Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

29 november 2009

Een goede en trouwe dienstknecht van 95

Het passagiersschip Doulos (Grieks voor dienstknecht) is twee jaar na de Titanic gebouwd, maar hield het duidelijk langer vol. Het nu 95 jaar oude schip werd in 1977 aangekocht door Operatie Mobilisatie (OM). Deze evangelisatie organisatie, in 1957 opgericht door 'World Missions Advocate' George Verwer, vaart al sinds 1971 langs talloze havens overal ter wereld met de Doulos en de Logos, Logos II, later Logos Hope. Afgeladen met boeken en tractaten werden bezoekers in de havens getrokken, gesprekken gevoerd, diensten gehouden, en zo veel mensen bereikt met het evangelie.

Nu eind 2009 is de Doulos het oudste nog varende passagiersschip ter wereld. De hoge kosten van het noodzakelijke onderhoud zijn de reden het schip uit de vaart te halen.
Het schip ligt in Singapore voor inspectie en onderhoud, maar dat kost zoveel, dat de schepenleiding en het bestuur hebben besloten per 2010 afscheid te nemen van de Doulos. Het zal gaan varen onder een andere vlag dan OM. 32 dienstjaren voor OM, 600 bezochte havens in 100 verschillende landen, met recht een goede en getrouwe dienstknecht. 't Is, dat er naast een scheepskerkhof niet een scheepshemel bestaat, anders had de Logos zo daar naartoe kunnen varen.
Reblog this post [with Zemanta]

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker