Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

02 maart 2009

Shockwave - wat is jouw antwoord op geweld tegen christenen?

Onder de naam Shockwave organiseert Open Doors van 6-8 maart hun jaarlijkse wereldwijde gebedsdriedaagse voor vervolgde christenen.

In Nederland wordt hiervoor de naam Walk in their shoes gebruikt, dat weer gekoppeld is aan de site undergroundnl.org. Christenen over de hele wereld ervaren vervolging om hun geloof. Hoe zou het zijn om in hun schoenen te staan?

Op zaterdagavond zal in het nieuwe gebouw van de Schuilplaats Ede aan de Otterloseweg 18 van 19-22.30 worden gebeden. Jongeren van 15-25 (vorig jaar kwamen er 500) zijn er welkom. De Iraanse spreker André Hovsepian zal zijn eigen levensverhaal (een aantal jaar geleden werd zijn vader omgebracht als reactie op hulp aan een voorganger die ter dood veroordeeld was. De voorganger kwam vrij door de wereldwijde media aandacht die André’s vader had geprobeerd te krijgen. Hij liet een gezin achter die moest omgaan met de pijn van het verlies van hun vader) gebruiken als inleiding op de gebeden.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker