Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

17 januari 2004

Herinneringen aan de schoolbank?

SchoolBANK.nl is -denk ik- terecht - de grootste site van Nederland om je klasgenoten en oude vrienden terug te vinden. Met nu ruim 1,3 miljoen registraties is de kans groot, dat je veel oude klasgenoten van de diverse scholen, waarop je hebt gezeten terugvindt. Vervolgvraag natuurlijk: wat moet ik met de gevonden namen? Met hoeveel mensen uit die tijd heb je nog daadwerkelijk contact? Voor mijzelf sprekend: met welgeteld 2 mensen. Maar natuurlijk sta ik ook al ruim 1,5 jaar op de site met vermeldingen van de 4 scholen, m'n vroegere vrienden en andere contactgegevens. En ja, het werkt. Je krijgt echt reacties van oud-klasgenoten. Ook levert het zien van bekende namen toch allerlei goede en slechte herinneringen op, niet? O ja, het is gratis. De slimmer truc van de site beheerders om rechtstreeks e-mail verkeer alleen tegen betaling te laten plaatsvinden, is gemakkelijk te omzeilen, door in je vrije tekst profiel zelf je e-mail adres te vermelden.

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker