Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

21 augustus 2005

Virusbestrijder zelf getroffen?

Het lukt al enkele dagen nieuw virusdefinities bij Symantec.com te downloaden. De corporate website geeft op tal van subpagina's geen response. Ze zouden toch niet zelf geveld zijn door een virusje?

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker