Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

22 maart 2008

Connecting people: vision, value and voice

Ter voorbereiding van mijn presentatie Connected projectmanager - connecting people op de IPMA-NL Projectmanagement Parade van 8 april a.s. heb ik me de laatste maanden voorbereid. En met zoals meer inzichten geldt ook hier: zie je het, dan zie je méér!

ChangeThis.com bracht onlangs een manifest uit met de titel The Connection Culture: A New Source of Competitive Advantage van Michael Lee Stallard, schrijver van bijvoorbeeld Fired Up or Burned Out. Stallard destilleerde 3 principes van verbinden:
1. het is een kracht die een positieve band tussen mensen sluit, gebaseerd op zowel rationele als emotionele factoren;
2. het haalt het beste uit mensen om juist zichzelf en anderen energie te geven, juist in tijden waarin trouw en bestand zijn tegen de onvermijdelijke moeilijkheden in het leven nodig zijn.
3. het wordt in sterke mate bepaald door cultuur en leiderschap.

De kernelementen van een Connection Culture zijn: vision, value en voice (visie, waarde en stem).
1. Visie: bestaat echt als iedereen in een organisatie gemotiveerd wordt door de missie van de organisatie, zich één weet door waarden en trots is op de reputatie ervan.
2. Waarde: iedereen in een organisatie beseft dat mensen uniek zijn en een unieke bijdrage aan anderen kunnen leveren en anderen helpen hun potentieel te benutten.
3. Stem: iedereen in de organisatie participeert in een open, eerlijke en veilige omgeving. Mensen delen hun mening om anderen te begrijpen en de beste ideeën te zoeken. Zo wordt de menselijke behoefte aan respect, erkenning en saamhorigheid bevredigd.

Zet je een en ander in een handig schema, ziet dit er volgens Stallard alsvolgt uit:

Iets voor het hoger kader? Nee, voor jou en mij, immers cultuur maken we met elkaar!

De PDF versie van het manifest is gratis. De recensie van Fired Up or Burned Out, How to Reignite Your Team's Passion, Creativity, and Productivity houd je tegoed. Ik heb het boek besteld bij Amazon. Ach, en je muziekhart klopt weer harder, als Stallard de unieke onderlinge band van U2-leden als illustratie wil gebruiken voor zijn nieuwe boek.

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker