Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

22 april 2008

Online project management ondersteuning 5

Opnieuw breng ik een aantal online projectmanagement ondersteunende producten voor het voetlicht. Zie eerdere afleveringen uit maart 2008, februari 2008, december 2007 en november 2007):

Teamspinner
Teamspinner biedt de mogelijkheid een eigen projectstructuur voor met name teksten en bestanden in te richten. Wiki entries, lijsten, fora, bestanden kunnen er een plek in krijgen. Aardig voor online schrijven en reviewen van documenten, maar met planning, tijdschrijven, etc. heeft het weinig te doen.


JointContact
JointContact biedt naast documentbeheer ook dat van taken, contactpersonen en kalenders. iCal uitwisseling wordt ondersteund.

Een demo laat je de mogelijkheden verkennen.

Voo2Do

Projectmatig voodoo bedrijven? Doelgerichte en vooral prikkelende activiteiten? Voo2Do is een online taak en projectmanagement hulpmiddel, dat op eerste oog uitermate eenvoudig in de bediening lijkt. Taken opvoeren met prioriteit en deadline is zo gepiept, eigenlijk zou je het als GTD-tool moeten zien. Maar er zitten ook functies voor online taken verdelen in. Klein, maar fijn.


Clarizen
Voor huidige MS Project gebruikers is Clarizen mogelijk een kostentechnisch interessant alternatief. Vanaf $50 per gebruiker per maand heb je bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om Project bestanden te importeren, export naar MS Excel te doen en bijvoorbeeld budget planning te doen, projectonderdelen te verplaatsen naar een ander project en diverse views op je projecten, taken en resources los te laten.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker