Tag: Purpose Driven Church

Doelgericht of gekopieerde hype?

Onder de kop ‘Niet de zoveelste Amerikaanse hype’ berichtte het Nederlands Dagblad van 27 april over de oprichting van het platform Doelgerichte Gemeente. Aanleiding om in Nederland georganiseerd Rick Warren’s ideeën rondom gemeentezijn te promoten, is het geweldige succes van zijn boeken (Purpose Driven Church, meer dan 1 miljoen exemplaren, vertaald in 26 talen, waaronder de Nederlandse versie Doelgerichte gemeente, ISBN 90-6353-406-x; Purpose Driven Life, 20 miljoen exemplaren, waarvan al 20.000 in de Nederlandse vertaling Doelgericht Leven, ISBN 90-6353-413-2). Flinke gemeentegroei van buitenaf en een verdieping in het geloof van bestaande leden, overal waar het doelgerichte programma wordt ingezet, klinken aantrekkelijk. Zeker als Doelgericht Leven zich vervolgens op het individu richt, de naam als handelsmerk is geregistreerd en het materiaal via websites, conferenties en andere fakkeldragers wordt gepromoot, is een hype snel ontstaan.