Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

12 mei 2009

Zouden virtual assistants een handje kunnen helpen?

Als je boeken als Een werkweek van 4 uur (Timothy Ferriss) leest, krijgt de indruk dat alles zelf doen echt niet meer van deze tijd is. Grofweg voor $5 per uur offshore een Indiase virtual assistant inhuren maakt veel 'dure uren' onshore overbodig. Offshore your life als ultieme droom, kruip zelf in een hangmat. Zo simpel is het ook weer niet, dunkt me.

Even terug naar de virtual assistant. In dat kader heb ik het niet over persoonlijke productiviteitshulpmiddelen als Xobni, Jello.Dashboard of cc:Betty.
"A Virtual Assistant (VA) is an independent entrepreneur providing administrative, creative and/or technical services. Utilizing advanced technological modes of communication and data delivery, a professional VA assists clients in his/her area of expertise from his/her own office on a contractual basis."
Het mes snijdt aan twee kanten. Alleen maar over de schutting gooien leidt tot frustraties als die van een vriend van Anne Truitt Zelenka, schrijfster van het boek Connect!:
"It’s all hype. Trust me, I gave it a shot. I worked with a virtual assistant and it was a complete waste of time. Wouldn’t do it again."
In het artikel The art of delegating tasks to a virtual assistant beschrijft Zelenka haar eigen positievere ervaringen met een wederzijds respect voor elkaars sterke punten en toegevoegde waarde.

Mocht je het Engels niet zo goed beheersen, denk dan na over een lokaal alternatief. Immers, wat ervaringsdeskundigen met andere vormen van uitbesteding naar bijvoorbeeld India weten, is dat instructies zonder navraag of 'heb ik je echt goed begrepen' worden opgepakt. Algemene instructies als 'check m'n e-mail' of 'onderzoek onderwerp X' kunnen zo compleet andere resultaten dan die je verwacht opleveren.

Zo biedt Your Virtual Assistance met Jo Hughes voor EUR 20 hulp in het Nederlands op diverse disciplines. Andere Nederlandse voorbeelden zijn MyVirtualAssistant.nl en Anneco Knoop.

En wees eerlijk, een virtual assistant is een prima kans om als kleine zelfstandige specifieke vaardigheden aan te bieden aan de wereldgemeenschap, met een marktconform uurtarief in combinatie met werken vanuit huis. Schrijfwerk, onderzoeksopdrachten, vertalingen, illustreren, etc. zijn zo wat toepassingen.

Mensen die zich internationaal als virtual assistant aanbieden vind je onder meer op:
1. StaffInSeconds (@staffinseconds op Twitter)
2. VANetworking.com (@vanetworking)
3. Ki Work
4. Guru.com
5. Elance.com
6. Shelancers.com
7. AssistU
8. FindVirtual.com

Het kan goedkoper of gratis voor een aantal eenvoudiger zaken. WebWorkerDaily zette een aantal voorbeelden op een rijtje, van het benutten van LinkedIn Answers en Twitter tot Google Docs voor online samenwerking met je virtual assistant. En onthoudt, de virtual assistant is geen ding of robot, maar net zo mens als jij en ik.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker