Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

25 april 2008

Met FONZ het schip in

Location of KampenImage via WikipediaDonderdagmiddag en -avond werd er afwisselend vooruitgang geboekt. Met 29 mensen van 5 verschillende bedrijven (Capgemini, Finnion, ABN AMRO Bank, ABN AMRO Verzekeringen, Sogeti) die in de lange historie van het project FONZ een bijdrage hebben geleverd, voeren we vanaf de IJsselkade in Kampen richting Ketelmeer. Aanvankelijk fraai weer, handje helpen met zeilen hijsen, en dergelijke. Later op de middag bewolkt en regen. Gelukkig was er onder dek genoeg zitruimte om met elkaar van gedachten te wisselen, te eten en te drinken.

En hoe verleidelijk is het dan slechts over werkgerelateerde dingen te praten! Hoe hoog zitten sommige issues, dat diep inhoudelijke discussies zelfs aan boord geïnitieerd worden. En hoe leuk vind ik het dan om tegen deze trend in gewoon lol te trappen en een gezellig samenzijn na te streven. Immers: projectmatig weten we goed wat we aan elkaar hebben. Daarvoor hoef je niet te gaan varen met de klipper Antoinette-R.
Associaties te over natuurlijk: ronddobberen op het Ketelmeer, tegenvallend weer, niet de Ketelbrug (willen/kunnen) passeren, uiteindelijk weer terugkeren in Kampen.

Je kunt er ook teveel achter zoeken, zo'n projectuitje.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker