Tag: Verandermanagement

Matthew Emmens & Beth Kephart – Zenobia

Parabels of novelles over management, leiderschap, veranderingen of carrièrepaden bieden de kans vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid en naar wat nog niet is te kijken. Dromen om te… Read more »

Antonie van Nistelrooij en Rob de Wilde – Voorbij verandermanagement

Whole Scale Change, de wind onder de vleugels is de ondertitel van Voorbij verandermanagement , waarin nieuwe veranderprincipes en interventiemethoden als Real-Time Strategic Change , Open Spaces , Appreciative Inquiry… Read more »

Jan Bommerez – Kun je een rups leren vliegen?

Jan Bommerez’ boeken gaan zelf stapsgewijs van verandermanagement naar transformationeel leiderschap…en verder. Zijn voorlaatste stap is Kun je een rups leren vliegen…Over de noodzakelijke kwantumsprong van veranderingsmanagement naar transformationeel leiderschap…. Read more »

William Bridges – Managen van transities – over de menselijke kant van organisatieveranderingen

William Bridges pretendeert in het boek Managen van transities juist de menselijke kant van organisatieveranderingen te belichten, terwijl het boek mij als lezer in de reeks gelezen veranderkundige boeken het… Read more »