouding gericht is.

Is dan alles groen en duurzaam wat er blinkt? Pakken we als Nederlanders inderdaad liever naar duurdere duurzame oplossingen?

Voor autobezitters zijn de hoge brandstofprijzen geen aanleiding om de auto in te ruilen voor een zuinigere. Wanneer de auto echter aan vervanging toe is, dan wordt er wel bewust gekozen voor een zuinige auto. Maar, slechts 9% van de Nederlanders doet dat vanwege het milieu. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1800 Ineas-verzekerden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ik herken het wel onder collega's. Toen ik in 2005 mijn eerste Toyota Prius als leasewagen kreeg, was ik uniek. Tegenwoordig, forse brandstof prijsstijgingen verder, struikel je over de gestalde Prius en Honda Civic Hybrid wagens in de Capgemini parkeergarages.

Een andere boeiende tegenkracht is 'onbekend maakt onbemind'. Op de TEDxAmsterdam werd 20 november in het parallelprogramma in De Zwijger de Ecowasbal gepromoot. Grote bezuinigingen en jarenlang kunnen doen met een groene bal in combinatie met een klein beetje normaal wasmiddel. Voorgelegd aan vrouwlief, was het antwoord een 'nee, kan niet waar zijn', vast niet uniek in ons land.

Labels: ,

11 december 2009

Internetters bouwen mee aan grootste wildlife park ter wereld

Pifworld, het wereldwijde goede doelen platform, en Peace Parks Foundation, de organisatie die zich inzet voor het behoud van grensoverschrijdende natuur in zuidelijk Afrika, zijn met elkaar een unieke samenwerking aangegaan. Voor het eerste in de geschiedenis kunnen internetters bijdragen aan de realisatie van één van de meest ambitieuze en inspirerende projecten op het gebied van natuurbehoud: de Olifanten Corridor.

online adverteren www.m4n.nlDe Olifanten Corridor is een innovatief project dat het voor de groeiende olifanten populatie in Botswana mogelijk maakt om via Namibië vrij de grens over te steken naar Zambia. De Corridor biedt een oplossing tegen de ontbossing door olifanten en het toenemend aantal ongelukken met de lokale bevolking. Deze corridor is het begin van de realisatie van 's werelds grootste wildlife park: het grensoverschrijdende KAZA park met een oppervlakte van 300.000 km2. Dat is ruim zeven keer Nederland.

Iedereen kan bijdragen door te doneren via de website en vrienden uit te nodigen ditzelfde te doen. Op die manier kan het projectbudget van €430.000 razendsnel bij elkaar worden gebracht. Uniek is dat 100% van het gedoneerde bedrag terecht komt bij het project en dat de ontwikkelingen online te volgen zijn.

Labels:

09 september 2009

Dag van de duurzaamheid

De bijzondere dag, 9-9-9, wordt gewijd aan:
- het schoonbidden van de Rijn
- de introductie van iTunes 9
en de Dag van de Duurzaamheid. Geïnspireerd door Innovatie vanuit de polder vraag ik je aandacht voor collectieve innovatie, door Syntens beschreven als 'brancheoverschrijdende innovaties en beter nog transsectorale innovaties'. In Innovatie uit de polder wordt collectieve innovatie gedefinieerd als: het onder regie samenbrengen van een veelvoud aan publieke en private partijen om ideeën te genereren en deze zo op elkaar af te stemmen dat complementaire oplossingen worden ontwikkeld, geïntegreerd en ingevoerd die daadwerkelijk zorgen voor een afname of het verdwijnen van de collectieve problemen, zoals die rond energievoorziening, milieuvervuilding, files en leefbare ruimte. Wubbo Ockels laat in onderstaand filmpje enkele praktische toepassingen zien.

En dat regisseren, samenbrengen van ideeën rond het thema duurzaamheid is exact de agenda voor vandaag.

Hoogleraar Innovatiemanagement Guus Berkhout wordt in het Innovatie.. boek aangehaald: "Je moet zeggen: ik ga een propositie maken. Kijk jongens, dit is Nederland. Zo ziet het er nu uit. Dat zijn de grote vraagstukken waarvoor we staan. Wij willen dat we over vier jaar of over acht jaar, het is maar naar welke tijdshorizon je kijkt, de grote probleemdossiers in ons land voor elkaar hebben. En we denken dat de oplossingen aan de volgende criteria moeten voldoen. Kom nu maar op met je voorstellen. Dan maak je gebruik van sociale netwerken, van de wisdom of the crowd." Terecht vervolgen de auteurs: Die publieke betrokkenheid is essentieel bij collectieve innovatie. Je krijgt bij een heldere propositie zinvolle inhoudelijke terugkoppeling van burgers, maatschappelijke instellingen, belangengroeperingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Dan kun je peilen of probleem en ambitie worden gedeeld en of men bereid is aan de realisatie mee te werken.

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker