Tag: Zacharia

Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen

Het boek Zacharia heeft twee delen die in verschillende tijdvakken uit diverse bronnen is samengebracht. Het auteurschap van de profeet Zacharia is in het eerste deel geen discussiepunt, bij het… Read more »

Haggai: herbouw de tempel en ervaar Gods zegen

De 10e van de 12 zogenaamde kleine profeten is Haggai. Deze profeet van wie de naam “mijn feestdag” betekent, was in het jaar 520 voor Christus werkzaam in Jeruzalem. 66… Read more »