Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

25 oktober 2007

Online marketing steeds belangrijker

Twee recente voorbeelden van hoe verschillend de markt wordt bewerkt om nieuwe producten en diensten aan de man worden gebracht.

Daft Punk, een Frans electronica duo, dat voor live shows robots gebruikt en allerlei visuals inzet, heeft een widget gemaakt om het nieuwe Alive 2007 album te promoten.
De widget biedt functies om songs te beluisteren, de eerste single te kopen, biografie van de heren te lezen, de nieuwsbrief en foto's te bekijken. Een moderne vorm van een elektronic press kit (EPK), maar dan voor de wereldwijde pers, lees onszelf als consumenten.


Change is the worst enemy of business

Highlet, de antithesis van Capgemini, wordt ingezet om buzz te genereren voor de tegenhanger van de nieuwe mediacampagne (Together: free your energies) die 1 november start. Highlet is begonnen te bloggen, zoekt mensen en presenteert de bedrijfsfilosofie. Leuk, als bloedserieuze Franse bloggers zich afvragen: "Qui est Highlet?". Alles en iedereen kan benut worden om marketing te plegen.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker