Tag: Psalm

Psalm 51: Schuld en boete

      No Comments on Psalm 51: Schuld en boete

Schuldbelijdenis gebruikmakend van de algemene zinsnede ‘vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ uit het Onze Vader kan oppervlakkig klinken. Een ‘goede’ rooms-katholiek gelovige gaat naar de… Read more »