Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

23 december 2009

Friendbinder getest

Friendbinder lijkt op eerste gezicht een zoveelste activity streaming platform. Na het aanmaken van je account kun je bekende diensten als Twitter, Facebook, Flickr, Last FM en RSS feeds opvoeren en daar gaat 'ie weer.
FriendBinder screenshot You stream

Toegevoegde waarde

1. Goede zoekfunctie. Zowel de trending topics worden getoond, maar je kunt ook over de netwerken heen zoeken. Je ziet ook wat populaire links zijn onder je vrienden.
2. Via AJAX instant schermverversingen en inline updates van tweets en dergelijke.
3. Simultaan een status update doen naar Twitter en Facebook.
4. Geen eigen netwerk, zoals Plaxo. Voor het bundelen van streams hoef je dus geen toestemming te vragen aan vrienden, volgelingen en contacten.
5. Meteen een goed werkende mobiele versie op m.friendbinder.com
6. Filters op interesseniveau / mate van interessant zijn van contacten
7. ondersteuning van geotagging.
FriendBinder screenshot Friends
Minpunten
1. Performance. Wie veel netwerken ondersteunt en geen restricties stelt aan groot netwerkgebruikers, levert in op performance.
FriendBinder screenshot Search
De ontwikkelingen kun je volgen op Twitter en de weblog.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

15 december 2009

Social software updates december 2009

LinkedIn API opent weg voor nieuwe aansluiters
Sobees, een social networking aggregator maken met TweetDeck en Hootsuite als eerste gebruik van de nieuwe API van LinkedIN.

Sobees vernieuwd
Sobees, dat ik in alpha versie besprak in juni 2008 en de herziene beta in november 2008, is eindelijk terug met een verdergaande verbetering.

Sobees ondersteunt al enige tijd zowel MySpace, Facebook, LinkedIn en Twitter functies. Seesmic en TweetDeck hebben ook een mobile client, Sobees hoopt binnenkort een Android app vrij te geven.

TweetDeck 0.32
TweetDeck heeft in de 0.32 versie ondersteuning voor
- LinkedIn: updates uit je, versturen van updates, commentaar geven op updates van je connecties.
- Twitter List support
- Geo-location support
- Twitter Retweet support (zowel de oude RT als de nieuwe Twitter eigen retweets)
- verbeterd Add Column screen

En in de 1 week later uitgebrachte 0.321 versie is support voor de online Directory opgenomen. De directory wordt gevoed met gegevens van TweetDeck gebruikers, dankzij de tags vanuit de client.

Mixero 0.52 en 0.53
Mixero, waarmee ik mijzelf en jou als lezer in oktober liet kennismaken, is mijn Twitter desktop client of choice momenteel. Op 3 december werd v.0.52 uitgebracht met daarin:
1. Open beta, no more invite codes
2. Facebook accounts support
3. Twitter lists synchronization
4. Fixed hang on exit
7. Fixed Twitpic uploading
en diverse andere performance verbeteringen.
Synchronisatie van grote lijsten laat Mixero vastlopen. Vooralsnog worden mijn Mixero lijsten nu afgeschermde lijsten op Twitter. Ik vind het prima, want ik beheer ze in Mixero.

Een week later was er alweer versie 0.53 met ondersteuning voor de nieuwe retweets, geotagging, spam reporting en user blocking.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

04 december 2009

Enterprise Social software updates december 2009

Xobni Insight met SalesForce
Outlook add-in Xobni is in zee met SalesForce om de integratie van externe platformen verder uit te breiden.

SalesForce zelf met Chatter
Chatter Collaboration Cloud wordt als 4e 'cloud' (kolom, pijler zouden we in de 20e eeuw gezegd hebben) van Salesforce gepositioneerd. Chatter is ontworpen om de kloof tussen content, toepassingen en mensen te overbruggen. In meer praktische termen is Chatter een combinatie van Facebook en Twitter voor bedrijven en organisaties.
Chatter kan een "real-time cloud" maken met informatie die kenniswerkers nodig hebben. Verder dan profielen en social tagging gaat de integratie met externe applicaties en content providers. Alle 135.000 native Force.com applicates zullen updates kunnen delen.

Cisco Enterprise Collaboration Platform
Cisco zit ook niet stil. Enterprise social software en hosted email zijn nieuw voor Cisco. De nieuwe Cisco enterprise instant messaging (IM) en presence oplossingen rond het Jabber XMPP protocol helpen mensen om snel collega's binnen en buiten de organisatie te vinden en mee samen te werken. Een social video systeem is optioneel.
Cisco's hosted email aanbod is gebaseerd op de Postpath acquisitie.


Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

24 november 2009

Enterprise Social software: Second Life en Novell Pulse

Second Life als platform voor samenwerking. Niet langer wat vrijblijvend rondhangen, kletsen en Linden dollars uitgeven aan een nieuwe look, maar aan de slag. Second Life profileert zich op Work.Secondlife.com als leider op het vlak van virtual meeting, event, training, prototyping, and simulation oplossingen. Deze speciale Enterprise environment komt op servers in het data center, dus achter de firewall. 3D ervaring, tot 800 concurrent avatars en een opdeling in maximaal 8 regions.

Binnenkort gaat ook een Marktplaats live, waarop 3D templates en andere spullen voor de Enterprise environment aangeschaft kunnen worden.

Het platform ondersteunt spatial voice, text chat en zogenaamde 'inworld interaction'. Presence en een Active Speakers box zijn present, evenals een Q&A sectie en instant vertaaloptie.
Als @workinginworld kun je de ontwikkelingen op Twitter volgen. IBM is alvast een gebruiker.

Novell Pulse
Misschien nog zo'n onverwachte naam in enterprise social software land: Novell. Met Novell Pulse wordt een social software platform gelanceerd, dat een tegenhanger van Lotus Connections e.d. wil zijn, getuige de demo van de interne Cockpit versie.

Novell Pulse wordt volgend jaar zomer gelanceerd, zal met Google Wave samenwerken en functies bieden als document sharing, conversaties, people filtering, social messaging, groepen, e.d. Begin 2010 zal een beta preview beschikbaar komen.

Via @novellpulse kun je de ontwikkelingen volgen.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

17 november 2009

Werken met social software: business case

Voor niets gaat de zon op. Ook voor het opzetten, inrichten en levend houden van social software, is het goed vooraf na te denken over de kwalitatieve en kwantitatieve kosten en baten. Return on investment, ofwel rendement op je investering, zal voor menig management voeding geven om wel of juist niet te kiezen voor een implementatie van (een zoveelste stuk) software.

Olivier Blanchard neemt je in onderstaande presentatie even mee terug naar de basis van ROI en waarom dat zinvol is bij social software.Phil Green somde onlangs op IT Business Edge Five Reasons to Socialize Your Knowledgebase Inside the Firewall, bedoeld voor die Social Knowledge Networks "Empowering the broader organization to contribute to its knowledgebase, and putting tools in place to ensure knowledge is properly vetted and managed". Green vindt als baten:
1. goedkope manier om informatie vast te leggen en te delen.
2. hogere productiviteit. De recente Workplace Productivity Study door LexisNexis stelde dat 62% van de kenniswerkers 'veel tijd' kwijt was aan het schiften van irrelevante informatie op hun zoektocht. 85% van de witte boordenwerkers gaf aan dat het niet beschikken over de juiste informatie op het juiste moment een 'behoorlijke tijdverpiller' is. Ergo, commentaren en labels op sociale netwerken vergroten de vindbaarheid van informatie en maakt het zoeken ernaar efficiënter.
3. Verlaagde IT footprint en kosten. Geen informatie silo's meer, maar integratie van platformen vermindert de hoeveelheid IT infrastructuur.
4. Hogere effectiviteit en rendement van de organisatie. Expliciete, maar ook zogenaamde tacit knowledge wordt gecombineerd en ontsloten. Mensen en informatie, naast kapitaal de belangrijkste productiefactoren in veel bedrijven moeten gekoesterd worden.

Christina Warren (Mashable) beschreef een heel praktische HOW TO: Measure Social Media ROI

Het rendement van communicatie
David Bullock en Jay Deragon stelden in het white paper Social Media Directions: The Answers to the Questions Provide the Pathway to Solutions, Relations, Markets and
Conversations Yet to Be Discovered
vooral de makkelijke invulling van de 'hoe'-vraag ter discussie. Veel boeken en 'self made web 2.0 experts' komen niet verder dan technologie of oppervlakkige how-to antwoorden. Waar je echt op zou moeten letten bij het bepalen van rendement, is bijvoorbeeld de waarde van communicatie. Communiceren deden we al die tijd al (koffiecorner, vergaderingen, spontane ontmoetingen, etc.), zonder dat we er een business case voor hoefden op te stellen.

The Emergence of The Relationship Economy
Op dat thema borduren Scott Allen, Jay T. Deragon, Margaret G. Orem en Carter F. Smith in The Emergence of The Relationship Economy door. De Relationship Economy kenmerkt een groot aantal factoren die bijdragen aan het werkelijk economie bedrijven rond relaties. Zie mijn boekbespreking voor meer details.

Kortom: de vraag naar de business case rondom social software is een essentiële. Hoe kijk je aan tegen kennis, relaties? Wat is de fabric van je bedrijf of organisatie? En, zoals je hebt gezien in bovenstaande onderzoeken en invalshoeken gaan de kosten- en batenfactoren veel verder dan de investering in een softwarelicentie of het uitsparen van e-mailverkeer.
Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

10 november 2009

Werken met sociale software - opzetten en levend houden sociale kant organisatie

Om de organisatie van een levende sociale kant te voorzien kent TeamPark methode vier fases:
1. Bewustzijn: Social awareness creëren. Het gaat daarbij om inspireren, voorlichten, uitdragen en demonstreren
2. Strategie: Een social strategy bepalen. Het gaat om analyseren, plannen, bepalen, inschatten en bedenken. Evolutie of intelligent design
3. Implementatie: Een social platform implementeren
4. Leven: Het tot leven wekken van het de sociale kant. Het gaat dan om voordoen, begeleiden, modereren, motiveren, kaderen en meten
De constatering dat de het niet meer passen van organisatievorm, procesinrichting en hulpmiddelen bij de informele informatiestromen in de organisatie is een belangrijke drijfveer aan de slag te gaan met de sociale kant van de organisatie. Tegelijkertijd is de zekerheid van de 'oude wereld' een belangrijke belemmerende, vertragende factor bij verandering.

Voorbeeld: bid team

Veel processen zijn van nature hybride. In die gevallen hebben ze zowel een functioneel als een sociaal aspect. Neem bijvoorbeeld het proces van het maken van offertes in een commercieel op kennis drijvende organisatie. Dit is een centraal gecoördineerd proces waar echter veel van de informatie moet worden verkregen van medewerkers die zelf op een ander project of in een ander deel van de organisatie werkzaam zijn. Voor hen is het organisch werk. Van hen kan niet worden verwacht dat ze gaan deelnemen in de synchrone samenwerking van het bid-team onderling. Ze kunnen niet altijd alles uit hun handen laten vallen om hun mail te beantwoorden. Dit conflict kan leiden tot grote inefficiënties. De manier van communiceren en werken die het bid-team tot dan toe gewend was, documenten rondmailen en telefonisch vergaderen en afspreken, liep vrijwel vast en het project kende een enorme stress en ook de onvermijdelijke ergernis. Ook dit soort processen kunnen enorm aan efficiëntie winnen door ze de juiste ondersteunende faciliteiten te bieden. Dergelijke faciliteiten hebben dan een duidelijke bijdrage in het overwinnen van afstanden in tijd en plaats en het inbrengen van relevante kennis.

Het voorbeeld van het bid-team laat zien, waarom een geleidelijke implementatie niet zal werken. Per bid zijn andere collega's met op die offerte benodigde kennis en kunde nodig. En waar je als bid manager tijdens het bid behoefte hebt aan een efficiënte samenballing van informatiestromen, wil je - eenmaal weer in het veld en/of bezig met een andere opdracht - alleen asynchrone contacten met de organisatie hebben. Dan zijn efficiënte uitvoering van andere processen belangrijker en zoek je sporadisch naar die ene collega die je op het probleem dat speelt verder kan helpen.

Laten evolueren of neerzetten
Eerst denken dan doen heeft z'n waarde in veel situaties. Meerjarige implementatietrajecten hebben echter last van voortschrijdend inzicht, verouderde technieken en wisselende bemensing. Als je ervan overtuigd bent dat je een goed software platform in handen hebt, kun je ook de evoluerende vorm kiezen. Zoals veel aanbieders dat op het openbare web doen is geleidelijk functionaliteit toevoegen, user interface in kleine stappen uitbreiden en voor je eindgebruikers in 'perpetual beta' zijn. Ook dat is erg '2.0', maar geeft ook aan, dat software nooit af is. Juist door het te gebruiken komen onhandigheden, behoeften aan aanvullende mogelijkheden, etc. boven water. Het is de ervaring van de gebruikersgroep, waar menig software leverancier dankbaar gebruik van maakt.

Leven in de brouwerij
Volgens het boek The Wisdom of Crowds kunnen de beste resultaten worden verkregen van een crowd (community) wanneer:
- Er voldoende verschillende meningen zijn (en persoonlijkheden)
- Er voldoende onafhankelijkheid is bij het maken van keuzes (denk aan het Mattheüs-effect: Het komt er op neer dat bij het maken van een keuze zo min mogelijk beïnvloeding aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van reeds gegeven beoordelingen.
- Er voldoende decentralisatie is, zodat mensen zich kunnen specialiseren gelijkgestemden kunnen overhalen mee te werken aan hun onderwerp (denk aan organische groepvorming en getal van Dunbar)
- Er technische mogelijkheden zijn om tot collectieve beslissingen te komen of om de collectieve mening te peilen (denk aan democratic ratings, reputatiesystemen en een gewogen voorpagina)
Dit zijn social design aspecten waarop gestuurd moet worden – met de juiste technologie en inrichting van faciliteiten - omdat ze ondersteunend zijn aan alle andere resultaten die van de community worden verwacht. In dergelijke aspecten zit 'design', maar ook het aandachtspunt om mogelijkheden, vrijheidsgraden en ruimte te scheppen, zodat diversiteit tot z'n recht kan komen en de 'crowd' een 'community' wordt.

Labels: , , ,

03 november 2009

Werken met social software - selectiecriteria

Zie je toegevoegde waarde van social software voor je community, organisatie of team, helpen selectiecriteria bij het maken van een keuze van de software. Sogeti heeft in haar TeamPark methode daarvoor het acroniem SOCIAL:
1. Socialness: een juiste mix van stimuli om interactie op gang te brengen en te houden.
2. Organicness: mogelijkheden voor zelforganisatie van communities.
3. Collaborative: mix van stigmergische, samenwerking & communicatie hulpmiddelen.
4. Intelligent: collaborative filtering, aggregatie en middelen voor 'noise reduction' (ontdubbelen van berichten, filters op ongewenste soorten notificaties).
5. Adapted: aanpasbaarheid op jouw publiek, processen en hulpmiddelen.
6. Linkedness: de mate waarin gebruikers hun externe sociale netwerken en content kunnen koppelen.

Socialness
Aandachtspunten hier zijn
- Activity (Wat gebeurt er nu?)
- Presence (Wie is er nu aanwezig?)
- Identity (Wie is het en van wie is het?)
- Relations (Met wie heb ik een band?)
- Groups (Kunnen er groepen worden gevormd?)
- Reputatie of Karma (Hoe worden jouw bijdragen en dus jouw aanwezigheid gewaardeerd?)
- Sharing (Wordt er content of ‘iets’ gedeeld?)
- Conversation (Wordt er onderling gecommuniceerd?) en
- Challenges (Zijn er uitdagingen of niet content-gerelateerde activiteiten?).

Organicness

Aandachtspunten bij dit aspect zijn: Free grouping (kun je gaan en vertrekken wanneer je wilt?), Organic groups (Kunnen op basis van social graph 'automatisch' groepen gevormd worden?), Free tagging (Kan alle content met eigen termen geoormerkt worden om tot een folksonomy te komen?), Automated SNA (Kunnen mensen hun sociale netwerken benaderen en gebruiken?).

Collaborative
Zijn er voorzieningen voor een social network, social bookmarking, blogs, forums, wiki, wall-to-wall, whiteboards en activity streams?

Intelligent
Intelligentie kan aangebracht worden met een goed reputation system, gewogen aggregatie, passieve & actieve collaboration filters, voting/rating.

Adapted

Kun je kiezen uit een standaard set componenten, widgets, of hoe ze in het jargon van de software leverancier genoemd worden? Of kun je zelf via API's, open standaards andere componenten inzetten, interfaces schrijven en met welk gemak?

Linkedness

Nee, het gaat hier niet om het op je bedrijfsnetwerk tonen van feestfoto's van je Hyves profiel of je voorkeuren op een dating site. Een LinkedIn profiel, vakmatige expert groups geeft je collega's wel inzicht in je vrienden en bekenden, je kennis en expertise. Kennis en kunde die extern 'bekend' is, hoeft niet redundant opgevoerd te worden in interne systemen.

Niet genoemd in TeamPark, maar zeker belangrijk bij de keuze zijn 'klassieke' pakketselectiecriteria als opties of juist verplichtingen ten aanzien van open source, prijs, snelheid van leveren en implementeren, systeemeisen, licentievoorwaarden, onderhoudbaarheid, roadmap, reputatie van de leverancier en referenties van andere gebruikers.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

26 oktober 2009

Werken met social software: aandachtspunten

In deze derde aflevering in een serie over het werken met social software, belicht ik enkele belangrijke aandachtspunten.

Connecting people
Howard Rheingold, bijzonder hoogleraar aan Stanford University’s Department of Communication voor twee onderwerpen, Digital Journalism en Virtual Communities and Social Media, heeft heldere ideeën over communities, of die nu online of offline ontmoetingen hebben. Het onderscheid tussen real-world en virtual / online communities is kunstmatig. Waar het om gaat is het (willen) horen bij een gemeenschap van mensen rond een gezamenlijk thema, onderwerp, liefhebberij, doel, gezindheid. Moderne communicatietechnieken als telefonie en internet maken het mogelijk gemeenschappen te vormen buiten de oude structuren als kerk, dorp en familie. In een steeds verder verstedelijkte wereldbevolking komen deze nieuwe gemeenschappen ook tegemoet aan de behoeften de anonieme leefomgeving aan te vullen met verbanden met andere mensen.

Rheingold ziet grote overeenkomsten tussen (de opkomst van) nationale staten en (online) gemeenschappen. Een bindende factor en een gemeenschappelijke vijand helpen. Of je dan een centrale regering met beheersingsmaatregelen inzet, of juist een democratie nastreeft, zijn vragen zonder makkelijke antwoorden. Het zijn de vraagstukken die ook spelen bij de implementatie van online gemeenschappen, zeker bij community voorzieningen in een bedrijf of instelling.

Sturen of vrijlaten?

Er is veel voor te zeggen een monitored intranet te hebben, waar op z'n minst reacties gevolgd worden, de mensen erachter aangesproken op uitingen die tegen de bedrijfscultuur in gaan. Dat in een zakelijke omgeving niet alles zomaar kan, heeft te maken met het doel waarvoor de organisatie bestaat en de middelen die zij daarvoor wil inzetten. Wil je als werknemer echt wat anders, ben je natuurlijk vrij een andere baan te zoeken in een (bedrijfs)cultuur die je meer aanspreekt en een betere binding geeft.
Beoog je met voorzieningen als een intranet in welke moderne vorm dan ook juist innovatie, het vinden van nieuwe mogelijkheden voor producten en diensten, zul je juist vrijheid in reageren moeten stimuleren. Als mensen dat associëren met een maaiveld, waarboven gehakt wordt, ben je niet goed bezig. De mate van (bij)sturing kan dan beter liggen in het aanreiken van onderzoeksopdrachten, strategische vragen of het oplaten van proefballonnen.

Tagging als best of both worlds
In The Conversational Corporation: How Social Media is Changing the Enterprise wordt Sun Corporation als voorbeeld gebruikt. Sun heeft met social media intern vier doelen:
1. participatie van medewerkers
2. voorkomen van verloren gaan van kennis
3. e-mail gebruiken waarvoor het bedoeld is en
4. ontdekken en hergebruiken van kennis
Een federated tagging service is hierbij cruciaal. Idealiter is het een combinatie van social tagging (folksonomy model), denk aan Del.icio.us, Flickr of Digg, en een gecontroleerde verzameling termen, ontleend aan de taxonomy van het bedrijf of de instelling in kwestie. See Dow Jones' Taxonomy Folksonomy Cookbook voor deze hybride aanpak. Hiermee wordt een wildgroei aan tags en een te strak keurslijf van vooraf bedachte, centraal onderhouden taxonomieën, voorkomen. Tagging kan op zowel documenten, knowledge assets, als mensen worden losgelaten. Bij het taggen zelf kunnen suggesties van anderen getoond worden, zoals Del.icio.us doet, en kunnen verwante mensen en middelen getoond worden.

Synchroon en/of asynchroon

Werd je vroeger niet uitgenodigd voor een vergadering, stond je buitengesloten. Als compensatie de notulen toegestuurd krijgen, neemt dat gevoel niet weg. Je was belangrijk en je agenda stroomde over van bijeenkomsten waar je wel bij 'moest' zijn, of je telde (nog) niet mee. Dat zag je ook terug in de online communities met fenomenen als chat boxes en eerste generatie instant messaging systemen.

Tegenwoordig is asynchrone communicatie steeds populairder. Het biedt de mogelijkheid om ongeacht plaats en tijd toch mee te doen aan een conversatie of samenwerking. Het is het paradigma waarop unified communications gebaseerd is, moeiteloos kunnen omschakelen van middelen als telefoon, e-mail, videoconference en instant messaging, om toch de conversatie te laten doorgaan. Microblogging middelen als Twitter of Yammer zijn per definitie asynchroon, wil je direct antwoord, moet je de telefoon pakken. Het voordeel van deze asynchrone communicatiemiddelen is dat de tussenstand en gesprekshistorie bewaard blijven en het dus makkelijker is in of bij te springen in een lopend gesprek.

Binden en boeien
4 P's (marketing), 5 C's (communicatiewetenschappen), hamvraag is: hoe bind en boei je je publiek en heb je er wat aan? David Alston maakte onderstaande presentatie met antwoorden.

Het Nieuwe Werken volgens Sogeti: TeamPark
Op 4 november presenteert Sogeti in een klantseminar De Intelligente Organisatie, gebaseerd op TeamPark als methode en inspiraties uit Van Crowd naar Community. Meer info en mogelijkheden voor aanmelding vind je op Sogeti's agenda.

Labels: , ,

20 oktober 2009

Werken met social software: down memory lane

In deze tweede aflevering rond het werken met social software sta ik stil bij bewegende doelen en anders ingezette middelen.

Waar Microsoft SharePoint een aantal jaren geleden werd gepromoot als de omgeving voor de information worker, een paradigma, dat aan het begin van de 21e eeuw aansprak, wordt het tegenwoordig afgedaan als 'document centric' en minder relevant als social software. Dat je met een wiki allerlei structuren kunt aanbrengen, maar toch ergens tegen de grenzen van een wiki als zodanig aanloopt, zie je met bijvoorbeeld Atlassian's Confluence wiki, dat (ook) als documentenbibiliotheek met versiebeheer wordt gebruikt. Omdat documenten zowel de verschijningsvorm wikipagina als bijlage bij een wikipagina aannemen, wordt het geheel niet overzichtelijker, zo is mijn constateringen bij projecten. Kun je bij Confluence nog aan tagging doen, ontbreekt dat geheel bij SharePoint documentbibliotheken. Het dossier van een beetje project met een doorlooptijd van een half jaar of meer verwordt zo tot een spreekwoordelijke hooiberg, waarin een speld gezocht wordt.

Twitter, enkele jaren begonnen als microblog om je omgeving in maximaal 140 karakters te laten wat je doet, kent verschijningsvormen als marketing kanaal, to-do lijst, distributie van nieuws en interactie tussen bedrijven en hun klanten over producten en diensten (klachten, storingsmeldingen, uitnodigingen voor testtrajecten), etc.

Bewegingen in middelen; verschoven focus
Toen ik in 1995 ging werken, was ik trots op m'n eigen Lotus cc:Mail account. In 1996 mocht ik als pionier gebruiker mee in de opkomst van Lotus Notes (versie 4.6) als groupware, beter: database structuren met e-mailintegratie en status updates, zodat werkstroombeheersing, formulierafhandeling en dergelijke mogelijk werd vanuit één omgeving. Met Lotus Notes werd ook een eerste versie van een intranet en internet presence opgebouwd. Het was de start van bedrijven als e-Office om bedrijven bij te springen.

Daarna kwam de opkomst van content management systemen. Ik heb in 2000 een SmartSite implementatie geleid bij een verzekeraar, waar dezelfde vragen als tegenwoordig rond social software implementaties gesteld worden? Hoe open moet het opgezet worden? Wat is het nut van een forum? Wie is verantwoordelijk voor content? Hoe strak moet er gemonitord worden? Wat voor waarde voor het bedrijf genereert een online marktplaats, een wist-je-dat-rubriek of een 'verplicht' afdelingsprofiel naast een telefoongids en laatste bedrijfsnieuwtjes?

Die waarde werd enkele jaren later onder meer gevonden in een volgende generatie webservices, die rondom self service. Ook daarvan heb ik implementaties mogen leiden. Functies als HR en ICT helpdesk werden ermee ontlast, maar met gemeenschapsvorming hadden ze niets meer. Dergelijke services vulden juist een You Experience in, waarbij je ongeacht plaats en locatie je 'eigen ding' kon regelen.

Tot voor kort lag de nadruk op het publiceren en delen van documenten, zie de eerder genoemde concepten als de information worker van Microsoft. Ook allerhande applicaties voor projectmanagement ondersteuning, versiebeheer, track & trace van bugs en issues passen in deze generatie. Uiteraard kon je met bijvoorbeeld SharePoint mengvormen aanbrengen. Werkstroombeheersing met documentbibliotheken en koppelingen met back-office systemen bij een schadeverzekeraar. Of widgets om mail, takenbeheer en documentbibliotheken voor projectmanagement te integreren. Licenties voor content management systemen werden nogal eens verruild voor open source alternatieven als Drupal of Joomla. En dan duikt eind 2007 Drupal bijvoorbeeld binnen Capgemini op als vervanger van Lotus Notes om kennisbeheer en community management te gaan doen, en zijn niet alleen de content management, maar zeker ook de community builder en e-business modules populair bij beheerders.

En toen was buiten de hausse aan social software gekomen. Web 2.0 concepten sijpelen met vertraging de bedrijfsmuren in, of toch niet? Decennia geleden hadden we al bulletin board systemen, daarna nieuwsgroepen (pas met de introductie van Microsoft Outlook 2007 is de news server bij Capgemini verleden tijd verklaard). Initiatieven als Ambtenaar 2.0 bestaan al even. Instant messaging via Lotus Sametime, Office Communicator, GTalk of van mijn part de messaging functies op de AS/400 kennen we al tijden. Per SMS melden we ons af voor een vergadering, geven updates door en ontslaan we desnoods mensen. En met spreadsheets, online taxonomieën, cv systemen en matching applicaties voor aanvragen en geschikte kandidaten proberen we al jaren de juiste man/vrouw op de juiste plek in te zetten, te vinden en diens kennis te gebruiken.

Van push naar pull naar push
Een andere interessante golfbeweging is de volgende. 15 jaar geleden werden bij mijn eerste werkgever bedrijfsnieuws, notulen e.d. nog in een afdelingsmap gerouleerd. Toen ik bij Capgemini ging werken in 1999 was net de eerste generatie intranet RevCom vervangen door CapCom. Het toesturen (pushen) van informatie werd steeds verder zelf ophalen van informatie (pull). De papieren poststromen werden behoorlijk ingedamd, op de formele te ondertekenen stukken na. Op een of andere wijze zie ik de laaatste jaren weer een beweging naar push. Nieuwsbrieven, mededelingen van het management e.d. worden primair via e-mail verspreid en middelen als SMS niet geschuwd.

Dat lijkt haaks te staan op de 'RSS cultuur', waar ik zelf abonnementen neem op publicaties en ze lees met een reader, op een moment en plaats naar keuze. Ik heb daarbij voordelen als het kunnen bewaren van berichten, doorsturen, delen en opzeggen van elk abonnement. Een onwenselijke e-mail stroom komt als elk ander item in m'n "stuff" inbox en wordt via Getting Things Done principes afgehandeld. Nieuwsbrieven, waar doorgaans weinig 'actionable' aan zit, krijgt zo vanzelf een lage prioriteit. De attentiewaarde is laag en het enkeltje prullenbak is vaak mijn directe actie. Wel jammer voor de redacteuren van dagelijkse e-nieuwsbrieven, aangeschafte systemen om brokken content uit verschillende bronnen tot één nieuwsbrief te maken en ongetwijfeld lange discussies over opmaak en periodieke herziening van formats.

Welk probleem wordt opgelost?
Deze kanttekeningen bij de praktijk van alledag en de oude wijn in nieuwe zakken pleit ervoor bij een voorgenomen implementatie van social software eerst goed na te denken over de problemen die spelen en te kijken welke middelen worden ingezet als oplossing. Dat er een diversiteit aan gebruikers is ontstaan, maakt het niet makkelijker, wel noodzakelijker te bezinnen voor te beginnen.

Het Nieuwe Werken volgens Sogeti: TeamPark
Op 4 november presenteert Sogeti in een klantseminar De Intelligente Organisatie, gebaseerd op TeamPark als methode en inspiraties uit Van Crowd naar Community. Meer info en mogelijkheden voor aanmelding vind je op Sogeti's agenda.
Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

13 oktober 2009

Werken met social software - (oor)zakelijke verbanden

Verandert werken door social software, of verandert het werk de omgang met social software? In een aantal afleveringen zal ik de (oor)zakelijke verbanden tussen social software in de context van werk, inzet in een bedrijf of organisatie belichten. Van het onvermogen om de toekomst te exact duiden, omgaan met veranderingen, nagaan welke oplossing welk probleem oplost tot het implementeren van social software.

In 2006 schreven Robert Scoble (@sobleizer) en Shel Israel (@shelisrael) het boek Naked Conversations: How Blogs are Changing the Way Businesses Talk. Het duo redeneerde vanuit de toenmalige (online) wereld, besteedden nog nauwelijks aandacht aan podcasts, wiki's en online video. Niet dat podcasts of wiki's in de afgelopen 2 jaar zijn ontstaan of populair geworden zijn. Online video met Youtube en Vimeo als bekende, grote distributeurs / opslagplaatsen, is natuurlijk wel zo 'standaard' geworden, dat Buma/Stemra enkele weken tot 9 oktober j.l. serieus van plan was zelfs particuliere webloggers te gaan factureren voor het invoegen van muziekvideo's op hun blogpagina's.
In alle nuchterheid: veel bedrijfsmatige blogs, of ze nu op intranets of internet worden gepubliceerd, zijn een online versie van het bedrijfsnieuws, zeepkist met - lang niet overal - de mogelijkheid te reageren en ook daarop terugkoppeling te krijgen. Zijn terugkijkend blogs de oorzaak van een andere omgang tussen bedrijf of organisatie met de omgeving geworden? Wat mij betreft niet.

Het belang van andere opkomende technologieën

In de context van het werken op afstand zijn andere webgerelateerde technologieën als streaming audio, video, VOIP en dergelijke meer en meer gemeengoed geworden. Social media, ooit als kreet bedacht door Guidewire's Chris Shipley tijdens een DEMO conferentie, een wat foute (media doet teveel denken aan fysieke middelen, radio- en tv-omroepen, terwijl de consumenten in hun online gedrag juist de traditionele radio en tv links laten liggen en zich al helemaal niet meer druk maken over de opslag van gegevens) verzamelnaam voor fenomenen als wiki's, blogs, fora, microblogging, social bookmarking en netwerken, vinden met toepassingen als Lotus Connections hun weg naar de zakelijke wereld.

Dow Jones, niet alleen een beursbarometer, maar ook uitgever van financiële informatie en ook zoekend naar nieuwe mogelijkheden hun consumenten aansprekend en innovatief te bedienen met onder meer een nieuwe Communicator, zocht Scoble dit jaar op voor een vervolg. Het ebook The Conversational Corporation: How Social Media is Changing the Enterprise is het resultaat. Ten opzichte van Naked Conversations doet de titel denken aan oude wijn in nieuwe zakken of this year's model. Opnieuw gaan de schrijvers wel erg gemakkelijk voorbij aan de zakelijke rechtvaardiging als culturele aspecten.

In het kader van verdienmodellen en daadwerkelijke bijdragen voor bedrijven en instellingen is er veel te doen. Projecten of initiatieven op het terrein van social media, liever: social software, worden gestart om bijvoorbeeld in het slop geraakt kennismanagement nieuw leven in te blazen, het intranet dezelfde aantrekkingskracht te geven als populaire internetsites en, zeer belangrijk, mensen met elkaar te verbinden rondom een organisatie, hun kennis en kunde, ervaringen en ideeën.

Een bedrijf of organisatie bestaat uit mensen. Het bedrijf zelf onderhoudt natuurlijk niet een conversatie of gaat een dialoog aan, het zijn de mensen in het bedrijf zelf of die namens het bedrijf extern in dialoog zijn met de omgeving. IBM met de periodieke JAM events of een software ontwikkelaar die via Twitter foutmeldingen aanneemt en oplossingen terugkoppelt zijn zo twee willekeurige voorbeelden. SAP's Michael Prosceno meent: "Social media is both a toolset and a state of mind. First, understand what it is that you want to accomplish then use the tools and rules of social media to help you achieve your goals." De nadruk in het tweetal moet niet liggen op de media of software, maar op het sociale.

Panta rhei?
Enkele jaren geleden hadden we nog geen Twitter, intranets zijn er nog maar één decennium en e-mailen op grote schaal in bedrijven en instellingen doen we nog maar 15 jaar. En al die tijd worstelen we met problemen rond retentie van medewerkers, weglekken van kennis en kunde en de zoektocht naar middelen om de continuïteit van organisaties te borgen en de productiviteit te vergroten. Terug naar de vraagstelling boven dit stuk. Hoewel er beroepen uitgestorven zijn, of werkzaamheden zijn verplaatst naar andere plaatsen op de wereld, is het werk, met name in de dienstensector vooral kennisintensief. Automatisering, later ICT, was en is vooral een middel, geen doel. En ja, middelen kun je goed en verkeerd gebruiken. Een cc-cultuur met e-mail, overvolle inbox of een ontslag per sms zijn opnieuw slechts enkele voorbeelden.

Vaak wordt gesteld, dat het paradigma 'kennis is macht' plaats heeft gemaakt voor 'kennis delen is macht', of op z'n minst dat zou moeten doen. Dergelijke one-liners gaan me te kort door de bocht. Het bundelen van kennis en kunde en dit benutten voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten is machtig. Dat organisaties in een ecosysteem opereren en dus vrijwillig of gedwongen samenwerken met partijen in het ecosysteem, is me duidelijk. Dat het voor de continuïteit van de mensheid nuttig is om verworven kennis en kunde door te geven aan volgende generaties, is ook evident. De combinatie van vergaande specialisatie en toegenomen complexiteit van onze samenlevingen vragen om de inbreng van veel specialisten. Hoe ver zou je nog komen als je als 21e eeuwse projectmanager wordt losgelaten op een onbewoond eiland?

Bij initiatieven voor implementaties van hulpmiddelen als social software is het goed stil te staan bij de constante factoren en duidelijk te maken welke toegevoegde waarde de nieuwe middelen hebben. Zoals elk verandertraject levert dit uiteenlopende reacties op, van uitgesproken voor- en tegenstanders tot de schouderophalende groep mensen die het allemaal al eens gezien hebben. Juist voor hen past het ontspannen, zonder dwang voorbeelden te geven.

Binnenkort deel 2.

Labels: , ,

06 oktober 2009

Lotus Connections 2.5 impressies

Gisteren hield IBM met partners als e-Office, Eniac Essentials, ilionx, Atos Origin, Sogeti en Silverside, een dagvullende Proof of Technology Slimmer werken met Lotus Connections 2.5. Lotus Connections is social software voor de zakelijke markt stond al even centraal in een eerdere blogpost over enterprise collaboration software. De ontwikkeling van service offerings van social software door, en het gebruik van deze middelen binnen Capgemini trokken me daarom naar dit evenement in Amsterdam.

Functies Lotus Connections 2.5
Arjan Radder belichtte de nieuwe mogelijkheden van de 2.5 versie, bijvoorbeeld file sharing (niet zo rijk als Quickr, maar voldoende binnen een social media setting). In het voorjaar van 2010 komt alweer de 3.0 versie uit met onder meer video ondersteuning, inclusief tagging. Tagging is sowieso een belangrijk item. Je maakt het vinden van mensen, documenten, bladwijzers en activiteiten veel gemakkelijker. Integratie is een ander belangrijke voorziening: met Microsoft Office Suite, ERP systemen, externe social networks (Twitter, Facebook, LinkedIN, e.d.). De bookmarks is een Del.icio.us in Lotus jasje.

De homepage, profielen en vCard voorzieningen zien er fris, strak en overzichtelijk uit. Naast personal branding (about me, een microblogging board, zijn de ontvangen tags, recent posts, etc.) en verwante mensen op basis van tags belangrijke items. Het multi-langual user interface is ook opvallend. Instant om te zetten, erg goed. Analoog aan Microsoft Sharepoint komt een aantal widgets mee out-of-the-box, maar is het vooral aan implementatiepartners om aanvullende functionele widgets te ontwikkelen.

Met de Activities is task management, event planning en andere meer volgens een sjabloon achtige werkstroom herbruikbare reeks activiteiten te plannen, toe te wijzen en te monitoren. Wat me rond de wiki's nog opviel, was dat deze zowel stand-alone als binnen een community in te zetten zijn. En ja, blogs kunnen gemaakt worden, evenals communities met alle valkuilen van doodbloeden.

Orde en regelmaat
Om voor jezelf orde en behapbaarheid te creëren in de informatie overvloed kun je volglijsten instellen, je eigen startpagina configureren en op allerlei onderdelen een RSS stream in een reader naar keuze abonneren. Mobiele toegang vanaf bijvoorbeeld een iPhone, Nokia of BlackBerry wordt ondersteund.


Next steps

De implicaties voor implementatietrajecten, het zoeken naar return on investment en culturele aspecten, allemaal behandeld tijdens de diverse sessies in de business track, bewaar ik voor een volgende post. Heb je belangstelling, dan organiseert IBM met een aantal partners op 17 november een gratis toegankelijk kennisportal.com sessie De echte praktijk van social software.

Lotus Notes Connactions zit vanzelfsprekend ook op Twitter (@LotusConnection) en heeft een eigen weblog.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

10 september 2009

Enterprise collaboration software updates

In het gebied tussen social media en online project management ondersteuning zitten toepassingen om het samenwerken op web 2.0 principes in zakelijke context te verbeteren. Ik heb er weer een aantal voor je gevonden.

Sncircle
In gratis versie van Sncircle zitten modules als:
* Enterprise Social Networking software: Profiles, Groups, Social Networking en Social Media tools als Wiki, Blogs, Reviews, Social Bookmarking, Social Tagging, Ideas, Answers, Discussions, News, Photos, Video en een Marketplace.

In de betaalde versie beschikt je organisatie ook over:
* Work/ Project Management software
* Issue tracking.
Prijsstelling van de betaalde versie is afhankelijk van het aantal gebruikers. Bij 5 is dat GBP 225, bij 200 gebruikers GBP 9.000. Bekijk een online demo om te zien of het echt past.

SocialText goes mobile
SocialText heeft een mobile web-browser based versie van hun AIR desktop applicatie uitgebracht. Helaas dus geen native iPhone, BlackBerry of Windows Mobile.

Yammer updates
Yammer heeft een aantal nieuwe functies en een opgefrist UI.
- threaded messages als Facebook-achtig alternatief voor de stream (zoals Twitter)
- likes: geef aan of je een bericht leuk vindt of niet. Ook de Liked-berichten zijn in een RSS feed beschikbaar.
- advanced search: nu zoeken bij een specifieke gebruiker, groep of binnen een tijd frame. Ook RSS feeds kunnen betrokken worden in de zoekactie.
- iPhone 2.0 client
- lightboxes for images


IBM Lotus Connections
IBM Lotus Connections is social software voor de zakelijke markt. Software die u in staat stelt innovatiever te zijn en sneller te handelen door gebruik te maken van dynamische netwerken van medewerkers, partners en klanten. Het is gecentreerd rond communiceren, samenwerken en netwerken. Lotus Connections bestaat uit 8 services:
- Profielen - Vind de mensen die u nodig heeft
- Blogs - Deel uw eigen ideeën en leer van anderen
- Bookmarks - Bewaar bladwijzers, wissel ze uit en vind snel informatie
- Communities - Werk met mensen die dezelfde belangen en expertise hebben
- Activiteiten - Orden en plan uw werk en profiteer van uw professionele netwerk
- Bestanden - Slim bestanden delen, haal ze uit de inbox
- Wiki's - Werk samen aan webpagina's, documenten
- Homepage - Manage al je data vanuit een aanpasbare homepage

Op 5 oktober organiseert IBM met Eniac Essentials, e-office, ilionx, Atos Origin, Sogeti en Silverside een dagvullend programma rond Slimmer werken met Lotus Connections 2.5 met zowel technische als niet-technische tracks. De locatie is IBM Forum in Amsterdam. Ik ben erbij. Jij ook?

Labels: , , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker