Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

26 augustus 2005

Vrouwelijke ICT accountmanager is schaars goed

Er was geen De Breed & Parters, InSearch combi voor nodig om via onderzoek 'bewezen' te krijgen, dat vrouwelijke ICT accountmanagers schaars zijn. Niet dat hun prijs dan hoger wordt, maar omdat nu eenmaal weinig vrouwen trek hebben in, aangetrokken worden door, of ingetrokken zijn in de ICT bolwerken van voornamelijk mannen.

Van alle ict-accountmanagers is slechts 6% vrouw, in andere sectoren zo'n 14. Ruim 85% is 30+, terwijl in andere sectoren dit percentage op ruim 75 ligt.

Het onderzoeksrapport noemt de hogere instapleeftijd (vanuit een vorige functie), de combinatie privé-werk. Ook vooronderstellingen als de hardheid van de branche, de sterk variabele beloning voor accountmanagers (waar vrouwen moeite mee zouden hebben) en het typische mannelijk-nerd-karakter van onze bedrijfstak.

Ik heb als projectmanager menig accountmanager getroffen, van beide geslachten, soft en hard, uitgekookt en charmant, slim en naïef. Het blijft een aantrekkelijke wereld de ICT.

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker