Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

19 november 2006

Wat is jouw uitzicht?

Vanochtend werden we wakker met het IKON radioprogramma De Andere Wereld, dat het nieuws over de toenemende behoefte aan diakonale hulp van bijvoorbeeld de PKN aangreep voor een item. Steeds meer mensen doen een beroep op een Voedselbank. Wouter Bos wil er over 2 jaar een eind aan maken, ogenschijnlijk een mooi vooruitzicht. Praktisch handelen heeft meer waarde, getuige de recente steunbetuigingen.

Want als je uitzicht alleen vandaag is, de eigen straat, vertroebeld wellicht, zoals het patroon op de liftschacht op de grote Sloep in Groningen een aantal jaren tegenover mijn onderkomen, heb je niks aan mooie praatjes.

Wat de diaken van de Apeldoornse PKN deed en doet, is niet alleen geld en voedsel geven, maar uitzicht geven, scherpte brengen in de mogelijkheden voor bijzondere bijstand, uitkeringen, werk en inkomen. Een ander voorbeeld van echt 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is het Step2Work project van NUON voor 300 werkloze Amsterdammers. Dat geeft uitzicht.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker