Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

20 december 2009

Trend: flexibiliteit in werken

Aan de slag met Het Nieuwe Werken, jazeker, hoewel nog een groot 'consultancy'-gehalte kleeft aan het concept. Microsoft Nederland is met recht ervaringsdeskundige, want flexibiliteit in het werken gaat tegenwoordig veel verder dan het flexplekken concept, waar Interpolis ooit in pionierde. Bij Capgemini is het dit voorjaar als Capgemini 3.0, nu omgedoopt tot NWW (New Way of Working) met niet alleen een prikkelende Blue postercampagne, hulpmiddelen als webcam, internetconnectie en NS Businesscard, maar ook web communities om de voor- en nadelen en cultuuraspecten te verkennen.

Dik Bijl, auteur van Aan de slag met Het Nieuwe Werken verheldert:
- Het is niet alleen een synoniem voor thuiswerken, maar het is werken waar, hoe en wanneer jij dat wilt.
- Het is geen vrijheid, blijheid want er wordt duidelijk gestuurd op resultaten.
- Het is geen ordinaire bezuinigingstruc verpakt in een mooi verhaal, het levert juist energie en geld op.
- Het betekent niet dat mensen langer móeten werken, maar biedt juist mogelijkheden voor een betere werk-prive balans.
- Het vervreemdt mensen niet van hun bedrijf of kantoor, maar faciliteert juist een effectievere en efficiënter samenwerking. Het kantoor als ontmoetingsplaats.

Het boek is gratis als PDF, of in traditionele vorm te koop bij Managementboek.nl. Helaas is er veel onzin geschreven over Het Nieuwe Werken. Ik zou ook zeker nagaan hoe je eigen werkgever dit concept introduceert, faciliteert en omzet in resultaten.

Voor de nog praktischer ingestelde mens is er het Klein receptenboek voor het nieuwe werken.

Vertragende factoren
Flexplekken, handig, zolang je applicatieprofiel wordt meegenomen. Momenteel moet ik elke dag applicaties als MS Project, urenverantwoording en autorisatiemodule opnieuw installeren als ik op een 'nieuwe' plek ga zitten. Dat in combinatie met een opstart/herstart van de betreffende Windows machines die een kwartier duurt, gaat er veel kostbare tijd verloren.

En wil je na de files rijden, vergeet het dan gerust op een doorsnee P+R nog een plek te vinden voor je auto. Die ervaring heb ik inmiddels in Ommen en Zwolle, collega's in bijvoorbeeld Diemen-Zuid en Zeeburg. OK, in Transferium Amsterdam Arena is ruimte zat, maar dan ben ik ook al bijna bij de opdrachtgever.

Ook helaas schering en inslag op flexplekken: slecht meubilair. Vaak concludeer ik thuis een betere bureau en stoel te hebben. Tafels die niet in hoogte versteld kunnen worden, afgeschreven stoelen die niet meer in een ergonomisch verantwoorde stand te krijgen zijn, beeldschermen die te laag op te dichtbij staan.

Wat ik vervolgens veel collega's zie doen is het meezeulen van eigen laptopstandaards, toetsenborden, eigen laptops of Macs, of juist ongezond vooroverhangen in een laptopscherm. Dat kan niet goed zijn voor schouders, rug en zitvlak.

De beperkte levensduur van oplaadbare batterijen voor de laptop, BlackBerry en andere apparaten maakt het nog niet mogelijk om op lange afstanden continu mobiel te werken. In elk geval zitten alle opladers in de persoonlijke standaard uitrusting van de mobiele flexwerker.

Dat zijn serieuze aspecten die ook komen kijken bij het omarmen van een trend als flexibiliteit in werken. Meer weten, lees dan bijvoorbeeld het blog Over Het Nieuwe Werken of de Kluwer special Safety & Fashion rond het concept.
Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

24 november 2009

Enterprise Social software: Second Life en Novell Pulse

Second Life als platform voor samenwerking. Niet langer wat vrijblijvend rondhangen, kletsen en Linden dollars uitgeven aan een nieuwe look, maar aan de slag. Second Life profileert zich op Work.Secondlife.com als leider op het vlak van virtual meeting, event, training, prototyping, and simulation oplossingen. Deze speciale Enterprise environment komt op servers in het data center, dus achter de firewall. 3D ervaring, tot 800 concurrent avatars en een opdeling in maximaal 8 regions.

Binnenkort gaat ook een Marktplaats live, waarop 3D templates en andere spullen voor de Enterprise environment aangeschaft kunnen worden.

Het platform ondersteunt spatial voice, text chat en zogenaamde 'inworld interaction'. Presence en een Active Speakers box zijn present, evenals een Q&A sectie en instant vertaaloptie.
Als @workinginworld kun je de ontwikkelingen op Twitter volgen. IBM is alvast een gebruiker.

Novell Pulse
Misschien nog zo'n onverwachte naam in enterprise social software land: Novell. Met Novell Pulse wordt een social software platform gelanceerd, dat een tegenhanger van Lotus Connections e.d. wil zijn, getuige de demo van de interne Cockpit versie.

Novell Pulse wordt volgend jaar zomer gelanceerd, zal met Google Wave samenwerken en functies bieden als document sharing, conversaties, people filtering, social messaging, groepen, e.d. Begin 2010 zal een beta preview beschikbaar komen.

Via @novellpulse kun je de ontwikkelingen volgen.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

10 november 2009

Werken met sociale software - opzetten en levend houden sociale kant organisatie

Om de organisatie van een levende sociale kant te voorzien kent TeamPark methode vier fases:
1. Bewustzijn: Social awareness creëren. Het gaat daarbij om inspireren, voorlichten, uitdragen en demonstreren
2. Strategie: Een social strategy bepalen. Het gaat om analyseren, plannen, bepalen, inschatten en bedenken. Evolutie of intelligent design
3. Implementatie: Een social platform implementeren
4. Leven: Het tot leven wekken van het de sociale kant. Het gaat dan om voordoen, begeleiden, modereren, motiveren, kaderen en meten
De constatering dat de het niet meer passen van organisatievorm, procesinrichting en hulpmiddelen bij de informele informatiestromen in de organisatie is een belangrijke drijfveer aan de slag te gaan met de sociale kant van de organisatie. Tegelijkertijd is de zekerheid van de 'oude wereld' een belangrijke belemmerende, vertragende factor bij verandering.

Voorbeeld: bid team

Veel processen zijn van nature hybride. In die gevallen hebben ze zowel een functioneel als een sociaal aspect. Neem bijvoorbeeld het proces van het maken van offertes in een commercieel op kennis drijvende organisatie. Dit is een centraal gecoördineerd proces waar echter veel van de informatie moet worden verkregen van medewerkers die zelf op een ander project of in een ander deel van de organisatie werkzaam zijn. Voor hen is het organisch werk. Van hen kan niet worden verwacht dat ze gaan deelnemen in de synchrone samenwerking van het bid-team onderling. Ze kunnen niet altijd alles uit hun handen laten vallen om hun mail te beantwoorden. Dit conflict kan leiden tot grote inefficiënties. De manier van communiceren en werken die het bid-team tot dan toe gewend was, documenten rondmailen en telefonisch vergaderen en afspreken, liep vrijwel vast en het project kende een enorme stress en ook de onvermijdelijke ergernis. Ook dit soort processen kunnen enorm aan efficiëntie winnen door ze de juiste ondersteunende faciliteiten te bieden. Dergelijke faciliteiten hebben dan een duidelijke bijdrage in het overwinnen van afstanden in tijd en plaats en het inbrengen van relevante kennis.

Het voorbeeld van het bid-team laat zien, waarom een geleidelijke implementatie niet zal werken. Per bid zijn andere collega's met op die offerte benodigde kennis en kunde nodig. En waar je als bid manager tijdens het bid behoefte hebt aan een efficiënte samenballing van informatiestromen, wil je - eenmaal weer in het veld en/of bezig met een andere opdracht - alleen asynchrone contacten met de organisatie hebben. Dan zijn efficiënte uitvoering van andere processen belangrijker en zoek je sporadisch naar die ene collega die je op het probleem dat speelt verder kan helpen.

Laten evolueren of neerzetten
Eerst denken dan doen heeft z'n waarde in veel situaties. Meerjarige implementatietrajecten hebben echter last van voortschrijdend inzicht, verouderde technieken en wisselende bemensing. Als je ervan overtuigd bent dat je een goed software platform in handen hebt, kun je ook de evoluerende vorm kiezen. Zoals veel aanbieders dat op het openbare web doen is geleidelijk functionaliteit toevoegen, user interface in kleine stappen uitbreiden en voor je eindgebruikers in 'perpetual beta' zijn. Ook dat is erg '2.0', maar geeft ook aan, dat software nooit af is. Juist door het te gebruiken komen onhandigheden, behoeften aan aanvullende mogelijkheden, etc. boven water. Het is de ervaring van de gebruikersgroep, waar menig software leverancier dankbaar gebruik van maakt.

Leven in de brouwerij
Volgens het boek The Wisdom of Crowds kunnen de beste resultaten worden verkregen van een crowd (community) wanneer:
- Er voldoende verschillende meningen zijn (en persoonlijkheden)
- Er voldoende onafhankelijkheid is bij het maken van keuzes (denk aan het Mattheüs-effect: Het komt er op neer dat bij het maken van een keuze zo min mogelijk beïnvloeding aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van reeds gegeven beoordelingen.
- Er voldoende decentralisatie is, zodat mensen zich kunnen specialiseren gelijkgestemden kunnen overhalen mee te werken aan hun onderwerp (denk aan organische groepvorming en getal van Dunbar)
- Er technische mogelijkheden zijn om tot collectieve beslissingen te komen of om de collectieve mening te peilen (denk aan democratic ratings, reputatiesystemen en een gewogen voorpagina)
Dit zijn social design aspecten waarop gestuurd moet worden – met de juiste technologie en inrichting van faciliteiten - omdat ze ondersteunend zijn aan alle andere resultaten die van de community worden verwacht. In dergelijke aspecten zit 'design', maar ook het aandachtspunt om mogelijkheden, vrijheidsgraden en ruimte te scheppen, zodat diversiteit tot z'n recht kan komen en de 'crowd' een 'community' wordt.

Labels: , , ,

03 november 2009

Werken met social software - selectiecriteria

Zie je toegevoegde waarde van social software voor je community, organisatie of team, helpen selectiecriteria bij het maken van een keuze van de software. Sogeti heeft in haar TeamPark methode daarvoor het acroniem SOCIAL:
1. Socialness: een juiste mix van stimuli om interactie op gang te brengen en te houden.
2. Organicness: mogelijkheden voor zelforganisatie van communities.
3. Collaborative: mix van stigmergische, samenwerking & communicatie hulpmiddelen.
4. Intelligent: collaborative filtering, aggregatie en middelen voor 'noise reduction' (ontdubbelen van berichten, filters op ongewenste soorten notificaties).
5. Adapted: aanpasbaarheid op jouw publiek, processen en hulpmiddelen.
6. Linkedness: de mate waarin gebruikers hun externe sociale netwerken en content kunnen koppelen.

Socialness
Aandachtspunten hier zijn
- Activity (Wat gebeurt er nu?)
- Presence (Wie is er nu aanwezig?)
- Identity (Wie is het en van wie is het?)
- Relations (Met wie heb ik een band?)
- Groups (Kunnen er groepen worden gevormd?)
- Reputatie of Karma (Hoe worden jouw bijdragen en dus jouw aanwezigheid gewaardeerd?)
- Sharing (Wordt er content of ‘iets’ gedeeld?)
- Conversation (Wordt er onderling gecommuniceerd?) en
- Challenges (Zijn er uitdagingen of niet content-gerelateerde activiteiten?).

Organicness

Aandachtspunten bij dit aspect zijn: Free grouping (kun je gaan en vertrekken wanneer je wilt?), Organic groups (Kunnen op basis van social graph 'automatisch' groepen gevormd worden?), Free tagging (Kan alle content met eigen termen geoormerkt worden om tot een folksonomy te komen?), Automated SNA (Kunnen mensen hun sociale netwerken benaderen en gebruiken?).

Collaborative
Zijn er voorzieningen voor een social network, social bookmarking, blogs, forums, wiki, wall-to-wall, whiteboards en activity streams?

Intelligent
Intelligentie kan aangebracht worden met een goed reputation system, gewogen aggregatie, passieve & actieve collaboration filters, voting/rating.

Adapted

Kun je kiezen uit een standaard set componenten, widgets, of hoe ze in het jargon van de software leverancier genoemd worden? Of kun je zelf via API's, open standaards andere componenten inzetten, interfaces schrijven en met welk gemak?

Linkedness

Nee, het gaat hier niet om het op je bedrijfsnetwerk tonen van feestfoto's van je Hyves profiel of je voorkeuren op een dating site. Een LinkedIn profiel, vakmatige expert groups geeft je collega's wel inzicht in je vrienden en bekenden, je kennis en expertise. Kennis en kunde die extern 'bekend' is, hoeft niet redundant opgevoerd te worden in interne systemen.

Niet genoemd in TeamPark, maar zeker belangrijk bij de keuze zijn 'klassieke' pakketselectiecriteria als opties of juist verplichtingen ten aanzien van open source, prijs, snelheid van leveren en implementeren, systeemeisen, licentievoorwaarden, onderhoudbaarheid, roadmap, reputatie van de leverancier en referenties van andere gebruikers.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

15 oktober 2009

Google Wave verkend

Als je een hype-of-the-year mag kiezen, is Google Wave er zeker eentje. Sinds begin oktober de eerste golven gebruikers werden account invites kregen toegestuurd, was het gebedel op Twitter niet van de lucht. Er is veel geroepen op het web door mensen die alleen de officiële communicatie van Google over het nieuwe platform overtikten (tot en met Wall Street Journal aan toe), nuttige toepassingen beschreven zonder te vertellen hoe je ze realiseert, of een re-tweet van andermans impressies deden. Marketingacts was enthousiast, dus...En Scobleizer was kritisch (crashes on the beach of overhype), dus...?

De belofte: email reinvented
Email was enkele decennia geleden uitgevonden, maar Google beloofde dit opnieuw te doen. Online collaboration was ook een belofte. Eerst maar eens uitleg van Google zelf.


Eerste indrukken
Ik was blij 'eindelijk' op 12 oktober zelf een invite te ontvangen voor eerstehands indrukken. Na ingelogd te zijn, zijn mijn foto, mobiel telefoonnummer en mensen uit mijn Gmail adresboek met een Google Wave account al geladen.

Een navigation en contacts pane en panes voor de conversaties, 'waves' in Google jargon. In zo'n wave kun je met meerdere gebruikers tegelijk typen, bestanden uploaden en delen, basale edit mogelijkheden doen, foto's plaatsen en - als het goed is - mashups als kaarten enzo gebruiken. De set van gebruikers is beperkt tot mensen met een Google Wave account. Je Gmail of andere e-mail is niet beschikbaar, je Tasks, folders, RSS feeds, whatever allemaal buiten beeld. Heel plat is het een chatroom, zoals je die in 1999 bij Yahoo! Chat ook al had, aangevuld met mogelijkheden voor bestandsdeling en previews ervan. Smilies zijn echter niet te gebruiken. Er is een folderstructuur, maar groeperen van gebruikers of integratie met applicaties buiten Google Wave wordt waarschijnlijk aan developers overgelaten en wordt iets van de lange duur.

Dan dringt zich heel snel de vraag op: wat kan ik hier in mijn projecten of hobbies nu echt mee? Dat werk is veeleisender en is gebaseerd op veel meer dan een chatroom++.

Hyperlinks in de panes acteren niet zoals we al vele jaren van hyperlinks gewend zijn. Kortom: geen verandering van muisicoon, visited links, etc. Slordig. Er worden me waves gepresenteerd waarmee settings of extensies ingesteld zouden kunnen worden, maar die zijn spontaan 'muted', of werken niet.

Conclusie: gesloten netwerk
Wat in het Engelse webjargon een walled garden heet, gaat helemaal op voor Google Wave. Momenteel biedt Google geen interactie met je e-mail of RSS feeds. De enige manier om erachter te komen of er iets gebeurt of verandert, is om in te loggen op Google Wave. Een dergelijke gesloten opstelling nodigt niet uit langs te komen, spontane interactie te hebben of om iets nieuws op te starten. Ik mis de Google advertenties nog, die komen ongetwijfeld in de publieke versie begin 2010.
In deze vorm zie ik in de combinatie Google Wave en mij geen toekomst, hebben we met elkaar lekker een hype opgeklopt, maar zijn we inmiddels van een koude kermis thuis. A diamond in the rough (JungleG) klinkt leuk, maar opnieuw: wat hebben we nu gemist?

Voor elk probleem een oplossing. Chad Smith heeft een http://thatsmith.com/2009/10/google-wave-add-on-for-firefox geschreven. En iPhone gebruikers kunnen via de Safari browser ook in Google Wave komen.

En toen schoot Orli Yakuel te hulp
In m'n Google Reader popte het bericht 11 Wave Tools You May Not Know Exist van Orli Yakuel op. Met een Twitter client, Facebook profiel connectie, Wikipedia definities en ander moois. En als toetje de Google Wave Extensions List.

Google Wave Extension List -

Wil je met me sparren op Google Wave, voeg me (hjvanderklis@googlewave.com) dan toe.

Voor 10 alternatieven voor Google Wave heeft Lifehacker een mooi overzicht gemaakt.

Labels: , , ,

18 september 2009

Slimmer werken is hoognodig

InformationWeek en IBM organiseerden 16 september een gezamenlijke webcast Optimize Business Performance by Building a Smarter Enterprise als aftrap voor een driedaagse IBM's global Smart Work JAM.

Tussen de sprekers door werd de mening gepeild van de deelnemers. De veronderstelling is dat het publiek over het algemeen gelijk heeft, dus bij deze als tussendoortjes de statistieken.
Do you agree that greater and more effective collaboration among employees, business partners and customers is key to achieving greater success in today’s marketplace? 95,6% beaamt dit.
James Surowiecki, auteur van The Wisdom of Crowds Why The Many Are Smarter Than The Few And How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies And Nations. liet aan de hand van analogieën uit het wedden op paarden, maar ook threadless.com, Google's PageRank algoritme en NASA's openstaan voor de public vote dat het stemmen of de wijsheid van een grote groep mensen een opvallend goede voorspellende waarde heeft.

De realiteit in veel bedrijven is echter, dat wisdom of the crowds vooral op de boekenplank staat en niet beoefend wordt. Bureacratieën, organisatorische silo's en het niet delen van informatie (knowledge is power) zijn hindernissen voor het uitnutten van alle intelligentie in een organisatie.

Denkend in termen van zowel groepen als hulpmiddelen ziet James noodzakelijke kenmerken in:
1. aggregatie van zoveel mogelijk inputs
2. diversiteit van de groep
3. onafhankelijkheid
Cultural, political and technical barriers to greater workplace collaboration are:
1. It’s mixed: In some respects work is becoming more collaborative; in others, less so. (56.9%)
2. Definitely on the wane (26.5%)
3. Definitely on the rise (13.9%)
4. Unchanged from 5 years ago (2.5%)
Jon C. Iwata (Senior Vice President, Marketing and Communications, IBM) en Nancy Pearson, vice president, Global Marketing, Application Integration Middleware Software presenteerden vanuit IBM perspectief de Smarter Planet.

Zij presenteerden cijfers over de sterke toename van aantallen transistoren per mens, de dalende kosten ervan, de enorme stijging in internet connected devices, gebruik van RFID tags en mobile devices. Wat kan je ermee? Slimmer worden als organisaties is nodig, omdat bijvoorbeeld:
- 22% van de containers in logistieke ketens leeg zijn
- energieverbruik in een data center voor 97% niet naar verwerken van gegevens gaat
- erg veel voedsel doorgedraaid, in plaats van geconsumeerd wordt.

Slimmer werken komt tot uitdrukking in
1. instrumentarium: information van devices
2. interconnectie: inzichten van mensen
3. intelligentie: processen om samen te werken

Onze planeet is ermee gediend in termen van biologische systemen, mensen, menselijke systemen en organisaties.
What do you see as the greatest source of change in the way you work?
1. Greater collaboration with co-workers, customers and partners (11.5%)
2. Mergers, acquisitions, new government regulations and other changes to the business environment (6.5%)
3. Intensified competition (6.5%)
4. New technologies and processes (14.0%)
5. All of the above (59.4%)
6. None of the above – my workplace and habits are fairly stable (1.8%)
Drijfveren om slimmer te werken zijn wat Pearson betreft:
1. We Can’t Just Work Harder
2. We Can’t Just Dedicate More Resources

Bedrijven moeten evolueren om dynamisch te reageren en zich aan te passen aan de omgeving (wendbaarder worden). Mensen moeten samenwerken om meer effectief te zijn. Technologie moet flexibiliteit om snel zakelijke behoeften in te vullen te ondersteunen. Dat stelt eisen aan:
1. Dynamic Business Processes & Models: Automated, dynamic, optimized
2. Information & Analytics: Predictive, pervasive, trusted
3. Smarter Collaboration: Connected, natural, real-time
4. Flexible Infrastructure: Interconnected, aligned, service-based
What do you see as the biggest obstacles to optimizing business performance at your company?
1. A fragmented workplace environment where everyone is confined to their own silo (11.4%)
2. Difficulties locating, accessing and utilizing relevant information and expertise from across the enterprise (15.9%)
3. Business processes that have failed to keep pace with new business requirements (12.9%)
4. Insufficient coordination with customers and trusted business partners (2.7%)
5. All of the above (52.8%)
6. None of the above—our problems lie elsewhere (3.9%)

De IBM Smart Work Global Jam loopt tot en met 18 september. Je kunt hieraan meedoen in virtuele sessies, het achterlaten van je input of het bekijken van demo's.

De slides van de webcast kunnen helpen als naslag.

Labels: ,

10 september 2009

Enterprise collaboration software updates

In het gebied tussen social media en online project management ondersteuning zitten toepassingen om het samenwerken op web 2.0 principes in zakelijke context te verbeteren. Ik heb er weer een aantal voor je gevonden.

Sncircle
In gratis versie van Sncircle zitten modules als:
* Enterprise Social Networking software: Profiles, Groups, Social Networking en Social Media tools als Wiki, Blogs, Reviews, Social Bookmarking, Social Tagging, Ideas, Answers, Discussions, News, Photos, Video en een Marketplace.

In de betaalde versie beschikt je organisatie ook over:
* Work/ Project Management software
* Issue tracking.
Prijsstelling van de betaalde versie is afhankelijk van het aantal gebruikers. Bij 5 is dat GBP 225, bij 200 gebruikers GBP 9.000. Bekijk een online demo om te zien of het echt past.

SocialText goes mobile
SocialText heeft een mobile web-browser based versie van hun AIR desktop applicatie uitgebracht. Helaas dus geen native iPhone, BlackBerry of Windows Mobile.

Yammer updates
Yammer heeft een aantal nieuwe functies en een opgefrist UI.
- threaded messages als Facebook-achtig alternatief voor de stream (zoals Twitter)
- likes: geef aan of je een bericht leuk vindt of niet. Ook de Liked-berichten zijn in een RSS feed beschikbaar.
- advanced search: nu zoeken bij een specifieke gebruiker, groep of binnen een tijd frame. Ook RSS feeds kunnen betrokken worden in de zoekactie.
- iPhone 2.0 client
- lightboxes for images


IBM Lotus Connections
IBM Lotus Connections is social software voor de zakelijke markt. Software die u in staat stelt innovatiever te zijn en sneller te handelen door gebruik te maken van dynamische netwerken van medewerkers, partners en klanten. Het is gecentreerd rond communiceren, samenwerken en netwerken. Lotus Connections bestaat uit 8 services:
- Profielen - Vind de mensen die u nodig heeft
- Blogs - Deel uw eigen ideeën en leer van anderen
- Bookmarks - Bewaar bladwijzers, wissel ze uit en vind snel informatie
- Communities - Werk met mensen die dezelfde belangen en expertise hebben
- Activiteiten - Orden en plan uw werk en profiteer van uw professionele netwerk
- Bestanden - Slim bestanden delen, haal ze uit de inbox
- Wiki's - Werk samen aan webpagina's, documenten
- Homepage - Manage al je data vanuit een aanpasbare homepage

Op 5 oktober organiseert IBM met Eniac Essentials, e-office, ilionx, Atos Origin, Sogeti en Silverside een dagvullend programma rond Slimmer werken met Lotus Connections 2.5 met zowel technische als niet-technische tracks. De locatie is IBM Forum in Amsterdam. Ik ben erbij. Jij ook?

Labels: , , , ,

29 augustus 2009

Innovatie uit de polder

Op vrijdagmiddag 28 augustus werd het boek Innovatie uit de polder uitgereikt aan 2e Kamerlid Boris van der Ham (D66) en vertegenwoordigers van de bij de 20 aanbevelingen in het boek passende niveaus:
- macro
- meso
- organisatie
- proces
- micro

Op LinkedIn werd in de groep Groei door innovatie uit de polder al een aanloop genomen naar de boekpresentatie en het debat over innovatie in ons land. Niet dat de discussie daar echt van de grond kwam, en dat gold helaas ook voor de meeting op vrijdagmiddag in het ABN Dialogues House aan de Amsterdamse Foppingadreef.


Het World Economic Forum concludeerde dat de innovativiteit in Nederland de afgelopen jaren niet is verbeterd. Voor het boek van auteurs Patrick van der Duin, Rob de Graaf (beiden schreven eerder Goed nieuws uit Nederland) en Ton Langeler werden 15 experts geïnterviewd. Het debat met Guus Berkhout (professor aan TU Delft), Han Gerrits, Arthur Nederlof (ondernemer E.Novation), Elke den Ouden, Sylvia Roelofs en Henk Volberda leidde vooral tot het positioneren van eigen denkbeelden en oppervlakkig inhaken op de ander. De tientallen aanwezigen moesten het vooral van het netwerken naderhand hebben.

Medeorganisator Idea I Do was ik in het voorjaar via op een IPMA-NL regio avond over innovatie mee in contact gekomen. Innoveren doe je namelijk niet alleen. En van wilde ideeën tot bruikbare, commercieel levensvatbare producten en diensten komen, is vaak een tijd- en geldrovend proces. Moderne mogelijkheden als co-creatie, crowdsourcing in een plattere wereld en de meer academische insteek waren, volgend op (buitenlandse) beschouwingen als The Global Brain en Paul van der Voorts Innovatieboek vragen om praktische vervolgstappen.

Jaap Bloem bepleitte eerder deze week op Marketingfacts een huwelijk tussen de Conversation Society en Collaboration Economy. Ik ga eerst zelf het boek lezen en voor je bespreken. Misschien vind je workshop Diversity & Inclusion leiderschap levert meer winst op (6 september in Dialogues House, Amsterdam) interessant.

Labels: , ,

21 juni 2009

Hoe bewijs je waar je in gelooft?

Paulus heeft geloof alsvolgt 'gedefinieerd' in Hebreeën 11 vers 1:
"Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien."
Het blijft lastig voor ons denkende mensen die overal een 'bewijs' voor willen zien. Een paar recente voorbeelden uit mijn eigen omgeving.

Wat is de toegevoegde waarde van social media?
Waarschijnlijke achtergrond: tijdverdrijf, lastig te verkopen als product of dienst aan een in crisistijden op de centen zittende klant / opdrachtgever. En dus wordt een beroep gedaan op Social media case studies. En dat terwijl de basishouding bij social media (web 2.0, sociale netwerken en verwante 'buzz words') samenwerking is. En terwijl iedereen intuïtief instemt met de meerwaarde van samenwerken, willen we de effecten wel graag kwantificeren voor een business case.

Werkt Agile Scrum?
De demonstratie aan het eind van de eerste Scrum sprint van vier weken deed veel deelnemers de schellen van de ogen vallen. Ja, het kan dus echt, werkende software, inclusief foutafhandeling, achterliggende database en voldoen aan de huisstijl. En dus heb je 'late bekeerlingen' die als Thomas een week later alsnog een eigen demonstratie willen hebben. En opnieuw, kun je een op elkaar ingespeeld team 'pakken'? OK, je kunt een burndown chart raadplegen, maar wat heb je aan dat 'teken'?

Creationist en evolutionist begraven strijdbijl
Aantrekkelijke kop in het Nederlands Dagblad over een congres in het kader van het Darwinjaar. Het zijn allebei geloven, zo stelde men moedig. Een week ervoor had een 'brede groep christenen' nog de Verklaring van een gezamenlijk geloof in God als schepper ondertekend. En dus leidde dat tot terechte satire op Goedgelovig.nl: de Schepper en Zijn angsthaasjes. Kun je je geloof bewijzen met een handtekening? Is dat nodig?

Een kleine stap verder is dan de koppeling tussen Genesis 1 en Pangaea, zoals KingdomGeek laatst 'bewees'.

Geen geloof zonder bewijs
Pé de Bruin, in januari 2009 overleden, schreef onder meer Geen geloof zonder bewijs. De oprichter van het Utrechtse Stadsblad wilde na het verlies van twee kinderen "weten waarom hij ze moest verliezen, en besloot de bijbel te bestuderen. In een studie theologie geloofde hij niet. Hij was niet echt geïnteresseerd in wat anderen over de bijbel schreven, maar wilde hem zelf lezen, terug naar de bron."

Labels: , ,

05 juni 2009

Google Wave op komst

Een nieuwe tak aan de alsmaar groeiende Google boom is Google Wave. Hoewel de service pas later dit jaar beschikbaar komt voor het publiek, is de belofte een geheel nieuwe invulling van online samenwerken, e-mail en instant messaging, ook wel een cloud communicatiedienst genoemd.

Een wave is een document of een conversatie, en wel in real-time. Je ziet je medegebruikers dus letterlijk hun tekst intikken. Bijlagen van je bureaublad kun je zo in Google Wave slepen. Google Wave conversaties kun je weer invoegen op elke weblog.


Het resultaat ziet er vooralsnog zo uit

Google heeft het Google Wave Federation Protocol uitgegeven, waarop ontwikkelaars hun eigen wave (toepassing) kunnen schrijven.

Twave
Geen geintje, maar nu al een serieuze toepassing op het Wave platform, de mengvorm met Twitter: Twave. Bots zijn al gemaakt voor:
- Debuggy: debugging informatie over elk event op een wave.
- Stocky: real-time koersinformatie
- Bloggy: push van wave content richting een blog
- Maps: samenwerking op een Google map om events te organiseren.
- Bidder: een wave wordt je eigen eBay
- Ratings: wave gebruikers kunnen items waarderen en recenseren. Deze bot toont vervolgens de resultaten.

Labels: , , , ,

20 februari 2009

Samenwerken aan documenten

DocVerse
DocVerse, momenteel in private beta, biedt Microsoft Office gebruikers het gemak van cross-platform samenwerking en bestandsdeling, zoals je dat van Google Docs kent. DocVerse installeert zich als add-in, momenteel beperkt tot PowerPoint 2007. In éeén muisklik kun je documenten synchroniseren en samenwerken aan documenten met gebruikers die zelf geen Office geïnstalleerd hebben. Daarmee gaat DocVerse een stap verder dan de Live Workspace-achtige voorzieningen van Microsoft zelf.

Om documenten te delen zijn diverse opties. Je kunt een e-mailadres opgeven, waarna de ontvanger wordt geattendeerd op je document en eraan kan samenwerken, mits hij/zij dezelfde configuratie van Office en DocVerse heeft. Je kunt ook een DocVerse url doorgeven. Dat geeft een willekeurige lezer leesrechten op je document, ook al heeft deze zelf geen PowerPoint geïnstalleerd.
DocVerse uitbreidingen voor Word, Excel en Office 2003 komen later dit voorjaar.

EtherPad
EtherPad, dat oogt als Kladblok, maakt het mogelijk online samen te werken aan dezelfde tekstbestanden zonder installatie van software, aanmeldprocedures of andere hindernissen. Door simpelweg op Create Pad te klikken, kun je direct aan de slag. Brainstormen, Benefits & Concern vanaf meerdere locaties verzamelen, en dergelijke, is zo makkelijk op te zetten.

Verbazingwekkend eenvoudig. Als je je versie wilt opslaan, klik je op Save now. Desgewenst geef je jezelf een naam mee. Een url van het bestand is het enige dat je eraan overhoudt. Geen uitloggen, folderstructuur met documenten, gewoon een bestand. Wil je mijn testversie aanvullen om EtherPad verder uit te proberen, voel je vrij.

Labels: , ,

19 juni 2008

Co-creatie en innovatie in een plattere wereld

Eén van de veronderstellingen bij de steeds platter wordende wereld is, dat informatie en nieuwe ideeën beter en sneller toegankelijk worden via het web en samenwerking tussen mensen makkelijker gemaakt wordt. Resultaat zou dan een verhoogde creativiteit en innovatie zijn.

Innovatie in 5 minuten


Co-creatie met klanten biedt unieke waarde
Capgemini collega Marieke Schoenmaker legt in onderstaande presentatie vanuit de huidige literatuur rondom co-creatie de principes uit.


Het web in deze visie een soort wereldomvattende democratie door meer en meer mensen een podium te bieden en zichzelf te organiseren. Vrijheid om kennis te delen en creativiteit te tonen. Het werpt ook nieuwe dilemma's op:
1. openheid versus misbruik en inbreuk op pricacy
2. deelname is niet altijd goed, het kan ook tot kakofonie leiden.

Samenwerking kan alleen gedijen onder condities die zelforganisatie toestaan. Er zijn nogal wat tegenbewegingen die vrijelijk verspreiden van digitale informatie tegengaan. Zolang er auteursrechten op rusten, terecht natuurlijk. In die gevallen kun je ook moeilijk spreken van creativiteit.

Interessant is de notie van Stigler's Law of Eponymy
"No scientific discovery is named after its original discoverer."
Kortom: het is bij uitvindingen, ontdekkingen en dus bij innovaties en creativiteit al snel teamwork. Dat vormt ook het haakje voor het boek We Think van Charles Leadbeater.

Leadbeater gaat nog een stap verder in zijn presentaties. Weg met het idee, dat innovatie voortkomt uit plotselinge ingevingen van individuen. Nee, samenwerking, elkaar de ruimte geven, met klanten samen optrekken, verhalen vertellen, ideeën laten stromen door organisaties en daarbuiten. Als je bijvoorbeeld benieuwd bent wie de mountain bike heeft uitgevonden, kijk dan naar onderstaande presentatie van Charles Leadbeater voor TED, ideas worth spreading.


Rapid Innovation (RAIN): verfrissend
De open omgeving RAIN van Capgemini en Intel met partners om nieuwe business models gebaseerd op samenwerking en innovatie te verkennen, werkt succesvol. Diverse klanten spreken lovend over deze verfrissende manier van (samen)werken.

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker