Tag: Zefanja

Mark McEntire – A Chorus of Prophetic Voices: Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel

In A Chorus of Prophetic Voices, subtitled Introducing the Prophetic Literature of Ancient Israel, Mark McEntire, reveals, provokes and triggers, just like an Old Testament prophet. The four scrolls of Isiah, Jeremiah,… Read more »

Vlees vergaan tot straatvuil voorspelt Sefanja

De oordelen die de oudtestamentische profeet Sefanja in de 2e helft van de 7e eeuw voor Christus als woorden van de HEER doorgeeft, liegen er niet om. “Alles zal ik… Read more »