Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

24 oktober 2007

Advanced Engagement Management 2 - woensdag

Onderhandelingen
Na uitval van de eerste plenaire sessie wegens slechte voorbereiding van de trainers rondden we vandaag de onderhandelingen af met een rollenspel, waarin de tegenstellingen in doelstellingen zo duidelijk werden, dat we een gang naar de rechtzaal moesten maken.

Enkele geleerde lessen van vandaag:
1. Je kunt een onderhandelingstactiek gebruiken, maar doe het niet opzichtig. Als de ander doorheeft, dat je een bepaalde tactiek toepast, ben je het haasje.
2. Formuleer vooraf je onderhandelingstrategie (wat wil je bereiken) en de tactiek (hoe kom je daar).
3. Zorg voor een secundaire doelstelling of alternatieven om uit een impasse te komen. Benut de break, beter: denk er van tevoren over na.
4. Assertiviteit moet gepaard gaan met oplossingsgerichtheid om tot successen te komen.
5. Het is goed om vast te stellen of er gemeenschappelijke doelstellingen zijn.
6. Sta achter je onderhandelingsteam als voorzitter. Laat niemand 'bungelen'.

De Nederlandse opleidingstak (Capgemini Academy) toont in onderstaande video, dat het cursusaanbod wat losmaakt bij mensen. En maar denken, dat opleidingen saai en slaapverwekkend zijn...


Leiderschap
Hans Aasmundsen is per vanmiddag de facilitator met leiderschap in projecten als specialisatie. Hans was een van de ontwerpers van de trainingsweek en weet uit de praktijk waarover hij praat. Ook hier uit de enkele uren begeleiding al lessen:
1. Sta achter je eigen normen en waarden. Je wordt als projectmanager betaald om het op 'jouw' manier te doen.
2. De engagement manager uitgetekend: een hoofd met motivatie, handen om mensen te leiden en te besturen, een warm hart een klomp ijs in de maag (stay cool) en met beide benen in zowel de business als de techniek.
3. Het blijft teamwerk: probeer het niet alleen.
4. Cultuurverschillen zijn er. Heb niet de pretentie om de cultuur 'even' te veranderen.

Ach, en dan bindt Vader Jacob als vehikel om tussen 17.40 en 18.05u de samenvatting van de afgelopen 3 cursusdagen te verwerken in een liedje. Kunnen we morgenvroeg in canon met 5 collega's onze facilitators toezingen.

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker