Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

26 maart 2008

Nieuwe leiderschapsboeken

Regelmatig verschijnen nieuwe boeken over leiderschap, alsof nog niet alles gezegd en geschreven is.

Remarkable Leadership
Kevin Eikenberry doorbreekt een vastgeroeste gedachten als het gaat om leiderschap in zijn heldere boek Remarkable Leadership.
- leiderschap is geen functienaam, we leiden allemaal;
- we hebben allemaal de potentie om een opmerkelijk leider te worden, als we deze potentie maar onderkennen;
- we moeten leren, ondanks onze natuurlijke gaven en talenten;
- leiderschap is een soort geboorterecht. We hebben allemaal de mogelijkheid het verschil te maken in de wereld als een leider.
Prikkelende gedachten die uitnodigen verder te lezen. Op zijn website biedt Eikenberry meer achtergrondinfo, gelegenheid het boek te kopen en aanvullende goodies.


The Quest for a General theory of leadership
In The Quest for a General theory of leadership zoekt een keur aan schrijvers en denkers hun weg naar een algemene, uitputtende theorie, over leiderschap. In de eerste hoofdstukken staan de randvoorwaarden voor leiderschap centraal. Daarna worden de dynamiek van leiderschap en de relatie leider-volger besproken, evenals ethiek, sociale veranderingen en de invloeden die uitgaan van cultuur en geschiedenis op leiderschap.


Christian Reflections on The Leadership Challenge

Een groep christelijke leiders, zoals Ken Blanchard, John Maxwell, James Kouzes en Barry Posner heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar leiderschap in de praktijk en daaruit 5 practices van Exemplary Leadership gedestilleerd:
1. Model the way
2. Inspire a shared vision
3. Challenge the process
4. Enable others to act
5. Encourage the heart
Dit quintet vormt in het boek de opmaat om verder te denken, uit te diepen, de praktijk verder te toetsen aan Gods woord en het door velen beleden, maar door minder mensen nagevolgde voorbeeldige leiderschap van Jezus Christus. Morgen ga ik uitgebreid in op Christian reflections on the leadership challenge.

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker