Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

11 augustus 2005

Verzekeren tegen verkeersboetes

Sinds wanneer het bewust overtreden van de maximumsnelheden of parkeerregels een verzekerbaar risico is, is me niet bekend. In een academische discussie hierover, haalt het initiatief van het Zweedse Bisso die status niet. Voor SEK 850 (EUR 91) per jaar kunnen Zweden zich indekken, met een maximum van 3 boetes per jaar. Ook mag de snelheidslimiet met niet meer dan dertig km/u overschreden zijn. Ter illustratie kost een boete minimaal SEK 800 (EUR 86). Tegen extra premie kan ook foutparkeren gedekt worden. Zweden geldt als een van de veiligste landen ter wereld op het gebied van verkeer. Het weinige verkeersaanbod, de overvloed aan ruimte en de andere cultuur zijn hier mede debet aan.

update 14 januari 2006
De Zweedse online verzekeraar Bisso bereidt een introductie van haar producten in Nederland voor.

update 21 april 2006
Minister Donner van Justitie heeft Bissogroup Nederland verzocht te stoppen met het aanbieden van de verzekering tegen verkeersboetes op de Nederlandse markt.

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker