Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

29 juli 2008

Levende ondernemingen

In juni 2008 schreef ik over het boek The S-Factor - A personal guide to sustainable leadership van Anastasia Kellermann, waarin de balans People Planet Profit (beter Prosperity) wordt gezocht in persoonlijk leiderschap. Duurzaamheid op het niveau van een onderneming bepaalt het verschil tussen een kortstondig leven en de krachtige, levensvatbare organisatie die met gemak 100+ jaar kan worden.

Daarover schreef Arie de Geus jaren geleden al in De levende onderneming.
Hoewel winst op de korte termijn het meest interessant lijkt om na te streven, blijkt dit op de lange termijn schadelijk te zijn. Ondernemingen die bestaan om te overleven boeken op de lange termijn de beste resultaten, zo laat De Geus zien. Vervolgens geeft hij aanwijzingen wat een onderneming kan doen om een levende onderneming te worden. Gareth Morgan introdeerde de metafoor van de organisatie als levend mechanisme in zijn boek Images of Organisation.

De Geus noemt een viertal factoren die doorslaggevend zijn voor een levende onderneming, eentje die best 100+ jaar kan worden:
1. Gevoeligheid voor de omgeving geeft de capaciteit van een bedrijf weer om te leren en zich aan te passen;
2. Samenhang en identiteit zijn aspecten van het aangeboren vermogen van een bedrijf om een gemeenschap en een persona voor zichzelf op te bouwen;
3. Tolerantie en het logische gevolg ervan, decentralisatie, zijn beide symptomen van het ecologisch bewustzijn van een bedrijf; het vermogen om constructieve relaties op te bouwen met andere eenheden binnen zichzelf en erbuiten;
4. Een behoudend financieel beleid kan worden gezien als een onderdeel van een essentiƫle eigenschap van het bedrijf, te weten het vermogen om de eigen groei en ontwikkeling op doelmatige wijze te beheersen.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker