Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

26 juli 2007

Pownce als Twitter meets MSN

Het delen van bestanden, profielen, instant messages, e.d. is geenszins nieuw op het web, maar de verschijningsvormen wel. Waar we allemaal diverse IM agents actief hebben, Gmail benuuten en experimenteren met bijvoorbeeld Twitter, biedt Pownce een platform om 'stuff' uit te wisselen met vrienden. Of dat bestanden (tot 100MB) is, events, messages of links. Het kan snel en eenvoudig. Pownce biedt zowel een interface op het web als een desktopapplicatie.

Ten opzichte van Twitter biedt Pownce de mogelijkheid meerdere mensen het zelfde te verzenden, zowel tekstbestanden als files, iets met bijvoorbeeld Live Messenger ook niet kan. Ach, en het kiezen van een thema voor het interface, alsmede een zoveelste mogelijkheid een profielpagina te maken, zijn niet onderscheidend.

Pownce werkt nog op basis van uitnodigingen (zoals Gmail ook ooit begonnen is). Heb je belangstelling, stuur dan een commentaar met daarin je e-mailadres.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker