Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

05 oktober 2007

Werkelijk beter dan Dilbert

"De werkelijkheid is zelfs beter dan Dilbert!" riep een projectmedewerker gisteren. Met de Dilbert fan zagen we andermaal typische stripscenes voor onze ogen passeren, maar dan in de echte omgeving. Toen Scott Adams jaren geleden met de strips begon, en ze in Nederland in de Intermediair werden afgedrukt, was de eerste indruk "Da's typisch voor de Amerikaanse kantoorcultuur, ik snap de humor nog niet.". Maar de ingrediëenten van minder effectief management, besluiteloosheid, gebrek aan communicatie, langs elkaar heen werken, bureaucratie, het zwartepieten, kortom de bijzondere omgangsvormen in de werkomgeving zijn in de afgelopen jaren onze paradigma's, gedragingen en observaties binnengekomen. En dat maakt de strips zo populair.

Maarten van den Bosch, namens ING spreker gisteravond op het Capgemini Remcop congres over de ondernemende engagement manager merkte fijntjes de beweging van een stuurgroep als adviesorgaan voor de opdrachtgever naar consensusorgaan op.

De branche managementliteratuur verdient er een aardige boterham aan om uitwassen aan de kaak te stellen, lessen te geven in effectief management en leiderschap, communicatie en omgangsvormen te verbeteren. Onverkort geldt: leg het initiatief niet bij een ander, handel zelf naar je waarden en normen. Dat verandert de omgeving, laat staan de wereld, niet direct, maar positioneert je eigen persoon wel helder.
----------------
In de mediaspeler: Joy Williams - Beautiful Somehow
via FoxyTunes

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker