Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

27 april 2008

Live Folder Share en SharedView

Microsoft timmert de laatste tijd met allerlei producten voor online samenwerking aan de weg. Vandaag stel ik je voor aan Live Folder Share

Live Folder Share bouwt voort op SyncToy, een handig Windows hulpje voor bestandssynchronisatie en Shared Folders, dat al jaren in Windows zit. Het biedt de mogelijkheden om live folders synchroon te houden via je Live account. Dat kan een set folders op je desktop zijn, maar ook een computer aan de andere kant van de aarde. De huidige beta is wat beperkt in het aantal folders, dus voor een volledige synchronisatie van de documentenmappen tussen twee computers is het geen afdoende middel, zo is mijn ervaring.

Microsoft SharedView is ook een product, dat tot doel heeft snel en gemakkelijk documenten en schermen te kunnen delen met anderen (maximaal 15) in je werkgroep. Hoewel formeel buiten de Windows Live suite, kun je SharedView toch op Live.com krijgen via "more betas". Het programma vult het gat tussen Office en Windows Live.

Windows Live Messenger wordt als communicatiemedium gebruikt, en dus liggen functies als meetings en conference calls voor de hand.

Ingehaald door de collega's
Inmiddels lijken beide beta producten alweer ingehaald door de tech preview van Live Mesh, waarover morgen veel meer details.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker