Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

24 augustus 2009

TaskCity Global Outsourcing Market

Crowdsourcing heeft met TaskCity een concrete invulling gekregen. TaskCity is een online marktplaats waar vragers en aanbieders van projecten, kortstondige opdrachten en specifieke vaardigheden elkaar kunnen vinden.

Voorbeelden zijn het klonen van een website, schrijven van iPhone of Palm applicaties. De projecten zijn betaald werk, de bemiddeling door TaskCity is gratis. TaskCity bestaat niet alleen uit een computer, maar hebben achter de schermen consultants zitten die helpen met het aanbevelen van juiste kandidaten, het opstellen van een geheimhoudingsverklaring en contracten. Deze laatste twee diensten zijn nu nog gratis, maar lenen zich natuurlijk voor een bijpassende prijsstelling.

TaskCity vind je ook op Twitter, SlideShare en LinkedIN.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker