Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

12 november 2009

Online project management ondersteuning 21

Ask about projects
Askaboutprojects.com is een nieuwe Q&A site over project management. Het maakt gebruik van een nieuw platform (stackoverflow.com, een Q&A site voor ontwikkelaars is er al populair mee geworden), dat een mengeling is van blogs, Wikipedia, Digg en Xbox (badges).

Groupswim
GroupSwim is een online social software omgeving voor samenwerking en communities met klanten. Naast een gelikte user interface, de mogelijkheid om functionaliteiten in andere omgevingen in te voegen, wordt open source technologie gebruikt in combinatie met cloud services, zoals Amazon's S3 voor de infrastructuur, een freemium model en automatische semantic analysis gekoppeld aan signalen van gedrag en sociale kenmerken.

GroupSwim laat je unstructured information structureren. Een gebruiker, groep, commentaar, discussie, wiki pagina, document, aankondiging, etc. is gekoppeld aan social tagging en gegevens van de auteur, editor, etc. Expliciete ratings, aanbevelingen en de interactie historie, alles wordt ingezet.

Effective Project Management Support Using Social Software

De met Rick Mans (Capgemini) gemaakte opvolger van Project management meets web 2.0\ (januari en juni 2009) was eind oktober rijp genoeg voor een eerste live gang bij een Xebia kennissessie.


Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

11 november 2009

Lino laat je online geeltjes plakken

De brown paper sessie (in de wandelgangen door Nederlandse generatiegenoten Bram Peper sessie) genoemd, heeft ook online tegenhangers. Op 1 januari presenteerde ik WebNotes aan je, onlangs werd ik via de Bas de Baar's podcast Projectshrink.com gewezen op Lino.

Traditioneel

Geen heden zonder het verleden, en dus eerst naar de voordelen van een brown paper zoals we die kenden.

Voordelen
- groepsdynamiek, iedereen mag en kan tegelijkertijd meedoen
- actief, je staat erbij, stickies kunnen verplaatst of aangevuld worden
- visuele kracht: je ziet direct wat er staan, veranderingen door verschuiven of clusteren zijn direct zichtbaar. Gebruik van verschillende kleuren versterkt dit effect.

Online geeltjes plakken
Lino is geschikt voor eenmans plakacties en vervolgens delen met velen. Deze gratis sticky & canvas service is compleet browser-based, kan naast sticky notes in diverse kleuren ook films en foto's kwijt op je canvas. Delen met anderen is mogelijk, updates per e-mail ook.

Online Stickies lino from Infoteria Online on Vimeo.

Nuttig?
Om het groepsproces zomaar voor een brown paper in te ruilen door wat afstandelijke acties achter een beeldscherm, lijkt me niet wijs. Voor kleinschalige sessies of inventarisaties op afstand kan Lino nuttig zijn.

Labels: , ,

10 november 2009

Werken met sociale software - opzetten en levend houden sociale kant organisatie

Om de organisatie van een levende sociale kant te voorzien kent TeamPark methode vier fases:
1. Bewustzijn: Social awareness creëren. Het gaat daarbij om inspireren, voorlichten, uitdragen en demonstreren
2. Strategie: Een social strategy bepalen. Het gaat om analyseren, plannen, bepalen, inschatten en bedenken. Evolutie of intelligent design
3. Implementatie: Een social platform implementeren
4. Leven: Het tot leven wekken van het de sociale kant. Het gaat dan om voordoen, begeleiden, modereren, motiveren, kaderen en meten
De constatering dat de het niet meer passen van organisatievorm, procesinrichting en hulpmiddelen bij de informele informatiestromen in de organisatie is een belangrijke drijfveer aan de slag te gaan met de sociale kant van de organisatie. Tegelijkertijd is de zekerheid van de 'oude wereld' een belangrijke belemmerende, vertragende factor bij verandering.

Voorbeeld: bid team

Veel processen zijn van nature hybride. In die gevallen hebben ze zowel een functioneel als een sociaal aspect. Neem bijvoorbeeld het proces van het maken van offertes in een commercieel op kennis drijvende organisatie. Dit is een centraal gecoördineerd proces waar echter veel van de informatie moet worden verkregen van medewerkers die zelf op een ander project of in een ander deel van de organisatie werkzaam zijn. Voor hen is het organisch werk. Van hen kan niet worden verwacht dat ze gaan deelnemen in de synchrone samenwerking van het bid-team onderling. Ze kunnen niet altijd alles uit hun handen laten vallen om hun mail te beantwoorden. Dit conflict kan leiden tot grote inefficiënties. De manier van communiceren en werken die het bid-team tot dan toe gewend was, documenten rondmailen en telefonisch vergaderen en afspreken, liep vrijwel vast en het project kende een enorme stress en ook de onvermijdelijke ergernis. Ook dit soort processen kunnen enorm aan efficiëntie winnen door ze de juiste ondersteunende faciliteiten te bieden. Dergelijke faciliteiten hebben dan een duidelijke bijdrage in het overwinnen van afstanden in tijd en plaats en het inbrengen van relevante kennis.

Het voorbeeld van het bid-team laat zien, waarom een geleidelijke implementatie niet zal werken. Per bid zijn andere collega's met op die offerte benodigde kennis en kunde nodig. En waar je als bid manager tijdens het bid behoefte hebt aan een efficiënte samenballing van informatiestromen, wil je - eenmaal weer in het veld en/of bezig met een andere opdracht - alleen asynchrone contacten met de organisatie hebben. Dan zijn efficiënte uitvoering van andere processen belangrijker en zoek je sporadisch naar die ene collega die je op het probleem dat speelt verder kan helpen.

Laten evolueren of neerzetten
Eerst denken dan doen heeft z'n waarde in veel situaties. Meerjarige implementatietrajecten hebben echter last van voortschrijdend inzicht, verouderde technieken en wisselende bemensing. Als je ervan overtuigd bent dat je een goed software platform in handen hebt, kun je ook de evoluerende vorm kiezen. Zoals veel aanbieders dat op het openbare web doen is geleidelijk functionaliteit toevoegen, user interface in kleine stappen uitbreiden en voor je eindgebruikers in 'perpetual beta' zijn. Ook dat is erg '2.0', maar geeft ook aan, dat software nooit af is. Juist door het te gebruiken komen onhandigheden, behoeften aan aanvullende mogelijkheden, etc. boven water. Het is de ervaring van de gebruikersgroep, waar menig software leverancier dankbaar gebruik van maakt.

Leven in de brouwerij
Volgens het boek The Wisdom of Crowds kunnen de beste resultaten worden verkregen van een crowd (community) wanneer:
- Er voldoende verschillende meningen zijn (en persoonlijkheden)
- Er voldoende onafhankelijkheid is bij het maken van keuzes (denk aan het Mattheüs-effect: Het komt er op neer dat bij het maken van een keuze zo min mogelijk beïnvloeding aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van reeds gegeven beoordelingen.
- Er voldoende decentralisatie is, zodat mensen zich kunnen specialiseren gelijkgestemden kunnen overhalen mee te werken aan hun onderwerp (denk aan organische groepvorming en getal van Dunbar)
- Er technische mogelijkheden zijn om tot collectieve beslissingen te komen of om de collectieve mening te peilen (denk aan democratic ratings, reputatiesystemen en een gewogen voorpagina)
Dit zijn social design aspecten waarop gestuurd moet worden – met de juiste technologie en inrichting van faciliteiten - omdat ze ondersteunend zijn aan alle andere resultaten die van de community worden verwacht. In dergelijke aspecten zit 'design', maar ook het aandachtspunt om mogelijkheden, vrijheidsgraden en ruimte te scheppen, zodat diversiteit tot z'n recht kan komen en de 'crowd' een 'community' wordt.

Labels: , , ,

07 november 2009

Online tv-kijken met TvTutti en Jinni

De makers van Kijkdirect.nl, een overzichtspagina van tv-programma's die ik vorig jaar beschreef in Televisie via computer in orde zijn terug met TvTutti.nl. Dat is prettig voor de jongeren die - volgens onderzoek - steeds meer online 'tv' kijken.

Je kunt er grasduinen in de online archieven van zowel de publieke als commerciële omroepen. TvTutti is zo de nuttige laag bovenop Uitzendinggemist.nl, RTLgemist.nl en SBS Gemist.

Door programma's te waarderen met een + of -, kan TvTutti je aanbevelingen doen. Daarmee staat niet zozeer het 'gemist' zijn of de 'programmagids' centraal, maar de bezoeker die bepaalde programma's wil zien. Een programmagids ontbreekt sowieso op TvTutti, naar wens kun je programma's van de laatste 24 uur, laatste 2, 7 of 30 dagen zien en doorzoeken.

Jinni
De nieuwe video search engine Jinni presenteert zichzelf als "first taste engine". Jinni maakt gebruik van semantic search technology en persoonlijke aanbevelingen, gebaseerd op Natural Language Processing. Onder de motorkap zit de Movie Genome, samengesteld door filmprofessionals die duizenden filmtitels van tags rond plot, mood, style, setting, soundtrack, etc. hebben voorzien.

De proef op de som. Jinni kent geen Nederlands en lijkt een nog wat strakke voorkeur voor de eigen tags te hebben. Een zoekopdracht als 'christian music' levert geen resultaten. Concrete titels doen het beter, of het verfijnen van je zoekbereik aan de hand van tags geven wel goede resultaten, zoals hieronder het 21e eeuwse in Israël afspelende The Secrets.

Naast bijbehorende foto's, informatie over verwante films, filmrecensies, tweets, social bookmarking, waardering en eigen social networking features, heeft de zoekmachine in elk geval de potentie filmliefhebbers om zich heen te verzamelen.

Online bekijken van clips of home video's is mogelijk, klik je op 'watch it' bij een reguliere film, krijg je overzicht met de online verkopers als Amazon, iTunes en NetFlix.

Labels: ,

05 november 2009

Threadsy brengt mail, Twitter en Facebook bij elkaar

De belofte van Threadsy is om e-mail (Gmail, Yahoo!, AOL en Hotmail worden ondersteund), Twitter en Facebook bij elkaar te brengen, te ontdubbelen en te verrijken tot een unieke gebruikerservaring. Het closed beta programma deelde me 13 oktober een invite uit, waarmee ik kon gaan testen.

Aanmelden en eerste configuratie

Het opvoeren van je e-mailadressen en Twitter credentials gaat snel. Pas in tweede aanleg wordt gevraagd om je Facebook account te koppelen. Slordig is wel de melding "
I'm better with Fecbook connect. Click here" die ook na de autorisatie in beeld blijft.

Extra informatie bij een e-mailbericht

Ah, dat lijkt op Xobni (in Outlook) of Gist (op het web) dacht ik bij het automatisch omschakelen van het rechterdeel van het scherm (normaal Twitter/Facebook client) bij het openen van een e-mail.

Andere online profielen, foto's, bio-informatie en laatste tweets worden zichtbaar, in dit geval van A Different Drum. Foto's worden in een AJAX overlay getoond, inclusief slide show functie.

En naast het Unbound tabblad, waarop al dit fraais te zien is, staat een Chat tabblad, waarmee een GTalk chat widget kan worden geactiveerd.

Tweets verspreid
Aan de rechterzijde is de inbox van Twitter te zien. Irritant is het gesuggereerde bericht "testing out threadsy... request a high priority invite here: http://bit.ly/1CRqr9" dat in beeld blijft. OK, blij een eerste maal tweeten over een nieuwe client is leuk, maar daarna graag gewoon een blanco invulveld.
Je verzonden tweets vind je net als de verzonden e-mail in de Sent kolom. In de Inbox komen bijvoorbeeld de direct messages, @replies en @mentions terecht.

Wat ook opvalt is het vervangen van usernames door volledige namen, wat de leesbaarheid ten goede komt en mensen achter tweets en adressen nog meer persoonlijk maakt.

Performance nog zwak

Het versturen van een reply op een tweet deed het complete browser tabblad met Threadsy bevriezen, overigens zonder vast te lopen. Ook het openen van bijvoorbeeld alleen m'n Gmail inbox gaat gepaard met 'begin fetching attempt' in de onderste regel. Dat is niet sterk.

Andere user experience minpunten
De gelezen berichten verbergen, zit er nog niet in. In de trash ontbreekt een knop select all, terwijl er wel een unselect all is. Het zoeken op eenvoudige argumenten als Rick of Henk-Jan geeft een aantal seconden stilte. De wegvallende koppelingen met Facebook geven niet echt een stabielen indruk. Met een klein sterretje in een rood vlak onderaan je scherm word je hierop attent gemaakt.

Conclusie
Aardig concept, maar overvolle schermen, te zwakke performance en stomme bugs. Threadsy gaat me nog niet boeien en binden.

Labels: , , ,

04 november 2009

Ebooks voor e-readers: content is king

Hardware in de vorm van een e-reader is leuk voor je verlanglijst, maar vervolgens is de content veel belangrijker. Dat bepaalt mede de adoptie van nieuwe technologiën. Daarover verschillen de meningen. Voorspelt Forrester een enorme stimulans in de verkoop van e-readers in de aanloop naar de feestdagen, gokt boekenadverteerder Verso op een veel tragere opmars. En dan zijn er ook - terecht - zinvolle beschouwingen over de toekomst van bibliotheken, zoals we die nu kennen.

Google als boekverkoper
Amazon heeft als verkoper van zowel e-reader Kindle als content (boeken, magazines, mp3's) voor de liefhebbers een vendor lock propositie. Google is al tijden bezig met het digitaliseren van boeken en gaat vanaf 2010 ook zelf boeken verkopen, zo maakte het 15 oktober officieel bekend. De online boekenwinkel gaat Google Editions heten. Google verwacht van start te kunnen gaan met een half miljoen titels. Boekenuitgevers krijgen 63% van de inkomsten; Google houdt de rest. Dat geldt echter alleen voor e-books die via Google zelf worden verkocht. Door Google aangeboden e-books kunnen namelijk ook via reguliere boekverkopers worden gekocht, waarbij uitgevers 45% van de opbrengst krijgen, Google een klein deel inhoudt en de rest naar de verkoper gaat.

Scribd
Scribd zit deels in hetzefde vaarwater als Mygazines.net, dat ik augustus 2008 besprak. Hoewel uitgevers hun magazines gratis in de digital newsstand kunnen laten opnemen, ontbreekt de mogelijkheid om te kopen en te downloaden.

Scribd biedt als web 2.0 / social network de mogelijkheid om eigen werken te publiceren, maar biedt ook via Explore de mogelijkheid boeken, magazines, e.d. gratis of betaald te bekijken, wel te downloaden als bijvoorbeeld PDF en dus naar je e-reader over te zetten.

eBookBays en Selexyz

Je bent niet overgeleverd aan Amazon.com of Bol.com, maar kunt bijvoorbeeld ook op eBookBays veel ebooks in tientallen categorieën kopen. Het Nederlandse Selexyz levert 50.000 titels in zowel Bebook, ePub als MobiPocket formaat.

Kindle for PC

Ben je nog even niet toe aan de Kindle zelf, kun je bij Amazon wel in de Kindle store terecht voor content. Met behulp van het binnenkort te verschijnen Kindle for PC kun je op je pc Kindle content lezen en bedienen. Onder Windows 7 is zelfs multi-touch bediening, zoals het inzoomen door duim- en wijsvinger naar elkaar te bewegen op de van de iPhone bekende manier. Het bladeren met een veegbeweging over het scherm wordt bij een volgende update toegevoegd. Gebruikers kunnen ook kiezen uit tien verschillende lettergroottes. Het programma synchroniseert automatisch gekochte e-books.

Met Whispersync worden de locaties in de boeken als virtuele bladwijzer gesynchroniseerd tussen je pc en Kindle. Ook je aantekeningen blijven in sync. Het assortiment voor ons Hollanders is minder groot dan die voor Amerikanen. Ook zijn kranten, magazines en blogs niet geschikt voor Kindle for PC. Je kunt op Amazon.com je e-mail adres achterlaten om op de hoogte gesteld te worden van de release.

Labels: , , ,

03 november 2009

Werken met social software - selectiecriteria

Zie je toegevoegde waarde van social software voor je community, organisatie of team, helpen selectiecriteria bij het maken van een keuze van de software. Sogeti heeft in haar TeamPark methode daarvoor het acroniem SOCIAL:
1. Socialness: een juiste mix van stimuli om interactie op gang te brengen en te houden.
2. Organicness: mogelijkheden voor zelforganisatie van communities.
3. Collaborative: mix van stigmergische, samenwerking & communicatie hulpmiddelen.
4. Intelligent: collaborative filtering, aggregatie en middelen voor 'noise reduction' (ontdubbelen van berichten, filters op ongewenste soorten notificaties).
5. Adapted: aanpasbaarheid op jouw publiek, processen en hulpmiddelen.
6. Linkedness: de mate waarin gebruikers hun externe sociale netwerken en content kunnen koppelen.

Socialness
Aandachtspunten hier zijn
- Activity (Wat gebeurt er nu?)
- Presence (Wie is er nu aanwezig?)
- Identity (Wie is het en van wie is het?)
- Relations (Met wie heb ik een band?)
- Groups (Kunnen er groepen worden gevormd?)
- Reputatie of Karma (Hoe worden jouw bijdragen en dus jouw aanwezigheid gewaardeerd?)
- Sharing (Wordt er content of ‘iets’ gedeeld?)
- Conversation (Wordt er onderling gecommuniceerd?) en
- Challenges (Zijn er uitdagingen of niet content-gerelateerde activiteiten?).

Organicness

Aandachtspunten bij dit aspect zijn: Free grouping (kun je gaan en vertrekken wanneer je wilt?), Organic groups (Kunnen op basis van social graph 'automatisch' groepen gevormd worden?), Free tagging (Kan alle content met eigen termen geoormerkt worden om tot een folksonomy te komen?), Automated SNA (Kunnen mensen hun sociale netwerken benaderen en gebruiken?).

Collaborative
Zijn er voorzieningen voor een social network, social bookmarking, blogs, forums, wiki, wall-to-wall, whiteboards en activity streams?

Intelligent
Intelligentie kan aangebracht worden met een goed reputation system, gewogen aggregatie, passieve & actieve collaboration filters, voting/rating.

Adapted

Kun je kiezen uit een standaard set componenten, widgets, of hoe ze in het jargon van de software leverancier genoemd worden? Of kun je zelf via API's, open standaards andere componenten inzetten, interfaces schrijven en met welk gemak?

Linkedness

Nee, het gaat hier niet om het op je bedrijfsnetwerk tonen van feestfoto's van je Hyves profiel of je voorkeuren op een dating site. Een LinkedIn profiel, vakmatige expert groups geeft je collega's wel inzicht in je vrienden en bekenden, je kennis en expertise. Kennis en kunde die extern 'bekend' is, hoeft niet redundant opgevoerd te worden in interne systemen.

Niet genoemd in TeamPark, maar zeker belangrijk bij de keuze zijn 'klassieke' pakketselectiecriteria als opties of juist verplichtingen ten aanzien van open source, prijs, snelheid van leveren en implementeren, systeemeisen, licentievoorwaarden, onderhoudbaarheid, roadmap, reputatie van de leverancier en referenties van andere gebruikers.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

15 oktober 2009

Google Wave verkend

Als je een hype-of-the-year mag kiezen, is Google Wave er zeker eentje. Sinds begin oktober de eerste golven gebruikers werden account invites kregen toegestuurd, was het gebedel op Twitter niet van de lucht. Er is veel geroepen op het web door mensen die alleen de officiële communicatie van Google over het nieuwe platform overtikten (tot en met Wall Street Journal aan toe), nuttige toepassingen beschreven zonder te vertellen hoe je ze realiseert, of een re-tweet van andermans impressies deden. Marketingacts was enthousiast, dus...En Scobleizer was kritisch (crashes on the beach of overhype), dus...?

De belofte: email reinvented
Email was enkele decennia geleden uitgevonden, maar Google beloofde dit opnieuw te doen. Online collaboration was ook een belofte. Eerst maar eens uitleg van Google zelf.


Eerste indrukken
Ik was blij 'eindelijk' op 12 oktober zelf een invite te ontvangen voor eerstehands indrukken. Na ingelogd te zijn, zijn mijn foto, mobiel telefoonnummer en mensen uit mijn Gmail adresboek met een Google Wave account al geladen.

Een navigation en contacts pane en panes voor de conversaties, 'waves' in Google jargon. In zo'n wave kun je met meerdere gebruikers tegelijk typen, bestanden uploaden en delen, basale edit mogelijkheden doen, foto's plaatsen en - als het goed is - mashups als kaarten enzo gebruiken. De set van gebruikers is beperkt tot mensen met een Google Wave account. Je Gmail of andere e-mail is niet beschikbaar, je Tasks, folders, RSS feeds, whatever allemaal buiten beeld. Heel plat is het een chatroom, zoals je die in 1999 bij Yahoo! Chat ook al had, aangevuld met mogelijkheden voor bestandsdeling en previews ervan. Smilies zijn echter niet te gebruiken. Er is een folderstructuur, maar groeperen van gebruikers of integratie met applicaties buiten Google Wave wordt waarschijnlijk aan developers overgelaten en wordt iets van de lange duur.

Dan dringt zich heel snel de vraag op: wat kan ik hier in mijn projecten of hobbies nu echt mee? Dat werk is veeleisender en is gebaseerd op veel meer dan een chatroom++.

Hyperlinks in de panes acteren niet zoals we al vele jaren van hyperlinks gewend zijn. Kortom: geen verandering van muisicoon, visited links, etc. Slordig. Er worden me waves gepresenteerd waarmee settings of extensies ingesteld zouden kunnen worden, maar die zijn spontaan 'muted', of werken niet.

Conclusie: gesloten netwerk
Wat in het Engelse webjargon een walled garden heet, gaat helemaal op voor Google Wave. Momenteel biedt Google geen interactie met je e-mail of RSS feeds. De enige manier om erachter te komen of er iets gebeurt of verandert, is om in te loggen op Google Wave. Een dergelijke gesloten opstelling nodigt niet uit langs te komen, spontane interactie te hebben of om iets nieuws op te starten. Ik mis de Google advertenties nog, die komen ongetwijfeld in de publieke versie begin 2010.
In deze vorm zie ik in de combinatie Google Wave en mij geen toekomst, hebben we met elkaar lekker een hype opgeklopt, maar zijn we inmiddels van een koude kermis thuis. A diamond in the rough (JungleG) klinkt leuk, maar opnieuw: wat hebben we nu gemist?

Voor elk probleem een oplossing. Chad Smith heeft een http://thatsmith.com/2009/10/google-wave-add-on-for-firefox geschreven. En iPhone gebruikers kunnen via de Safari browser ook in Google Wave komen.

En toen schoot Orli Yakuel te hulp
In m'n Google Reader popte het bericht 11 Wave Tools You May Not Know Exist van Orli Yakuel op. Met een Twitter client, Facebook profiel connectie, Wikipedia definities en ander moois. En als toetje de Google Wave Extensions List.

Google Wave Extension List -

Wil je met me sparren op Google Wave, voeg me (hjvanderklis@googlewave.com) dan toe.

Voor 10 alternatieven voor Google Wave heeft Lifehacker een mooi overzicht gemaakt.

Labels: , , ,

05 oktober 2009

Online projectmanagement ondersteuning 20

Central Desktop
Central Desktop wordt door Forrester aangeprezen als echt Saas platform om samen te werken. Zo vindt je in de applicatie real-time search in de documenten en conversaties, screen sharing, audio conferencing en Microsoft Outlook calendar integratie. Online documenten aanmaken, zoals je van bijvoorbeeld Google Docs gewend bent, is mogelijk, evenals import en export van documenten. Er is versiebeheer, online Discussions, workspace & Project Event Calendars, een dashboard Overview of Workspaces, Reminders en Overdue Alerts. Maar ook: IM Presence Integration (Skype (inclusief voice support), Yahoo, MSN Messenger, ICQ, AIM en Jabber). RSS/Atom feeds zijn beschikbaar.

Central Desktop is er in diverse versies, van gratis met beperkte bestandsoplagruimte tot enterprise versies voor $99 per maand of een fee per user per maand.

Ubidesk
Ubidesk biedt de mogelijkheid web-enabled projectteams in staat te stellen samen te werken aan documenten en taken. Notificaties en een kalender zijn meegeleverd. Op het vlak van projectmanagement biedt Unidesk geen planning of beheersingsmechanismen anders dan basaal takenbeheer. Ubidesk wordt als SaaS oplossing aangeboden, maar proberen is gratis.

Fuze Meeting: web conferencing met je pc of mobiel
Fuze Meeting biedt de mogelijkheid web conference meetings te houden vanaf je PC, Mac, iPhone of BlackBerry. Tot 3 web genodigden en 7 audio deelnemers gratis en daarvoor krijg je:
- delen van hoog resolutie afbeeldingen, video en documenten
- uploaden van content
- gemakkelijk uitnodigen van mensen bij je conference
- 1GB opslagruimte

Er zijn ook betaalde versies, waarmee je meer mensen tegelijk in je meetings kunt uitnodigen. Fuze Meeting is echter ook een IM client die Yahoo, GoogleTalk, AIM en MSN ondersteunt. Andere IM clients kunnen dus van je BlackBerry om geheugenruimte te sparen. Voor Outlook ins een add-in beschikbaar om meetings mee te plannen. Een kind van 5 kan het je uitleggen.

Fuze meeting werkt intussen aan integratie met sociale netwerken als Facebook en Twitter en betere Skype integratie.

Ronduit negatief was het niet komen opdagen van host Ron Steeves van Fuzemeeting die me in een persoonlijke web meeting donderdagavond j.l. zou komen uitleggen hoe z'n programma werkt. Voor het audiospoor had ik moeten Skypen (dus buiten Fuzemeeting om). OK, op mijn reactie per e-mail en Twitter kwam snel excuus, dat is wel netjes.

Daarmee heb je wel direct een hinderlijke kant van tele-/video/web conferencing te pakken. Het 'alvast beginnen ook al is niet iedereen er' werkt in zo'n setting niet. En als je het wel probeert, garandeer ik je dat de eerste agendapunten bij elke 'now attending' melding overnieuw gedaan kunnen worden, daarmee tijd kostbare tijd vretend van de deelnemers.

Labels: , , ,

02 oktober 2009

Fuser jammerlijk falende concurrent voor Digsby

Waar Digsby zich sterk maakt om e-mail, instant messaging en social networks bij elkaar te brengen in een desktop client, stort Fuser zich als web-based toepassing op hetzelfde terrein. Nieuw of nog onbekend, want de start-up is alweer twee jaar oud. Zie hieronder bijvoorbeeld een demo van de contact manager.

Contact Manager from Fuser on Vimeo.


Tijd voor een serieuze vergelijking.

Contact management
Wat Digsby niet doet, kan Fuser wel: je contactgegevens uit de verschillende e-mail accounts bij elkaar brengen en ontdubbelen. Waar de Live/Office Communicator presence / messaging functies in Outlook hetzelfde beogen, en je op de BlackBerry per contact kunt communiceren via e-mail, telefoon, Facebook, Myspace, etc. kan dat nu met Fuser ook.

E-mail
OK, online je e-mail lezen is niet nieuw. Handig is de folderstructuur in Fuser die 1:1 foldernamen synchroniseert met bijvoorbeeld Gmail en Hotmail. Ook worden threads goed weergegeven.


Instant messaging

Digsby laat je contacten uit de verschillende IM-netwerken samenvoegen of splitsen. Je kunt een nieuwe nick name aangeven.

Social networks

Fuser heeft een ingebouwde Twitter client als tab naast de e-mail. Digsby scoort op dit punt beter, en heeft als extra ook een Facebook status update client. Fuser ondersteunt Myspace, Facebook, Friendster en LinkedIN. Friendster is in dit rijtje extra t.o.v. de networks die Digsby ondersteunt (maar wie gebruikt deze mother of all social networks nog?).

Connectieproblemen
Tot zover de theorie, Vimeo promotievideo's en oppervlakkige blog postings. Net zoals Digsby na jaren nog steeds connectieproblemen met Yahoo! en Facebook! kan hebben, lukte het mij niet om Myspace in Fuser toe te voegen. De forums bieden geen soelaas en de browser list in het feedback formulier gaat tot Firefox 3.0.11 (we zitten op 3.5.3!). Ook Facebook lukt niet. Zelfs verbinden met Twitter lukt niet. Nou heb ik op hetzelfde moment bijvoorbeeld Mixero actief als Twitter client en op mijn BlackBerry de clients voor Facebook en Myspace aan staan, maar een beetje client kan daar tegen, zo is mijn ervaring.

Verwijderen account
Nadat ook mijn Exchange / webmail account niet geaccepteerd wordt (in Gmail, Hotmail en Yahoo! zit geen toegevoegde waarde), is het de hoogste tijd afscheid te nemen van Fuser. Gelukkig is er een optie om het account te verwijderen.

Helaas: ook die voortgangsindicator herstart zichzelf telkens weer.

Conclusie: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Labels: , ,

10 september 2009

Enterprise collaboration software updates

In het gebied tussen social media en online project management ondersteuning zitten toepassingen om het samenwerken op web 2.0 principes in zakelijke context te verbeteren. Ik heb er weer een aantal voor je gevonden.

Sncircle
In gratis versie van Sncircle zitten modules als:
* Enterprise Social Networking software: Profiles, Groups, Social Networking en Social Media tools als Wiki, Blogs, Reviews, Social Bookmarking, Social Tagging, Ideas, Answers, Discussions, News, Photos, Video en een Marketplace.

In de betaalde versie beschikt je organisatie ook over:
* Work/ Project Management software
* Issue tracking.
Prijsstelling van de betaalde versie is afhankelijk van het aantal gebruikers. Bij 5 is dat GBP 225, bij 200 gebruikers GBP 9.000. Bekijk een online demo om te zien of het echt past.

SocialText goes mobile
SocialText heeft een mobile web-browser based versie van hun AIR desktop applicatie uitgebracht. Helaas dus geen native iPhone, BlackBerry of Windows Mobile.

Yammer updates
Yammer heeft een aantal nieuwe functies en een opgefrist UI.
- threaded messages als Facebook-achtig alternatief voor de stream (zoals Twitter)
- likes: geef aan of je een bericht leuk vindt of niet. Ook de Liked-berichten zijn in een RSS feed beschikbaar.
- advanced search: nu zoeken bij een specifieke gebruiker, groep of binnen een tijd frame. Ook RSS feeds kunnen betrokken worden in de zoekactie.
- iPhone 2.0 client
- lightboxes for images


IBM Lotus Connections
IBM Lotus Connections is social software voor de zakelijke markt. Software die u in staat stelt innovatiever te zijn en sneller te handelen door gebruik te maken van dynamische netwerken van medewerkers, partners en klanten. Het is gecentreerd rond communiceren, samenwerken en netwerken. Lotus Connections bestaat uit 8 services:
- Profielen - Vind de mensen die u nodig heeft
- Blogs - Deel uw eigen ideeën en leer van anderen
- Bookmarks - Bewaar bladwijzers, wissel ze uit en vind snel informatie
- Communities - Werk met mensen die dezelfde belangen en expertise hebben
- Activiteiten - Orden en plan uw werk en profiteer van uw professionele netwerk
- Bestanden - Slim bestanden delen, haal ze uit de inbox
- Wiki's - Werk samen aan webpagina's, documenten
- Homepage - Manage al je data vanuit een aanpasbare homepage

Op 5 oktober organiseert IBM met Eniac Essentials, e-office, ilionx, Atos Origin, Sogeti en Silverside een dagvullend programma rond Slimmer werken met Lotus Connections 2.5 met zowel technische als niet-technische tracks. De locatie is IBM Forum in Amsterdam. Ik ben erbij. Jij ook?

Labels: , , , ,

07 september 2009

Online project management ondersteuning 19

Wrike
Wrike is gemaakt om efficiënter projecten te beheersen. Zo heeft Wrike bijvoorbeeld een Intelligent Email Engine, waarmee email communicatie echt onderdeel kan worden van je planningsproces. Wrike integreert email en taken met Microsoft Outlook en biedt 2-richting synchronisatie.

Met Flexible Structures kunnen alle details van projecten gemonitord worden. Met at their hands, managers can easily coordinate every tiny detail of their projects. Met de Dynamic Timeline wordt een visueel dashboard van alle lopende projecten gegeven, met onder meer drag-and-drop GANTTs. Er zijn Windows Mobile Sync, iCal en RSS feeds. Prijsstelling is afhankelijk van de rol (viewer, teamlid, manager). Voor tijdregistratie en synchronisatie worden extra kosten in rekening gebracht.

Wrike is 100% web-based. Een tour en gratis 30-dagen trial zijn beschikbaar. En er zijn succesverhalen van bedrijven als Capgemini die Wrike inzetten voor over verschillende locaties verspreid werken project teams. Elke 2 weken wordt een webinar over Wrike verzorgd. Wrike ontwikkelingen kun je volgen op Twitter en de blog.

OpenAtrium
OpenAtrium, met een interface in het Engels en Spaans is een intranet-in-a-box. Functies zijn blog, wiki, agenda, shoutbox, to-do list, ticket tracker en een dashboard.

Introducing Open Atrium from Development Seed on Vimeo.


OpenAtrium is open source, gratis te downloaden en moedigt je aan zelf uitbreidingen of verbeteringen aan te brengen. Ontwikkelingen kun je volgen op Twitter.

IBN
Instant Business Network (IBN) is een web-based voorziening voor samenwerken, project en task management, tijdschrijven en issue tracking. Uitvoering als ASP of in-house server installatie is mogelijk. Prijsstelling is afhankelijk van de gekozen oplossing en vereiste opslagruimte.

Ook IBN is op Twitter te volgen.

Labels: , ,

31 augustus 2009

De pijnscheuten van gratis naar betaalde diensten

Schitterend natuurlijk het betoog van Chris Anderson: Gratis. In het boek zitten ook de business modellen verstopt die aanbieders van (informatie)diensten in staat stelt ook (ooit) winst te gaan maken. Dat levert pijnscheuten op bij zowel de aanbieder en afnemer van de diensten. Een paar voorbeelden dus maar.

Plaxo
Plaxo begon als tegenhanger van LinkedIn, heeft er vervolgens de secties voor profielinformatie, kalender e.d. aan toegevoegd. Qua aantallen mensen in mijn netwerk is LinkedIn (775) superieur aan Plaxo (414), maar de eerste is nog altijd gratis. Beide netwerken voorzien in synchronisatiemogelijkheden met Microsoft Outlook. Plaxo heeft er de kalendersynchronisatie bij, maar daarvoor heb ik in Outlook / GCal alternatieven gevonden. Plaxo Premium met synchronisatie van adresboek en kalender kost €42,95 per jaar, en dat vind ik behoorlijk.

XING
XING, een aanverwant sociaal netwerk / adressenboek wil €5,95 per maand hebben voor een Premium lidmaatschap van een jaar. Voor dat geld, nog weer een slag duurder dan Plaxo, krijg je advertentieloze pagina's, betere zoekmogelijkheden en statistieken. Met momentaal maar 44 mensen in het netwerk wegen hier voor mij de kosten niet op tegen de baten.

Übertwitter
Groot was het protest van de gebruikers van de BlackBerry Twitter client Übertwitter. Bij de beta 4 zaten onverwacht ook advertenties verstopt. Binnen enkele uren waren die weer uitgeschakeld, maar vanaf donderdag 20 augustus weer aanwezig. Wil je ze kwijt, moet je de betaalde versie nemen.

Digsby
Tot aan de komst van de BlackBerry met eigen clients, was Digsby mijn facoriete Windows desktop client voor IM + social networks + e-mail. De makers experimenteren tegenwoordig ook met opties om geld te verdienen. Dat gaat gepaard met extra software-installaties, pogingen om de startpagina van je browser te wijzigen, e.d. Met blogger Shankrila ben ik het dan ook wel eens, dat Digsby daarmee even niet meer je beste maatje is.

Labels: ,

25 augustus 2009

Het bewaren van blog posts en tweets

De overname van FriendFeed door Facebook bracht opnieuw de vraag op van wie de content is. Als schrijver van posts, tweets en fotograaf van op Flickr, Picasa gepubliceerde foto's, op Youtube en dergelijke geplaatste video's zul je ervan overtuigd zijn dat jij de eigenaar bent. Facebook eerder dit jaar en andere netwerken niet anders, stellen in hun voorwaarden restricties, omdat al die content natuurlijk door hen beheerd en ontsloten wordt. Vaak is dat gratis voor jou en voor hen alleen interessant vanwege de advertentiemogelijkheden.

Hoe zorg je ervoor dat je een eventueel sluiten van een netwerk of content aggregator 'overleeft', kortom hoe maak je back-ups van content die je ooit hebt gemaakt? ReadWriteWeb deed eerder deze maand een poging (10 ways to archive your tweets), maar slechts een klein deel van het tiental is echt relevant. Die pik ik er graag uit, in combinatie met enkele handige tips voor het archiveren van je Blogger weblog. Lifehacker gaf vorige week ook tips voor backup mogelijkheden van je content op Flickr, Facebook, Gmail en Google Docs. WebWorkerDaily besprak 2 weken geleden LifeStreamBackup dat een betaalde archieffunctie geeft voor Flickr, Twitter, Delicious, Zoho, Google Docs, Photobucket, Basecamp en Gmail.

Backup My Tweets exporteert naar HTML, PDF, or JSON format. De enige tegenprestatie voor de gratis versie (1GB opslagruimte en een jaar lang dagelijkse incrementele backups) is een tweet over @backupmytweets.

Binnenkort verschijnt een premium versie ($9.95/jaar, pre-order prijs $4.95/jaar) met de extra's:
- Friend & Follower Backup
- Backup Your Entire Timeline
- Backup By Topic
- Search in de gearchiveerde tweets.

Tweetake laat je de tweets, DMs, followers, friends, en favorites opslaan. Limiet aan followers en friends is echter 'maar' 1.000.

TweetDumpr kan tweets uit je public timeline, inclusief replies archiveren naar een CSV bestand.

TweetBackup is een met BackupMyTweets vergelijkbare voorziening. Tegenprestatie is het volgen van @tweetbackup. De limiet ligt bij TweetBackup op 3200 posts.

Tweet Scan backup maakt gebruik van de eigen index die terug gaat tot december 2007 en combineert deze met de laatste 1.000 berichten. Uitvoer is in TiddlyWiki formaat.

Sourceforge heeft nog een Twitter-to-PDF programma in de aanbieding. PDF is te beperkt geredeneerd. Ook XML, HTML en TXT zijn mogelijke uitvoerformaten. Dankzij de Twitter API worden initieel de eerste 3200 tweets gearchiveerd. Vervolgens zullen de nieuwere tweets aan het archief worden toegevoegd.


Tweets2Mail
Tweets2Mail archiveert juist naar Gmail of een andere e-mailservice. Niet alleen je eigen berichten, maar ook DM's, mentions, de stream van je vrienden zijn te archiveren. In Gmail kun je de nodige GB's kwijt, heb je een zoekfunctie en kun je je berichten met labels archiveren.


Backup van je Blogger weblog
CodePlex Blogger Backup is een gratis applicatie die gebruik maakt van de GData C# Library en in chronologisch aflopend volgorde je berichten lokaal per stuk als als Atom XML bestand opslaat, of alle berichten in één groot Atom XML bestan.

Ook kun je door een datum en tijd op te geven een incrementele backup maken. Ook kun je een beperkt aantal berichten archiveren. Naast de backup heeft Blogger Backup ook een restore functie. Mijn 2409 blog posts werden in 22 minuten allemaal (en dat lukt de standaard export van Blogger niet!) inclusief commentaren geëxporteerd!

Lifehacker heeft een alternatief dat gebruik maakt van de DownloadThemAll extensie in FireFox. De blog posts worden hier als HTML bestanden inclusief plaatjes en bijlagen gedownload. Klinkt als offline browsing tools die ik eind jaren '90 ook gebruikte.

Labels: , ,

11 augustus 2009

Online project management ondersteuning 18

ProjectMgr.net
ProjectMgr.net biedt multi-language project management ondersteuning. Samenwerken, bestanden delen en tijdregistratie is beschikbaar. Ticketing, Gantt charts, rapportages, discussieforum en takenbeheer idem. Naast een gratis 30-dagen versie, is er een betaalde versie vanaf $15-75 per maand afhankelijk van de benodigde hoeveelheid gegevensopslag, aantal gebruikers en projecten.


OpenTeams
De makers van OpenTeams timmeren op Twitter flink aan de weg. En dat lijkt terecht als je de screenshots van veel verder dan een standaard wiki-oplossing gaande teamwerk ondersteunende oplossing bekijkt.

De claim van de makers is dat als een aantrekkelijke elektronische werkomgeving wordt aangeboden, de productiviteit van het team vergroot zal worden, andere communicatiekanalen zoals e-mail minder verstopt raken, kortom winst aan alle kanten.
Met een eenvoudige prijsstelling van $9 per gebruiker per maand, is het prima werken.

Projecturf
Projecturf biedt een eenvoudig, maar gelikt ontwerp de diverse hulpmiddelen als taken- en tijdbeheer, het uitdelen van autorisaties, delen en opslaan van bestanden en elektronische contacten met projectmedewerkers en RSS feeds voor notificaties.

Prijsstelling van de betaalde versie loopt van $30-160 per maand, afhankelijk van het aantal projecten dat je met Projecturf wilt beheren. Aantal gebruikers en opslagruimte voor bestanden zijn in alle drie versies ongelimiteerd. Natuurlijk kun je ook eerst een gratis 30-dagen versie uitproberen.

Labels: ,

20 juli 2009

Online project management ondersteuning 17

CubeTree
CubeTree herbergt alle web 2.0 aspecten voor een project, van wiki en blog, microblogging, foto en file sharing, tagging, netwerken, taken en reminders. CubeTree heeft client applicaties voor Desktop, iPhone, Instant Messaging en Mobile Web. Prijsstelling is van een gratis basisversie voor individuele gebruikers tot betaalde prijzen met veel configuratiemogelijkheden en meer dan de 10MB standaard opslagruimte, van $3-5 per gebruiker per maand.

PBworks

PBWorks, voorheen bekend als wiki-leverancier PBwiki heeft PBworks Project Edition als variant uitgebracht. Eenvoudige project management functies als workflow management, beheer van taken en mijlpalen is ondergebracht. PBworks Project Edition kost $20 per gebruiker per maand, met een gratis gastlicentie om het tool uit te proberen.


SugarTask
SugarTask biedt ondersteuning voor het beheren van actiepunten en bijeenkomsten, of taken en evenementen. Verder kun je taken bij elkaar zetten in een Gantt chart en plannen. Dashboards, statusindicatoren en de mogelijkheid voor interactie tussen deelnemers met bijvoorbeeld commentaren maakt SugarTask nuttig.

In de gratis versie Taak- en projectmanagement, 1 project/vergadering, onbeperkt aantal deelnemers en actiepunten. Met de volledige editie krijgt u de beschikking over een Projectbundel met 20 (deel)projecten en overleggen voor €37,50 per maand (excl. BTW).

Thymer
Thymer heeft een modern single-page design (scheelt veel paginaverversingen), gebruikt natuurlijke taal om je vragen en opdrachten te interpreteren en claimt een krachtige user interface te hebben.

De individuele taken zijn via drag-en-drop aan projecten of tags te koppelen. Thymer werkt met meerdere gebruikers die allemaal in dezelfde interface zien wat er gebeurt rondom hun project. Invoer via Twitter en email is mogelijk. De applicatie is momenteel in private beta. Heb je interesse, meld je dan aan.


Zoho Projects update
Zoho Projects heeft een aantal verbeteringen gekregen:
- overzichtelijker dashboard
- Twitter-like user status update dienst naast de wiki en live chat mogelijkheden voor teamleden.
- centrale gegevensopslag, inclusief mappen, tagging, zoeken en versiebeheer. Zowel Microsoft Office als het eigen Zoho Office documentformaat worden ondersteund.
- timesheet functie, die geïntegreerd kan worden met Zoho Invoice.

Labels: , , ,

27 juni 2009

Mind mapping updates juni 2009

Ditmaal een drietal mind mapping producten voor je BlackBerry of iPhone.

MindBerry
Ik heb laatst MindBerry en voor deze post uitgeprobeerd. Want, eerlijk is eerlijk mind mappen op m'n mobiel is niet echt mijn ding. Geef mij maar een groot scherm of een vel papier met stiften. Het aanleggen van topics met branches en subtopics gaat redelijk snel. Opslag is mogelijk in een eigen formaat, export naar MindManager en FreeMind is ook mogelijk. Helaas werkt het verzenden per e-mail niet goed. Echt voor de basics, en dan is een notitie in je memopad of taak eerder aan te bevelen.
Volg de maker op @luongdat

Thinking Map
Thinking Map, een iPhone applicatie is een FreeMind look-alike en is er ook compatible mee. Beperkte functionaliteit, maar $2.99 aanschafprijs is ook niet veel.


iFreeMind

iFreeMind is nog een FreeMind kloon voor iPhone, een stuk uitgebreider dan Thinking Map.

Labels: , ,

13 juni 2009

Beter verbonden met Facebook

Eigen Facebook url
Facebook gaf vanochtend vroeg de mogelijkheid om zelf een gepersonaliseerde Facebook url aan te maken. 200.000 gebruikers in 3 minuten tijd maakten er meteen gebruik van. Zelf kon ik niet achterblijven, wakker was ik toch al even. Het resultaat: http://www.facebook.com/hjvanderklis

Gnip meets Facebook
Vorig jaar juli besprak ik Gnip In de 2.1 versie zijn ruim 30 data publishers beschikbaar, van Digg en Del.icio.us tot FriendFreed, Twitter en Youtube. Binnenkort komt een zogenaamde firehose voor WordPress, echter op abbonnementsbasis. Gnip wordt binnenkort ook aan Facebook gekoppeld gebruikmakend van de nieuwe Facebook Open Streams API.

Plaxo beter verbonden met Facebook
Plaxo kende al een integratie van contactgegevens met Facebook, dankzij DataPortability.org. Sinds kort kun je Plaxo en Facebook ook laten synchroniseren. Facebook vrienden worden dan automatisch ook je Plaxo vrienden. Het duo biedt daarnaast:
- integratie van Facebook prikbord items met events op Plaxo.
- status updates van Plaxo bijwerken op Facebook en vice versa.

DandyID verbonden met Facebook
DandyID, dat ik in februari beschreef heeft nu een Facebook applicatie, zodat je profielen op andere netwerken in een handig overzicht op je Facebook profiel gezet kunnen worden.

BlackBerry verbonden met Facebook
En, verrassend, ook de BlackBerry heeft Facebook gevonden (of andersom).

Na installatie, kun je niet alleen op je BlackBerry Facebook gebruiken, maar wil Facebook op zijn beurt ook best op zoek naar vrienden uit het adresboek van je telefoon. Ach, het leverde me weer 13 nieuwe 'vrienden' op. En zo zijn we allemaal weer beter verbonden.

Labels: , , ,

09 juni 2009

Online projectmanagement ondersteuning 16

Online sociale netwerken voor projectmanagers
Er zijn inmiddels diverse online netwerken waar je terecht kunt om collega's te leren kennen, kennis & kunde te delen en aan nieuwe opdrachten te komen.

Projectmanagement Groep Nederland
Op LinkedIn heeft de Projectmanagement Groep Nederland inmiddels zo'n 2.000 leden. Dave Habets heeft 9 oktober 2007 de groep opgericht. Dave ken ik uit eerdere projecten voor de ANWB en samen met een groep andere projectmanagers beheer ik deze groep. Het profiel: groep waarbinnen Project Managers kunnen netwerken, contacten kunnen onderhouden en kennisdeling kunnen borgen met andere professionals met dezelfde bloedgroep.
In een gemiddelde week komen er 17 leden bij, worden 11 nieuwe discussies gestart en worden 2 nieuwe berichten geplaatst. De LinkedIn groep is niet gelieerd aan een IPMA-NL of andere vakvereniging. Met andere woorden: van en voor projectmanagers.

IPMA-NL heeft zelf een eigen groep op LinkedIn met bijna 1.000 leden. Het biedt een platform voor projectmanagement. Toegankelijk voor leden. Lid worden? Commerciële uitingen zijn niet toegestaan op straffe van verwijdering.

Ruim tienmaal groter is het internationale sociale netwerk voor projectmanagers PPMNG. Met 99 groepen, 42 openstaande discussies en nog veel meer biedt het een compleet networking platform. Van video's, verjaardagen van leden, project management tweets tot nieuwsberichten.

Terug op eigen bodem is de op het Ning platform ondergebrachte community Ikdoeprojecten.nl. Een Nederlandstalige community voor project- en programmamanagers. Met informatie over nieuwe ontwikkelingen en communicatie tussen vakgenoten. Ook hier profielen van leden, nieuwsberichten, Twitter profiel, video's, informatie over methoden, software, cursussen en evenementen. Het netwerk is half mei 2009 opgericht door Remco Reitsma.

Visit ikdoeprojecten.nl

Labels: , , ,

01 juni 2009

Presenteren nieuwe stijl

Na eerder al bijvoorbeeld Sliderocket en Prezi besproken te hebben, zelf diverse malen naast deze middelen Slideshare gebruikt te hebben om gemaakte presentaties te ontsluiten, is het tijd voor een update.

Slideserve is een kloon van Slideshare. Uploaden en delen van presentaties, zoeken naar bestaande presentaties. Helaas moet je via mouse-overs titels achterhalen bij de thumbnails. Over de categoriën is ook niet goed nagedacht. Zo is er zowel Cars als Autos & Vehicles, Music en Music & Video. Verder zijn de elementen als delen via sociale netwerken, invoegen, via hyperlink opnemen op een andere pagina, statistieken, etc. present. Hieronder een voorbeeld, een presentatie over de 51e Grammy Awards uitreiking.

Verdienmodel lijkt te zitten in de verkoop van verwante producten, zoals een converter PowerPoint naar Flash.

Present.io
De makers van de gemakkelijke file sharing dienst drop.io hebben nu Present.io, een erg makkelijke manier om audio, documenten en video te presenteren aan een schaalbaar aantal gebruikers. Je publiek ziet en hoort live en op dezelfde grootte wat jij ze voorschotelt. Of dat nu een PowerPoint, PDF, een audiofragment of een Word document is. Alleen jouw muisbewegingen en bladeren in je bibliotheek krijgen ze niet mee. Er is geen setup of installatie van software nodig. Je bibliotheek staat online en ook je publiek kan geheel online je presentatie volgen in een browser scherm. In onderstaande video wordt Present.io aan je voorgesteld.

Labels: ,

28 mei 2009

Mind mapping updates mei 2009

Mindmappen in de klas
Yorick Saeijs stuurde me onlangs zijn introductiefilmpje op, waarin hij aan de hand van een mind map laat zien wat mindmappen is. Als man achter onderwijsmaakjesamen.nl toont hij ook hoe je mindmaps als leerkracht in de klas kunt inzetten. En met zo'n modern digibord is dat natuurlijk helemaal geweldig.


XMind 3.03
Xmind is zowel de gewone als de Pro versie naar versie 3.0.3 doorontwikkeld met 8 nieuwe functies, wat bug fixes en performance verbetering.

MindMeister

MindMeister is vernieuwd. Naast een meertalige interface (naast Engels nu ook Duits en Japans), ondersteuning van inline afbeeldingen en versiebeheer. Verder is de bijvoorbeeld iconenbibliotheek uitgebreid en de embed widget verbeterd.

DropMind
Dropmind is een nieuwe mind mapping / presentatie / co-mapping oplossing. Import vanuit MindManager, FreeMind, export als een plaatje of RTF indeling is mogelijk. Naast een gratis web applicatie biedt Seavus ook een Desktop applicatie van DropMind. DropMind gaat daarmee veel verder dan bijvoorbeeld MindMeister. Met een rijke set aan mogelijkheden om je mind maps vorm te geven en presentabel te maken.
Voordat je gaat installeren, is het zaak Microsoft Silverlight te downloaden en installeren. Dat is namelijk de basis waarop Dropmind werkt.

Bij een testronde heb ik eerst een bestaande met MindManager gemaakte mind map geïmporteerd. Dat levert bij een grotere mind map op een scherm waar boven en onder relatief veel ruimte wordt weggesnoept omdat Dropmind als een applicatie in een browser window draait. Natuurlijk kun je in- en uitzoomen, maar het wordt snel een zoekplaatje, geheel tegen de bedoeling van mindmappen in.

Toen maar geprobeerd om een door Dropmind zelf gemaakte mind map te gebruiken, in dit geval een balanced score card. Aan de rechterkant zijn met scrollen nieuwe panels met functies te bekijken, zoals het invoegen van markers, de revisies die andere gebruikers op de mind map hebben gedaan, opmaakopties en navigatiemiddelen.

Voorlopige conclusies: een rijkere interfaces en opmaak dan bij MindMeister. Echter, de licentie voor MindManager blijft nog steeds de aanschaf waard.

De makers van Dropmind zijn ook op Twitter te volgen.

Novamind 4.7 en 5
Onlangs kwam NovaMind 4.7 uit. Het is nu mogelijk platte tekstbestanden te importeren. De Windows versie kan nu evenals eerder de Mac versie OPML bestanden importeren. Versie 5 is ook in aantocht. De verbeteringen staan online.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker