Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

14 januari 2007

De hemel is niet fijn

Een oud en nieuw argument om niet te verlangen naar de hemel, laat staan de zevende.

1. Je moet er altijd zingen
De mening van een voormalig ouderling in de christelijk gereformeerde kerk in Deventer die zelf niet van zingen hield.

2. Je hebt er geen vrienden om mee te spelen
Wat ernstiger. Johan besefte vrijdagavond bij het eten, dat zijn speelkameraden niet in Jezus geloven. Over een passende oplossing wordt nog nagedacht.

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker