Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

13 oktober 2007

Innovatie in projecten

Het Project Management Instituut (PMI) congres 2007, dat 15 november a.s. in 't Spant in Bussum wordt gehouden, brengt Nederlandse projectmanagers bijeen voor rondom Back to the future - innovatie en projecten. Projectmanagement is een kritieke succesfactor bij het realiseren van innovaties en het vergroten van de slagkracht van organisaties. Innovaties zijn er op diverse vlakken, en daarom ziet de lijst sprekers er ook gevarieerd uit: Wim van de Kant (Van Aetsveld), Marcel Bullinga (Futurist), Wubbo Ockels, natuurkundige, hoogleraar en ruimtevaarder), Gilbert Silvius (Lector Hogeschool Utrecht), Thijs Homan (Hoogleraar en organisatie-adviseur), Henk Volberda (Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid), Dennis Gebbink (Ronald McDonalds Centre Only Friends) en Gilbert Curtessi (Happy Shrimp Farm).

Wubbo Ockels, in 1985 de eerste Nederlandse astronaut, verruilde de energieslurpende bemande ruimtevaart voor duurzame technologie. Hij erkent, dat nu het tij mee zit dankzij de bewustwording die Nobelprijswinnaar Al Gore teweeg gebracht heeft. Hieronder Ockels' visie op de toekomst van de Superbus, een concept dat al menig journaalitem haalde, zoals hier op RTL Nieuws.

Ik zal er 15 november bij zijn. Wil je meer weten, of je inschrijven, kijk dan op www.pmicongres2007.nl.

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker