Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

23 oktober 2007

Advanced Engagement Management 2 - dinsdag

Na de openingszet in het onderhandelingspel gisteren, was het vandaag na een ochtendprogramma met gepassioneerde lezingen over strategie en juridische aspecten van contracten (echt, gepassioneerde juristen bestaan!) tijd voor een nieuwe case, ditmaal zogenaamde softwarelevering aan de gemeente Oslo.

Waar ik met m'n Nederlandse compaan de strategie had voorbereid en keurig, kalm bij onze strategie bleef, bleef ook onze tegenpartij dat, zij het met de insteek agressief de leverancier onder druk te zetten. Natuurlijk kon overeenstemming, laat staan een contract uitblijven en gaf het gesprek duidelijk aan, dat een intimiderende houding effectief kan zijn in Oosteuropese landen, maar niet 'werkt' bij koele Hollandse compromis-zoekers. Ter afsluiting een plenaire update op diverse initiatieven op het vlak van hulpmiddelen en kennisbeheer. En als toetje van de dag dineren we als groep vanavond met de Franse chef van staven Delivery & Hulpmiddelen. Zeker geen 9-5 dag ;-)

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker