Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

17 maart 2008

Teveel op je bord

De niet aflatende stroom e-mails, verzoeken, mensen die iets van je willen, al dan niet uitgesproken verwachtingen van anderen of jezelf, het teveel van het goede worden ligt o zo dichtbij. Om overspanning of burn-out (10% van de Nederlanders kampt hiermee) te voorkomen, is het zaak de symptomen te herkennen en er vroegtijdig actie op te ondernemen.

In haar boek Connect! A guide to a new way of working schetst Anne Truitt Zelenka een aantal mogelijke acties:
1. zoek een nieuw project
Onlangs deed een testcoördinator in mijn project dit nog. De huidige omgeving gaf hem onvoldoende energie meer. Dan moet je verkassen, om niet op te branden door cynisme en chagrijn.

2. delegeer
Wie zegt dat je alles moet doen. Delegeer, en dat is wat anders dan het gemakkelijk afschuiven van verantwoordelijkheden. De juiste man op de juiste plaats en de sterkste schouders dragen het meest.

3. wees open over je moeiten
Waarom zou je de wereld niet laten weten, dat je ergens mee zit? Als niemand je nood kent, is helpen ook zo moeilijk.

4. overwinteren

Het is herkenbaar, dat energierijke perioden van grote daden gevolgd worden door vermoeidheid. Niks mis mee, de profeet Elia had er ook al mee te maken.

5. start een bijbaan of parallel project
Klinkt vreemd, maar afleiding of een alternatief kan juist compensatie geven voor geleden ongemakken.

6. neem een sabbatical

Soms moet je er even tussenuit. Let wel: dit is geen 'gewone vakantie', maar een bewust opladen voor een volgende actieve periode. Anders dan weleens wordt gedacht, is een sabbatical leave geen zwart gat.

Een klassieker is William Bridges' Transitions: Making Sense of Life's Changes. Hierin beschrijft hij het natuurlijke karakter van de verschillende levensfasen en de noodzaak om van tijd tot tijd te veranderen. Het boek observeert niet alleen, maar biedt ook handreikingen bij ingrijpende veranderingen, zoals het ontdekken van je grote liefde, wisseling van baan, scheiding en dergelijke.

Bottomline is, dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Vrienden, familieleden, collega's, ja zelfs je baas hebben allemaal naast jijzelf een actieve rol in deze noodzakelijke veranderingsprocessen. Houd de zaag scherp is een zinnige oproep.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker