Tag: Tanakh

Ik zal hen bij mij fluiten en hen samenbrengen

Het boek Zacharia heeft twee delen die in verschillende tijdvakken uit diverse bronnen is samengebracht. Het auteurschap van de profeet Zacharia is in het eerste deel geen discussiepunt, bij het… Read more »

James D. Nogalski – Interpreting Prophetic Literature: Historical and Exegetical Tools for Reading the Prophets

The prophetic books in the Hebrew Bible (Tanach, First or Old Testament) are difficult to read and interpret to many theology and Bible school students. Whether or not you end… Read more »

Amos Oz and Fania Oz-Salzberger – Jews and Words

Jewish writers play with words. Combine words to get a story. Add the time dimension and it becomes history. Jews have their Tanakh, laws, prophets and scriptures (poems, stories, proverbs,… Read more »