Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

21 oktober 2007

Plannen voor later - acties voor nu

Vrijblijvende goede voornemens, je kent ze van de oudejaarsnacht. Zelden hebben ze een tijdswaarde langer dan 2 weken. Op 43things.com kun je de wereldgemeenschap vertellen, wat je plannen zijn. De tag cloud vermeldt in grote koppen live passionately, to live instead of exist en write a book. Je zou 43things pas echt een sociaal netwerk kunnen noemen, als de schrijvers van al die plannen zich bereid verklaren rekenschap af te leggen over de vorderingen en resultaten, dat buddies je bijstaan, aanmoedigen en dat laatste zetje geven.

Toeval of niet, maar de tegenhanger van 43things.com lijkt 43folders.com, een site over persoonlijke productiviteit en tips voor je handel en wandel.

Merlin Mann, de maker van 43folders maakt zich sterk voor David Allen's Getting Things Done methode en presenteert zelf een manier om je mailbox efficiënt (weer) leeg te krijgen, inboxzero.com.
Van tijd tot tijd presenteert Merlin de methode zelf. Onderstaande video uit juli 2007, met bijna een uur wel even een tijdsinvestering, bieden je meer zinvols dan een uurtje staren naar andermans niet onderbouwde levensplannen. De bijbehorende slides kun je als naslag gebruiken.

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker