Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

21 maart 2009

Liberty Park + Marshall Museum Overloon

Als onderdeel van mijn opleiding tot sergeant intendance ben ik in het voorjaar van 1994 achterin een halfopen viertonner, toen nog met enkel banken aan de zijkanten, geen zijsteunen of andere 'luxe' vanuit de Kolonel Palm Kazerne in Bussum naar het toenmalige Oorlogsmuseum Overloon geweest. Collectief bewustzijn opbouwend om wat niet meer gebeuren mag, en toch nog dagelijkse praktijk is in andere landen op de wereldbol: oorlog, verzet, trauma's en noodzakelijke inzet van militairen. Dat ik er behoorlijk natgeregend aankwam en weer vertrok is me goed bijgebleven, heel veel meer ook niet.

De aankondiging van mijn zus dat ze dit weekend vanuit een vakantiehuis waarschijnlijk ook het tot Liberty Park omgedoopte oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon zou bezoeken en het door de KNVB niet benutten van een mogelijkheid nog één van de beide in te halen wedstrijden met E3, gaf een volle zaterdag vrijaf en de kans nu met het gezin, zonder uniform of kader, zelf naar Overloon te gaan. De Museumkaart moet immers ook gebruikt blijven worden. Reguliere entreeprijs voor het museum is EUR 12 voor volwassenen en EUR 8 voor kinderen.
Johan houdt binnenkort zijn spreekbeurt over het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, dus met eigen ogen zien, helpt bij de voorbereiding.

Hoe verrassend is het Nationaal oorlogs- en verzetsmuseum anno 2009. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en het leven tijdens de oorlog van vooral soldaten en in mindere mate burgerij staat centraal. Foto's, films, pamfletten, kleine thematentoonstellingen over bijvoorbeeld de NSB, jodenvervolging, concentratiekampen of het bewind van de bezetter in Nederland, geven wel een stortvloed aan informatie, maar getuigen van de wil zo compleet mogelijk te zijn.

Daarnaast is in de imposante aangrenzende hallen de Marshall collectie ondergebracht. Meer dan 300 militaire voertuigen en uitrustingsstukken staan en hangen er. Van tanks en eenpersoons onderzeeboten tot een maquette van de Dora, complete jachtbommenwerpers en radiozenders.

Het was zulk lekker lenteweer dat na ruim 3 uur in het museum een picknick buiten verdiend en logisch was. Heerlijk zo'n dag uit!

Musea en instellingen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog hebben een digitaal museum en kenniscentrum opgetuigd op wo2online.nl. Nuttig en handig voor spreekbeurten, enzo.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker