Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

18 september 2009

Slimmer werken is hoognodig

InformationWeek en IBM organiseerden 16 september een gezamenlijke webcast Optimize Business Performance by Building a Smarter Enterprise als aftrap voor een driedaagse IBM's global Smart Work JAM.

Tussen de sprekers door werd de mening gepeild van de deelnemers. De veronderstelling is dat het publiek over het algemeen gelijk heeft, dus bij deze als tussendoortjes de statistieken.
Do you agree that greater and more effective collaboration among employees, business partners and customers is key to achieving greater success in today’s marketplace? 95,6% beaamt dit.
James Surowiecki, auteur van The Wisdom of Crowds Why The Many Are Smarter Than The Few And How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies And Nations. liet aan de hand van analogieën uit het wedden op paarden, maar ook threadless.com, Google's PageRank algoritme en NASA's openstaan voor de public vote dat het stemmen of de wijsheid van een grote groep mensen een opvallend goede voorspellende waarde heeft.

De realiteit in veel bedrijven is echter, dat wisdom of the crowds vooral op de boekenplank staat en niet beoefend wordt. Bureacratieën, organisatorische silo's en het niet delen van informatie (knowledge is power) zijn hindernissen voor het uitnutten van alle intelligentie in een organisatie.

Denkend in termen van zowel groepen als hulpmiddelen ziet James noodzakelijke kenmerken in:
1. aggregatie van zoveel mogelijk inputs
2. diversiteit van de groep
3. onafhankelijkheid
Cultural, political and technical barriers to greater workplace collaboration are:
1. It’s mixed: In some respects work is becoming more collaborative; in others, less so. (56.9%)
2. Definitely on the wane (26.5%)
3. Definitely on the rise (13.9%)
4. Unchanged from 5 years ago (2.5%)
Jon C. Iwata (Senior Vice President, Marketing and Communications, IBM) en Nancy Pearson, vice president, Global Marketing, Application Integration Middleware Software presenteerden vanuit IBM perspectief de Smarter Planet.

Zij presenteerden cijfers over de sterke toename van aantallen transistoren per mens, de dalende kosten ervan, de enorme stijging in internet connected devices, gebruik van RFID tags en mobile devices. Wat kan je ermee? Slimmer worden als organisaties is nodig, omdat bijvoorbeeld:
- 22% van de containers in logistieke ketens leeg zijn
- energieverbruik in een data center voor 97% niet naar verwerken van gegevens gaat
- erg veel voedsel doorgedraaid, in plaats van geconsumeerd wordt.

Slimmer werken komt tot uitdrukking in
1. instrumentarium: information van devices
2. interconnectie: inzichten van mensen
3. intelligentie: processen om samen te werken

Onze planeet is ermee gediend in termen van biologische systemen, mensen, menselijke systemen en organisaties.
What do you see as the greatest source of change in the way you work?
1. Greater collaboration with co-workers, customers and partners (11.5%)
2. Mergers, acquisitions, new government regulations and other changes to the business environment (6.5%)
3. Intensified competition (6.5%)
4. New technologies and processes (14.0%)
5. All of the above (59.4%)
6. None of the above – my workplace and habits are fairly stable (1.8%)
Drijfveren om slimmer te werken zijn wat Pearson betreft:
1. We Can’t Just Work Harder
2. We Can’t Just Dedicate More Resources

Bedrijven moeten evolueren om dynamisch te reageren en zich aan te passen aan de omgeving (wendbaarder worden). Mensen moeten samenwerken om meer effectief te zijn. Technologie moet flexibiliteit om snel zakelijke behoeften in te vullen te ondersteunen. Dat stelt eisen aan:
1. Dynamic Business Processes & Models: Automated, dynamic, optimized
2. Information & Analytics: Predictive, pervasive, trusted
3. Smarter Collaboration: Connected, natural, real-time
4. Flexible Infrastructure: Interconnected, aligned, service-based
What do you see as the biggest obstacles to optimizing business performance at your company?
1. A fragmented workplace environment where everyone is confined to their own silo (11.4%)
2. Difficulties locating, accessing and utilizing relevant information and expertise from across the enterprise (15.9%)
3. Business processes that have failed to keep pace with new business requirements (12.9%)
4. Insufficient coordination with customers and trusted business partners (2.7%)
5. All of the above (52.8%)
6. None of the above—our problems lie elsewhere (3.9%)

De IBM Smart Work Global Jam loopt tot en met 18 september. Je kunt hieraan meedoen in virtuele sessies, het achterlaten van je input of het bekijken van demo's.

De slides van de webcast kunnen helpen als naslag.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker