Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

29 december 2009

Trend: opleiden voor banen die nog niet bestaan

Twee jaar geleden gebruikte ik een video van Shift Happens om de getalsmatige groei van het internet te illustreren. Denkend over onderwijs is het wel heel intrigerend wat er tientallen jaren gebeurt.

Ik blijf bij mijzelf. In de tijd dat ik Gymnasium alpha deed aan het Geert Groote College in Deventer (1984-1989), vonden de onderwijzers het niet nodig dat ik informatica kreeg. Toen ik Bestuurlijke Informatiekunde als afstudeerrichting koos bij Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1989-1993) was ik met een handvol anderen uniek. Toepassing van IT in het bedrijfsleven: wat voor beroep hoort daar bij? En dat geldt nog steeds. Welk beroep onze kinderen later krijgen? Hoeveel banen zij voor hun 38e hebben (gehad)? Geen idee.

Onderstaande vertaalde en deels geactualiseerde videoversie van de oorspronkelijke PowerPoint slides zijn best indrukwekkend en de 10 minuten kijken waard.

Dat ons onderwijssysteem, de gebruikte methoden en technieken en de leerdoelen en perspectieven moeten meebewegen met de toegenomen beschikbaarheid van technologie, concurrentie vanuit het buitenland en het al lang niet meer uniek zijn van Nederland als kenniseconomie, is helder.

Op de shifthappens wiki vind je meer achtergrondinformatie en kun je je eigen ei kwijt.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker