Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

31 oktober 2007

Essentie van leiderschap

Twee opmerkelijke boeken verschenen onlangs, waarin enerzijds gezocht wordt naar de essentie, de wezenskenmerken, van leiderschap en anderzijds wordt de verwarring tussen leiderschap en management duidelijk.

Essentie van leiderschap
Willem Mastenbroek en Loek Wijchers redigeerden 20 korte praktijkgevallen over verschillende onderwerpen: Leiden van vergaderingen, resultaten verbeteren, onderhandelen, motiveren, beoordelen, organisatie-cultuur beinvloeden, team-ontwikkeling, selecteren, opleiden, marketing, werken met indicatoren, jezelf blijven ontwikkelen, veranderingen in gang zetten, planmatig werken, klantgericht sturen, cijfermatig inzicht, beleid en visie, innoveren en presenteren.
In maximaal 2 A4tjes hebben de auteurs de essentie er voor u uitgelicht onder het motto "Doe wat werkt!" Ervaren managers geven hun visie in een bondig interview. Elk onderwerp wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste tips en aanbevelingen.

In mijn optiek staat hierin voornamelijk management (de dingen juist doen) centraal, uitgezonderd motiveren, jezelf blijven ontwikkelen, veranderingen in gang zetten, beleid en visie. Maar dan samengevat in 2 A4tjes te mager.

Die ene essentie van leiderschap
Marcus Buckingham pretendeert 1 essentie te hebben, maar beschrijft 3 essentiële aspecten van leiderschap: sterk managen, sterk leiden en permanent individueel succes. Andermaal een mengeling dus van management, leiderschap en persoonlijke effectiviteit. In een managementrol een onontbeerlijk trio, maar niet die ene essentie van leiderschap. Immers, zo zou elke leider manager zijn, en dat is gewoon niet zo.

De toelichting van de uitgever verwoordt de mix bij herhaling: "Wat doen managers eigenlijk en wat zouden ze moeten doen? Hoe kunt u effectief leiding geven? Wat verwachten werknemers van een leider? Hoe kunt u uw talenten verder ontwikkelen om permanent succes te bereiken? Buckingham bespreekt deze en andere vragen op een nieuwe en originele wijze. Zo komt hij tot verrassende inzichten, die de kern van leiding geven weergeven."

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker