Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

23 december 2006

Onder de ster van Bethlehem

Als religie weer 'in' is, hoop ik dat je deze dagen de ster van Bethlehem, de kerstkribbe of een kaars niet alleen met gezelligheid, leven, licht, etc. associeert, maar dat je Jezus Christus, the reason for the season leert kennen.
ster van Bethlehem
Namens Klazien, de kinderen en mijzelf: fijne Kerst!

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker