Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

06 oktober 2007

Bijbel10daagse start 26 oktober

Opnieuw wordt een landelijke Bijbel10daagse gehouden, dit jaar van 26 oktober tot en met 5 november rond het thema De vreemdeling en de Bijbel. Bijzonder is deze maal een Bijbelacademie die 26 oktober in Zwolle en 3 november in Tilburg gehouden wordt. In Zwolle worden diverse workshops gehouden met Marina Lomova en Marijke de Lang die vertellen over hun vertaalwerk in Oost-Europa. Bart Brandsma komt vertellen over de verschillen tussen moslims en christenen. Hoofdspreker is theoloog, communicatiewetenschapper en schrijver van de Twentse vertaling van delen van de Bijbel, Anne van der Meiden. Van 10-15.45 kun je terecht in de Christelijke Hogeschool Windesheim. Aanmelden kan via vupodium.nl.
In Tilburg spreekt Ruud Lubbers. Meer info...

Tijdens de Bijbel10daagse verschijnen twee speciale thema-uitgaven. Allereerst de essaybundel De vreemdeling en de Bijbel, waaraan ondermeer Anne van der Meiden, Manuela Kalsky en Hans Jansen meewerkten. Daarnaast verschijnt het boek Ballingen, buren en buitenlanders.

De Nationale Bijbelzondag op 28 oktober 2007 heeft ditmaal het thema ThuisKomen. Een bijzondere dag in kerken en gemeenten om aandacht te geven aan het internationale bijbelwerk.

De Bijbelacademie en de 10daagse wordt georganiseerd door het Nederlandse Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting.

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker