Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

15 mei 2009

SocialMinder helpt je LinkedIn netwerk beter benutten

Als je een LinkedIn netwerk hebt opgebouwd, krijg je periodiek een e-mail met de belangrijkste updates in je netwerk. Ook kun je RSS feeds krijgen. Als je je adressen in Outlook beheert, is de LinkedIn Outlook toolbar een must have. Naast een synchronisatie van de contactgegevens, krijg je dan ook een dashboard met onder meer:
- updates uit je netwerk
- verjaardagen
- mensen met wie je lange tijd geen contact hebt gehad
- e-mails die mogelijk follow-up nodig hebben

Maak je geen gebruik van Outlook, maar van Gmail om je contacten te beheren, is er nu SocialMinder. Het helpt:
- contacten te duiden die versterkt kunnen worden
- sales leads te ontdekken in je netwerk
- vacatures bij / via contacten in je netwerk te vinden

OK, de proef op de som, aangezien ik met Plaxo m'n Outlook adresboek onder meer automatisch synchroniseer met Gmail. Aanmelden is snel gedaan, de alpha versie is gratis. Het inlezen van zowel de LinkedIn als Gmail contacten (in mijn geval 1.100) neemt volgens de planning zo'n 17 minuten (!). Intussen kun je een instructievideo bekijken, en verschijnt in m'n e-mail alvast een tweeledige geruststelling:
- You have made a good effort this past week, and have contacted 4 of your 26 core contacts. Try to do more next week and you will be networking master!
- You are up to date with 88% (23 of 26) of your contacts! Which means that you are overdue with 3 of them
en een oproep om met 3 mensen (die tussen de 1 en 6 maanden zonder contact met mij hebben moeten stellen) toch echt contact op te nemen.

Na eventjes (minder dan 17 minuten) wachten presenteert SocialMinder je contactenlijst. Hier is het oppassen:
1. Alleen mensen met een Gmail e-mailadres doen er echt toe in de rangschikking.
2. E-mail contact is het enige dat telt. Of je dagelijks met iemand aan de lijn hangt, sms't, instant messaging, of gewoon face-to-face spreekt, merkt SocialMinder niet op.

Je kunt de contactfrequentie aanpassen. Wil je meer alle contacten, en niet alleen de top-15 beheren, moet je minimaal 15 anderen per e-mail een uitnodiging sturen. Dat heb ik maar niet gedaan. Want ook dat is in 2009 een achterhaald en irritant mechanisme.

Conclusie: SocialMinder heeft z'n beperkingen, van sales leads of vacatures heb ik nog niets gezien, dus voordat het productierijp is, moet er nog wel functionaliteit worden toegevoegd.

Labels: , , ,

30 oktober 2008

LinkedIn's zwakste schakel: applicaties

Ik ben een fervent gebruiker van LinkedIn voor zakelijke contacten, actueel houden van mijn Outlook adresboek via de LinkedIn-Outlook toolbar en bijvoorbeeld het nagaan van cv's van nieuwe kandidaat projectmedewerkers of -relaties.

Dat LinkedIN ervoor heeft gekozen ook mini-applicaties in te gaan zetten als beoogde meerwaarde, begrijp ik. Facebook, Hyves en Plaxo hebben ze immers ook in combinatie met groepen, bedrijfsprofielen en de mogelijkheid online cv's te plaatsen.

Met een disclaimer 'beta' ben je er echter niet als zo'n op het vlak van zakelijke contacten succesvol platform. Mijn ervaringen gisteravond en ook vanavond weer met het activeren en configureren van applicaties zijn ronduit teleurstellend.

BlogLink
De door SixApart geleverde BlogLink applicatie heb ik gisteravond geactiveerd. Het ding zoekt zelf aan de hand van je in je profiel aangegeven weblog, RSS feed en homepage naar RSS feeds en plaatst die zonder tussenkomst in een kader, desgewenst op je homepage en profiel. Selectie van welke feed wel en niet getoond moet worden, had ik wel verwacht, maar niet gekregen. Constatering was dan ook dat alle weblog posts dubbel werden getoond. Na een speurtocht bleek de bron in de vermelding van zowel mijn weblog als RSS feed op m'n LinkedIN profiel te wijten.

En vandaag is de BlogLink applicatie gewoon verdwenen van mijn pagina's. Ik heb ze niet verwijderd en re-activeren lukt niet. Waardeloos dus.

Slideshare
Het aan je zakelijke contacten tonen van je presentaties op Slideshare.net klinkt goed, dacht ik gisteravond. Echter, connectie leggen met mijn Slideshare.net account lukt niet. De server geeft geen antwoord. Ik ben inmiddels met de welwillende makers van Slideshare in contact over deze bug.


Amazon reading list
Amazon biedt talloze mogelijkheden om je wish list, recensies, aanbiedingen en advertenties te delen op je websites. Van een Amazon reading list op LinkedIN verwacht ik echte integratie en niet alleen een formulierveld om handmatig boekgegevens in te kunnen geven van gelezen of aanbevolen boeken. Had dan een applicatie aangeboden die koppelt met Librarything.com.


Na deze 3 applicaties heb ik de zwakste schakel wel weer gezien. Andere applicaties als misschien wel werkende, maar voor mij niet interessante als Wordpress, Tripit en Google Presentations heb ik niet bekeken. Mashable heeft al suggesties gedaan voor andere applicaties (Google Docs, Basecamp tot en met concurrent Facebook). Ik prik na de kinderziekten wel weer bij, goed?

Company Groups
Met de niet werkende applicaties is ook een wel werkende functionaliteit toegevoegd, namelijk Company Groups. Tot nu toe hebben enthousiaste werknemers zelf allerlei groepen rond bedrijven opgericht en onderhouden. Zo waren er alleen voor Capgemini al 61! Die zouden afgezien van de alumni groepen zo opgeheven kunnen worden ten faveure van de Company group Capgemini. Voorwaarde is wel een geconfirmeerd e-mailadres dat hoort bij de betreffende werkgever.

Het beste van LinkedIn komt in zo'n specifieke groep bij elkaar: nieuws, leden, Q&A, messaging en updates van groepsleden.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker