Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

18 oktober 2009

Kerk uit kroeg in

Dat kerk en kroeg in zowel letterlijke zin dicht bij elkaar liggen, wist je waarschijnlijk al. Een willekeurige dorpswandeling maakt dat al duidelijk. Waarschijnlijk heb je ook wel van trappistenbier gehoord en zeker van het Guiness Book of Records. Wat Guinness met God te maken heeft, beschreef Stephen Mansfield in het vorige maand uitgebrachte The Search for God and Guiness.

Het Ierse water was net als water in veel andere Europese landen einde 18e eeuw niet te zuipen. Gin en whiskey werden daarvoor in de plaats gebruikt. De schadelijke neveneffecten van zoveel alcoholconsumptie brachten christenen als Arthur Guiness ertoe een gezonder alternatief te ontwikkelen. 250 jaar later is Guiness verkrijgbaar in 150 landen en is het naast water inderdaad één van de meest genuttigde dranken ter wereld. Op 24 september werd op diverse plaatsen het Guiness 250 feest gevierd. In dat kader past The Search... natuurlijk ook prima.

Stephen Mansfield schreef eerder aansprekende biografieën op het grensvlak met christelijk geloof, zoals The Faith of George W. Bush, The Faith of the American Soldier, Then Darkness Fled: The Liberating Wisdom of Booker T. Washington, and Never Give In: The Extraordinary Character of Winston Churchill. In 2008, schreef Mansfield The Faith of Barack Obama.

Op de Guiness website kun je door de tijdlijn scrollen en de corporate story nalezen. Het boek leent zich natuurlijk goed om onder het genot van een pint gelezen te worden ;)

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker